Услови коришћења услуге

 

1. Ваш однос са Whirlvid-ом

1.1 Коришћење веб-сајта Whirlvid (у даљем тексту „Веб-сајт“), као и осталих Whirlvid производа, канала, софтвера, фидова за податке и услуга, укључујући Whirlvid видео плејер који се може уграђивати (у даљем тексту „Whirlvid плејер“), који вам Whirlvid пружа на свом Веб-сајту, са њега или путем њега (заједнички назив „Услуга“) подлеже одредбама правоснажног уговора између вас и Whirlvid-а. „Whirluniverse LTD“ 20-22 Wenlock Road, London N1 7GU, England.

1.2 Ваш правоснажни уговор са Whirlvid-ом сачињен је од (А) услова и одредби наведених у овом документу.

1.3 Услови сачињавају правно обавезујући уговор између вас и Whirlvid-а и односе се на ваше коришћење Услуге. Веома је важно да их пажљиво прочитате.

1.4 Услови важе за све кориснике Услуге, укључујући и кориснике који шаљу Садржај на Услугу. „Садржај“ подразумева текст, софтвер, скрипте, графику, слике, звукове, музику, видео снимке, аудио-визуелне комбинације, интерактивне функције и други материјал који можете гледати у Услузи, којем можете приступати путем Услуге и који можете слати Услузи.

2. Прихватање Услова

2.1 Да бисте могли да користите Услугу, морате прво да прихватите Услове. Не можете да користите Услугу ако не прихватите Услове.

2.2 Сам чин коришћења Услуге представља прихватање Услова. Разумете и прихватате да ће Whirlvid ваше коришћење Услуге тумачити као прихватање Услова од тог тренутка па надаље.

2.3 Не можете да користите Услугу и не можете да прихватите Услове ако (а) немате довољно година да будете законски способни да закључите правно обавезујући уговор са Whirlvid-ом или (б) ако сте особа којој је забрањено или на други начин правно ускраћено примање и коришћење Услуге у складу са законом земље чији сте резидент или из које приступате Услузи или користите Услугу.

2.4 Требало би да одштампате или сачувате локалну копију Услова да би вам били при руци.

3. Измене Услова

Whirlvid задржава право да повремено мења Услове, на пример да би их прилагодио изменама закона или прописа или изменама функција у оквиру Услуге. Зато морате редовно да проверавате Услове да бисте били у току са изменама. Измењена верзија Услова (у даљем тексту „Измењени услови“) биће постављена на Ако се не слажете са Измењеним условима, морате да престанете да користите Услугу. Ако наставите да користите Услугу после датума постављања Измењених услова, сматраће се да прихватате Измењене услове.

4. Whirlvid налози

4.1 Да бисте могли да приступате неким функцијама Веб-сајта и другим елементима Услуге, потребно је да отворите Whirlvid налог. Дужни сте да приликом отварања налога наведете тачне и комплетне податке. Важно је да ваша лозинка за Whirlvid налог буде безбедна и да чувате њену тајност.

4.2 Морате одмах да обавестите Whirlvid ако дође до било каквог нарушавања безбедности или неовлашћеног коришћења вашег Whirlvid налога.

4.3 Сагласни сте да сами сносите сву одговорност (према Whirlvid-у и осталима) за све радње предузете на вашем Whirlvid налогу.

5. Општа ограничења употребе

5.1 Whirlvid вам овим даје дозволу за приступ и коришћење Услуге, у складу са следећим изричитим условима, а ви сте сагласни да ће се ваше непридржавање било ког од ових услова сматрати кршењем ових Услова са ваше стране:

А. Сагласни сте да нећете дистрибуирати било који део или делове Веб-сајта или Услуге, укључујући, између осталог, било који Садржај, на било ком медијуму, без претходне писане дозволе Whirlvid-а ако Whirlvid не омогућава такву дистрибуцију кроз функције Услуге (нпр. Whirlvid плејер);

Б. Сагласни сте да нећете мењати ни модификовати било који део Веб-сајта нити неки део Услуге (укључујући, између осталог, Whirlvid плејер и сродне технологије);

В. Сагласни сте да нећете приступати Садржају помоћу друге технологије или средства осим странице за репродукцију видео снимака на самом Веб-сајту, Whirlvid плејера и других сличних средстава које Whirlvid изричито одреди за ту сврху;

