Uvjeti pružanja usluge

1. Vaša suglasnost

 1. Koristeći ili posjećujući internetsku uslugu Whirlvid ili bilo koje Whirlvid proizvode, softver, usluge distribucije podataka i usluge koje su Vam stavljene na raspolaganje na, od strane ili putem Whirlvid internetske usluge (zajednički nazvani "Usluga") ukazujete na Vaše prihvaćanje (1) ovih odredbi i uvjeta ("Uvjeti korištenja Usluge"), Ako se ne slažete s bilo kojim od ovih uvjeta, Whirlvid -ovom politikom zaštite osobnih podataka, odnosno Smjernicama zajednice, molimo Vas da ne koristite Uslugu.
 2. Iako ćemo Vas nastojati obavještavati o značajnim izmjenama ovih Uvjeta korištenja Whirlvid može, prema vlastitom nahođenju, mijenjati ili revidirati ove Uvjete korištenja Usluge i pravila u bilo koje doba, a takve izmjene ili revizije su obvezujuće za Vas. Ničim u ovim Uvjetima korištenja Usluge nisu dana prava ili povlastice trećim stranama.

2. Usluga

 1. Ovi Uvjeti korištenja Usluge primjenjuju se na sve korisnike Usluge, uključujući i korisnike koji doprinose sadržaju na Usluzi. "Sadržaj" uključuje tekst, softver, skripte, grafike, fotografije, zvukove, glazbu, video isječke, audiovizualne kombinacije, interaktivne značajke i ostale materijale koje možete pogledati na ili im pristupiti putem Usluge ili kojima možete doprinijeti Usluzi. Usluga uključuje sve aspekte Whirlvid-a, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve proizvode, softver i usluge koje se nude putem internetske usluge Whirlvid, kao što su Whirlvid kanali, Whirlvid "Embeddable Player," Whirlvid "Uploader" i druge aplikacije.
 2. Usluga može sadržavati veze na internetske stranice trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom internetske usluge Whirlvid. Whirlvid nema kontrolu nad i ne preuzima odgovornost za sadržaj, pravila o zaštiti osobnih podataka, kao ni za postupanja internetskih stranica bilo koje treće strane. Osim toga, Whirlvid neće i ne može cenzurirati kao ni uređivati sadržaj stranice bilo koje treće strane. Korištenjem Usluge izričito oslobađate Whirlvid bilo koje i svih obveza koje proizlaze iz korištenja bilo koje internetske stranice treće strane.
 3. U skladu s tim, potičemo Vas da navedeno imate na umu pri napuštanju Usluge te da pročitate uvjete i pravila o privatnosti svake druge web stranice koju posjećujete.

3. Whirlvid korisnički računi

 1. Kako biste pristupili nekim značajkama Usluge, morat ćete otvoriti Whirlvid ili Whirlvid korisnički račun. Nikada se ne smijete služiti korisničkim račun druge osobe bez dozvole. Pri otvaranju Vašeg korisničkog računa, dužni ste dati točne i potpune podatke. Vi ste isključivo odgovorni za aktivnosti na Vašem računu te ste dužni svoju zaporku čuvati na sigurnom. Dužni ste smjesta obavijestiti Whirlvid o bilo kakvoj povredi sigurnosti ili neovlaštenom korištenju Vašeg računa.
 2. Iako Whirlvid neće biti odgovoran za Vaše gubitke uzrokovane svakom neovlaštenom upotrebom Vašeg računa, Vi se možete smatrati odgovornim za gubitke Whirlvid-a ili drugih zbog takve neovlaštene upotrebe.