Г. Сагласни сте да нећете (ни покушати) да занемарите, онемогућите или на било који други начин ометате безбедносне функције Услуге или функције које (i) спречавају или ограничавају коришћење или копирање Садржаја или (ii) спроводе ограничења коришћења Услуге или садржаја доступног путем Услуге;

Д. Сагласни сте се да нећете користити Услугу (укључујући и Whirlvid плејер) за било коју од следећих комерцијалних сврха док не добијете писано одобрење Whirlvid-а:

  1. Продаја приступа Услузи;
  2. Продаја огласа, спонзорства или промоција постављених на Услугу или Садржај или у Услугу или Садржај;
  3. Продаја огласа, спонзорства или промоција на било којој страници блога за рекламе или веб-сајту који садржи Садржај достављен путем Услуге осим ако се други материјал који није прибављен од Whirlvid-а појављује на истој страници и ако је од довољне вредности да буде основа за такву продају;

Ђ. У забрањене комерцијалне сврхе не спадају (i) отпремање оригиналних видео снимака на Whirlvid, (ii) одржавање оригиналног канала на веб-страници у циљу промовисања пословних или уметничких подухвата, (iii) приказивање Whirlvid видео снимака преко Whirlvid плејера или на други начин на блоговима са огласима или на веб-сајту, у складу са ограничењима оглашавања датим у горе наведеном члану 5.1 (E) (iii) и (iv) било која сврха за коју је Whirlvid дао изричиту дозволу у писаној форми;

Е. Ако користите Whirlvid плејер на свом веб-сајту, не можете да мењате, надограђујете нити блокирате било који део или функцију Whirlvid плејера, укључујући, између осталог, линкове ка Веб-сајту;

Ж. Сагласни сте да нећете користити или постављати било који аутоматизовани систем (укључујући, између осталог, све роботе, спајдере и офлајн читаче) који приступа Услузи на начин који у одређеном периоду упути више захтева Whirlvid-овим серверима него што би за исти период нека особа то могла учинити преко јавно доступног, стандардног (тј. немодификованог) веб-прегледача;

З. Сагласни сте да нећете прикупљати никакве личне податке било ког корисника Веб-сајта или неке Услуге (и сагласни сте да се ово односи и на имена Whirlvid налога);

И. Сагласни сте да нећете користити Веб-сајт или Услуге (укључујући коментаре и имејлове на Веб-сајту) за стварање трговинских пословних прилика или у вези са трговачким предузећима;

Ј. Сагласни сте да нећете мамити, у комерцијалне сврхе, било које кориснике Веб-сајта у вези са њиховим Садржајем;

К. Сагласни сте да нећете приступати Садржају из било ког другог разлога изузев ради личне, некомерцијалне употребе, искључиво у складу са оним што је предвиђено и дозвољено стандардним функцијама Услуге и искључиво за стриминг.„Стриминг“ означава истовремени дигитални пренос материјала са Whirlvid-а преко интернета на одговарајући уређај корисника, на такав начин да подаци буду припремљени за гледање у реалном времену, а не за преузимање (трајно или привремено), копирање, складиштење или редистрибуцију од стране корисника.

Л. Не смете да копирате, умножавате, дистрибуирате, преносите, емитујете, приказујете, продајете, лиценцирате или неки други начин експлоатишете неки Садржај у било које друге сврхе, а без претходне писане сагласности Whirlvid-а или релевантних носиоца лиценце за Садржај.

5.2 Сагласни сте да ћете се придржавати свих других одредби Услова и Whirlvid смерница заједнице док користите Услугу.

5.3 Whirlvid даје дозволу оператерима јавних претраживача да користе спајдере за копирање материјала са сајта, и то искључиво у циљу стварања јавно доступних индекса материјала за претраживање, али не и за кеширање или архивирање таквог материјала. Whirlvid задржава право да опозове ове изузетке, било на глобалном или на појединачном нивоу.

5.4 Whirlvid непрестано уводи иновације у циљу пружања најбољег могућег доживљаја својим корисницима. Разумете и сагласни сте да се облик и природа Услуге коју Whirlvid нуди може повремено мењати без претходног обавештавања.

5.5 Као део овог непрестаног усавршавања, разумете и сагласни сте да Whirlvid може, по сопственом нахођењу и без претходног обавештења, да обустави (трајно или привремено) пружање Услуге (или неких функција Услуге) вама или корисницима уопште. У сваком тренутку можете да престанете да користите Услугу. Није потребно да посебно обавештавате Whirlvid када престанете да користите Услугу.

5.6 Сагласни сте да сами сносите сву одговорност (и да Whirlvid нема никакву одговорност према вама или трећем лицу) за кршење обавеза из Услова, као и за последице (укључујући губитке или штету коју би Whirlvid могао претрпети) таквог кршења обавеза.

6. Смернице за ауторска права

6.1 Whirlvid примењује јасне смернице за ауторска права, које важе за сав Садржај за који се утврди да повређује ауторска права трећег лица

6.2 Као део смерница за ауторска права, Whirlvid ће ускратити приступ Услузи кориснику за ког се утврди да је више пута прекршио смернице. Вишеструки прекршилац је корисник за ког се утврди да је више од два пута неком својом радњом прекршио смернице.

7. Садржај

7.1 Као власник Whirlvid налога, можете да отпремате Садржај. Разумете да вам Whirlvid не гарантује поверљивост Садржаја, без обзира на то да ли је објављен или не.

7.2 Задржавате сва власничка права над сопственим Садржајем, али сте у обавези да Whirlvid-у и осталим корисницима Услуге доделите ограничена права на лиценцирање. Та права су описана у пасусу 8 ових Услова (Права на лиценцу).

7.3 Разумете и сагласни сте да сами сносите сву одговорност за свој Садржај и за последице његовог постављања и објављивања. Whirlvid не подржава било који Садржај, односно мишљење, препоруку или савет изражен у истом, и изричито се ограђује од било какве и сваке одговорности у вези са Садржајем.

7.4 Изјављујете и гарантујете да имате (и да ћете све време коришћења Услуге имати) све неопходне лиценце, права, сагласности и дозволе које су потребне да се Whirlvid-у омогући да користи ваш Садржај за потребе пружања Услуге од стране Whirlvid-а, као и да исти користи ваш Садржај на начин предвиђен Услугом и овим Условима.

7.5 Сагласни сте да ће ваше понашање на Веб-сајту (као и ваш Садржај на Веб-сајту) бити у складу са Whirlvid смерницама заједнице а које се повремено ажурирају.

7.6 Сагласни сте да нећете постављати нити отпремати Садржај који садржи материјал чије се поседовање сматра незаконитим у земљи чији сте резидент или чије би коришћење или поседовање од стране Whirlvid-а у вези са Услугом било незаконито.

7.7 Сагласни сте да Садржај који шаљете Услузи неће садржати материјал на који било које треће лице полаже ауторска права нити материјал који је у власништву трећег лица (укључујући права на приватност или права на публицитет) ако немате званичну лиценцу или дозволу носиоца права или нисте на други начин правно овлашћени да постављате предметни материјал и доделите Whirlvid-у лиценцу из пасуса 8.1 наведеног испод.

7.8 Чим сазна за потенцијално кршење ових Услова, Whirlvid задржава право (али нема обавезу) да одлучи да ли Садржај испуњава захтеве у погледу садржине наведене у овим Условима и може да уклони такав Садржај и/или кориснику да ограничи дозволу за отпремање Садржаја који крши ове Услове, и то у било које време, без претходног обавештења и по сопственом нахођењу.

7.9 Даље, разумете и прихватате да приликом коришћења Услуге можете бити изложени Садржају који је неоспорно нетачан, увредљив, непристојан или на други начин проблематичан за вас. Сагласни сте да ћете се одрећи, и овим се одричете, свих законских и других права или правних лекова које имате или можете употребити против Whirlvid-а када се ради о таквом Садржају.

8. Права која лиценцирате

8.1 Када отпремите или поставите Садржај на Whirlvid, ви дајете:

А. Whirlvid-у глобалну, неексклузивну, бесплатну, преносиву лиценцу (са правом на подлиценцирање) за коришћење, репродукцију, дистрибуцију, стварање изведених дела, приказивање и извођење таквог Садржаја у вези са пружањем Услуге, као и у вези са одредбама Услуге и пословања Whirlvid-а, укључујући, између осталог, промовисање и редистрибуцију целокупне Услуге или неког њеног дела (и од Услуге изведених дела) у било ком мултимедијалном формату и кроз било које медијске канале;

Б. Сваком кориснику Услуге глобалну, неексклузивну, бесплатну лиценцу за приступање вашем Садржају путем Услуге и за коришћење, репродукцију, дистрибуцију, прављење изведених дела, приказивање и извођење таквог Садржаја, у мери коју дозвољава функционалност Услуге и у складу са Условима.