4. Opća upotreba Usluge - dozvole i ograničenja

Whirlvid Vam ovime jamči dozvolu za pristup i korištenje Usluge, kao što je to navedeno u ovim Uvjetima korištenja Usluge, pod pretpostavkom da:

 1. Prihvaćate da ni na jednom mediju nećete distribuirati nijedan dio Usluge ili Sadržaja bez prethodne pisane autorizacije od strane Whirlvid-a, osim ako Whirlvid sredstva za takvu distribuciju ne omogući putem funkcije koju nudi Usluga (poput Embeddable Player-a).
 2. Prihvaćate da nećete mijenjati niti prilagođavati bilo koji dio Usluge.
 3. Prihvaćate da nećete pristupati Sadržaju putem bilo koje tehnologije ili medija, osim preko stranice Usluge s reprodukcijom videozapisa, Embeddable Player-a ili drugih izričito dopuštenih medija koje odredi Whirlvid.
 4. Prihvaćate da se nećete služiti Uslugom u bilo koju od sljedećih komercijalnih svrha, osim ako za to ne ishodite prethodnu pisanu suglasnost od strane Whirlvid-a:
  • prodaja pristupa Usluzi;
  • prodaja oglasa, sponzorstva ili promocije na ili unutar Usluge ili Sadržaja; ili
  • prodaja oglasa, sponzorstva, ili promocije na bilo kojoj stranici bloga s omogućenim oglasima ili internetskoj stranici koja uključuje Sadržaj dostavljen putem Usluge, osim ako se drugi materijal koji nije ishođen s Whirlvid-a ne pojavi na istoj stranici, a pritom ima dostatnu vrijednost da posluži kao osnova za takvu prodaju.
 5. Zabranjene komercijalne upotrebe ne uključuju:
  • postavljanje izvornog videozapisa na Whirlvid-u ili održavanje izvornog kanala na Whirlvid-u u svrhu promicanja Vašeg poslovnog ili umjetničkog pothvata;
  • prikaz Whirlvid videozapisa preko Embeddable Player-a na blogu ili internetskoj stranici s omogućenim oglasima, sukladno ograničenjima po pitanju oglašavanja koja su definirana gore u Odjeljku 4.D; ili
  • bilo koja upotreba koju Whirlvid izričito odobri u pisanom obliku.

(Za više informacija o tome što čini zabranjenu komercijalnu upotrebu, pogledajte naša Često postavljana pitanja.)

 1. Ako na Vašoj internetskoj stranici koristite Embeddable Player, ne smijete mijenjati, nadograđivati niti blokirati bilo koji dio ili funkcionalnost Embeddable Player-a, uključujući ali ne ograničavajući se na poveznice koje vode natrag do stranice Whirlvid-a.
 2. Ako koristite Whirlvid Uploader, prihvaćate da isti može automatski povremeno preuzimati i instalirati nadogradnje s Whirlvid-a. Ove nadogradnje služe za poboljšanje, unaprjeđenje i daljnji razvoj Uploader-a te mogu uslijediti u obliku ispravljenih grešaka, unaprijeđenih funkcija, novih softverskih modula i potpuno novih inačica. Prihvaćate primati takve nadogradnje (i dopuštate Whirlvid-u da Vam iste i dostavlja) kao dio Vašeg korištenja Uploader-a.
 3. Prihvaćate da nećete koristiti niti pokretati bilo koji automatizirani sustav, uključujući bez ograničenja "robote", "pauke" ili "vanmrežne čitače", koji pristupa Usluzi na način da u zadanom vremenskom razdoblju šalje više zahtjeva prema poslužiteljima Whirlvid-a nego što ih može proizvesti čovjek u istom vremenskom razdoblju korištenjem tradicionalnog internetskog pretraživača. Bez obzira na gore navedeno, Whirlvid dodjeljuje operatorima javnih tražilica dopuštenje za korištenje pauka kako bi kopirali materijal sa stranice samo u određenu svrhu i samo u opsegu potrebnom za stvaranje javno dostupnih indeksa materijala koje je moguće pretraživati, ali ne i za korištenje cache-a ili arhiva takvih materijala. Whirlvid zadržava pravo ukidanja ovih iznimki općenito ili u pojedinim slučajevima. Prihvaćate da nećete prikupljati podatke s Usluge preko kojih je moguće identificirati osobu, uključujući nazive računa, kao i da nećete koristiti komunikacijske sustave koje Usluga pruža (npr. komentare, e-poštu) u reklamne svrhe. Prihvaćate da nećete kontaktirati bilo koje korisnike Usluge u komercijalne svrhe, a u odnosu na njihov Sadržaj.
 4. Pri korištenju Usluge dužni ste pridržavati se odredbi svih primjenjivih zakona.
 5. Whirlvid zadržava pravo obustave bilo kojeg dijela Usluge u bilo koje doba.