8.2 Горе наведене лиценце на Садржај које ви дајете престају да важе када уклоните или избришете свој Садржај са Веб-сајта. Горе наведене лиценце, које дајете у текстуалним коментарима које шаљете као Садржај, трајне су и неопозиве, али не доводе у питање на други начин ваша власничка права, која задржавате као што је назначено у пасусу 7.2 наведеном изнад.

9. Whirlvid садржај на Веб-сајту

9.1 Изузев Садржаја који пошаљете Услузи, остали Садржај на Услузи је у власништву Whirlvid-а или је њему лиценциран и на њега Whirlvid и Whirlvid-ови издаваоци лиценци полажу ауторска права, права на жиг и друга права интелектуалне својине. Жигови и знакови услуге трећих лица који су присутни у Садржају који ви нисте отпремили или поставили јесу жигови и знакови услуге одговарајућих власника. Такав Садржај се не може преузимати, копирати, репродуковати, дистрибуирати, преносити, емитовати, приказивати, продавати, лиценцирати или на други начин експлоатисати у било које друге сврхе, без претходне писане сагласности Whirlvid-а или, ако је примењиво, Whirlvid-ових издавалаца лиценци. Whirlvid и његови издаваоци лиценци задржавају сва права на свој Садржај која нису изричито додељена.

10. Линкови са Whirlvid-а

10.1 Услуга може садржати линкове ка другим веб-сајтовима који нису у власништву Whirlvid-а, односно веб-сајтовима којима Whirlvid не управља. Whirlvid нема контролу над садржајем, смерницама за заштиту приватности или праксама веб-сајтова трећих лица и не преузима никакву одговорност за исте.

10.2 Сагласни сте и прихватате да Whirlvid не сноси одговорност за доступност било ког спољног сајта или ресурса и да не одобрава било какво оглашавање, производе или други материјал са таквих веб-сајтова или ресурса.

10.3 Сагласни сте и прихватате да Whirlvid не сноси одговорност за било какав губитак или штету која може бити нанета вама као последица доступности тих спољних веб-сајтова и ресурса или као последица било каквог ослањања на комплетност, тачност или постојање било каквог огласа, производа или другог материјала са таквих веб-сајтова или ресурса.

10.4 Whirlvid вам препоручује да будете свесни када напуштате Услугу и да прочитате услове и одредбе и политику приватности сваког веб-сајта који посетите.

11. Раскидање односа са Whirlvid-ом

11.1 Услови ће наставити да важе док их ви или Whirlvid не раскинете, као што је наведено у наставку.

11.2 Ако желите да раскинете уговор са Whirlvid-ом, то можете учинити (a) обавештавањем Whirlvid-а о томе у било ком тренутку и (б) гашењем Whirlvid налога. Ваше обавештење треба да буде послато у писаној форми на адресу Whirlvid-а, која је наведена на почетку ових Услова.

11.3 Whirlvid може у било ком тренутку да раскине уговор са вама ако:

А. Прекршите било коју одредбу Услова (или сте се понашали на начин који несумњиво упућује да немате намеру или да нисте у стању да се придржавате одредби Услова); или

Б. Whirlvid поступа по сили закона (нпр. када су одредбе Услуге за вас незаконите или таквима постану); или

11.4 Whirlvid може да раскине уговор са вама у следећим случајевима:

А. Whirlvid је у фази укидања Услуге и више је неће пружати корисницима у земљи чији сте резидент или из које користите Услугу; или

Б. Пружање Услуге вама од стране Whirlvid-а, по мишљењу Whirlvid-а, није више комерцијално оправдано а у случају да се јави разлог описан у ставу A или Б клаузуле 11.4, биће вам послато разумно обавештење о раскиду уговора, ако је то могуће.

11.5 Када ови Услови не буду више важили, сва права, обавезе и одговорности које сте ви и Whirlvid уживали, које сте сносили (или су настале у периоду важења Услова) или које ће важити до даљњег, остају на снази без обзира на овај престанак важења, а одредбе из става 14.6 настављају да се примењују на таква права, обавезе и одговорности, до даљњег.

12. Изузимање гаранција

12.1 Ништа из ових Услова не може да утиче на било која законска права која ви као потрошач имате, којих се ви ни уговором не можете одрећи и која не можете уговором изменити.

12.2 Услуга се пружа „у виђеном стању“ и Whirlvid вам не даје никакве гаранције у погледу исте.

12.3 Конкретно, Whirlvid не изјављује и не гарантује да ће:

А. Ваше коришћење Услуге испунити ваше захтеве,

Б. Ваше коришћење Услуге бити без прекида, без кашњења и без грешке,

В. Све информације које добијете као резултат ваше употребе Услуге бити тачне и поуздане,

Г. Грешке у раду или функционалности било ког софтвера који вам пружамо као део Услуге бити исправљене.

12.4 Ниједан услов, гаранција нити друга одредба (укључујући све подразумеване одредбе у вези са одговарајућим квалитетом, сврсисходношћу и усклађеношћу са описом) не важи за Услугу, осим до мере која је изричито наведена у Условима.

13. Ограничење одговорности

13.1 Ништа од наведених Услова не искључује и не ограничава одговорност Whirlvid-а за губитке који се не могу правно искључити или ограничити позитивним правом.

13.2 У складу са општим одредбама из горе наведеног пасуса 13.1, Whirlvid не сноси одговорност према вама за:

А. Индиректне или последичне губитке које можете претрпети. Ту спадају: (i) сваки губитак профита (било да се стиче непосредно или посредно); (ii) сваки губитак добре воље или пословне репутације; (iii) све изгубљене прилике и (iv) сваки губитак података који претрпите;

Б. Сваки губитак или штету коју можете претрпети као последицу:

  1. било каквог вашег ослањања на комплетност, тачност или постојање било каквог оглашавања, односно као последицу било какве сарадње или трансакције између вас и било ког оглашавача или спонзора чији се огласи појављују на Услузи;
  2. било каквих промена које Whirlvid може унети у Услугу или било каквог трајног или привременог прекида пружања Услуге (или било које функције Услуге);
  3. брисања, оштећења или нечувања било ког Садржаја и других комуникационих података који се чувају или шаљу током вашег коришћења Услуге;
  4. чињеницу да Whirlvid-у нисте дали тачне податке у налогу;
  5. немогућност да очувате сигурност и поверљивост лозинке или детаља о Whirlvid налогу.

13.3 Ограничења у погледу одговорности Whirlvid-а из пасуса 13.2 наведеног изнад важе без обзира на то да ли је Whirlvid обавештен о појави тих губитака или је требало да буде свестан могућности за такве губитке.

14. Општи законски услови

14.1 Ови Услови чине целокупан уговор између вас и Whirlvid-а, управљају вашим коришћењем Услуге и у потпуности замењују све раније уговоре између вас и Whirlvid-а који се односе на ову Услугу. Остали услови коришћења услуге, које Whirluniverse Inc. и било које од његових зависних предузећа може повремено увести изричито су изузети из ових Услова.

14.2 Сагласни сте да вам Whirlvid може слати обавештења, укључујући и она у вези са променама Услова, путем имејла, обичне поште или у облику објава на Услузи.

14.3 Сагласни сте да, ако Whirlvid не примењује или не спроводи неко законско право или правни лек предвиђен Условима (или на који Whirlvid има права у складу са позитивним правом), то се неће сматрати званичним одрицањем права од стране Whirlvid-а, већ ће таква права и правни лекови и даље бити доступни Whirlvid-у.

14.4 Ако неки суд, надлежан да одлучује по овом питању, пресуди да је нека од одредби ових Услова неважећа, та одредба ће бити уклоњена са листе Услова, без утицаја на остатак Услова. Преостале одредбе Услова ће и даље бити важеће и примењиве.

14.5 Сагласни сте и прихватате да сви чланови групе предузећа којем Whirlvid припада имају права треће стране у вези са Условима и да су та друга друштва овлашћена да директно спроведу и ослоне се на било коју одредбу Услова од које она имају користи (или која им погодују). Сем тога, ниједна друга особа или друштво нема права треће стране у вези са Условима.

14.6 Ови Услови, као и ваш однос са Whirlvid-ом у складу са овим Условима, управљају се према енглеском праву. Ви и Whirlvid сте сагласни да искључиву надлежност за решавање спорова насталих у вези са овим Условима имају судови Енглеске. Упркос овоме, сагласни сте да Whirlvid и даље може да затражи судски налог (или други еквивалент хитног правног лека) у било којој судској надлежности.

Датум: 24. новембар 2014.