5. Vaša upotreba Sadržaja

Osim gore navedenih općih ograničenja, sljedeća dodatna ograničenja i uvjeti primjenjuju se na Vaše korištenje Sadržaja.

 1. Sadržaj na Usluzi te zaštitni žigovi, uslužni žigovi i logotipi ("Oznake") na Usluzi u vlasništvu su ili pod licencom Whirlvid-a, podložni su zaštiti autorskog prava i drugim oblicima zaštite intelektualnog vlasništva u skladu s propisima.
 2. Sadržaj Vam je pružen KAKO JESTE. Sadržaju možete pristupati kako biste ishodili informacije te isključivo za Vašu osobnu upotrebu, kao što je to i određeno funkcijama Usluge i kako je to i dopušteno u smislu ovih Uvjeta korištenja Usluge. Ne smijete preuzimati bilo kakav sadržaj ako ne vidite "download" ("preuzmi") ili sličnu vezu prikazanu od strane Whirlvid-a na Usluzi za taj Sadržaj. Ne smijete kopirati, reproducirati, distribuirati, slati, prenositi, prikazivati, prodavati, licencirati niti na bilo koji drugi način koristiti bilo kakav sadržaj u bilo koje druge svrhe bez prethodne pisane suglasnosti davatelja licence određenog Sadržaja. Whirlvid i njegovi davatelji licence zadržavaju sva prava koja nisu izričito dopuštena u okviru Usluga i Sadržaja.
 3. Prihvaćate da nećete zaobilaziti, onemogućavati niti na bilo koji drugi način ometati sigurnosne značajke Usluge ili pak značajke koje sprječavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje bilo kakvog Sadržaja ili nameću ograničenja korištenja Usluge ili Sadržaja na njoj.
 4. Suglasni ste s tim da ćete pri korištenju Usluge biti izloženi Sadržaju iz različitih izvora te da Whirlvid ne odgovara za točnost, korisnost, sigurnost ili prava intelektualnog vlasništva u odnosu na takav Sadržaj. Osim toga, suglasni ste s tim i prihvaćate da možete biti izloženi Sadržaju koji je netočan, uvredljiv, nepristojan ili neugodan te prihvaćate i ovime se odričete bilo kojih zakonskih prava ili pravnih lijekova za kojima možete posegnuti protiv Whirlvid-a u odnosu na gore navedeno te, u mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, pristajete na obeštećenje i oslobađanje odgovornosti Whirlvid-a, njegovih vlasnika, operatera, pravno povezanih osoba, davatelja licenci te korisnika licenci u punoj mjeri dopuštenoj zakonom u odnosu na sva pitanja koja se odnose na Vaše korištenje Usluge.

6. Vaš Sadržaj i ponašanje

 1. Kao vlasnik Whirlvid računa, možete unositi sadržaj na Usluzi, uključujući videozapise i korisničke komentare. Razumijete da Whirlvid ne jamči nikakvu tajnost Sadržaja kojeg unosite.
 2. Vi ćete biti isključivo odgovorni za svoj vlastiti Sadržaj i posljedice unošenja i objave Sadržaja na Usluzi. Vi potvrđujete, izjavljujete i jamčite da posjedujete ili imate potrebne licence, prava, suglasnosti i dozvole za objavljivanje Sadržaja kojeg unosite; ujedno dajete licencu Whirlvid-u za sve patente, zaštitne žigove, poslovne tajne, autorska prava ili druga prava vlasništva u i na takvom Sadržaju za objavu na Usluzi sukladno ovim Uvjetima korištenja Usluge.
 3. Jasnoće radi, zadržavate sva Vaša prava vlasništva u odnosu na Vaš Sadržaj. Međutim, unosom Sadržaja na Whirlvid, ovime dodjeljujete Whirlvid-u svjetsku, neisključivu, prenosivu licencu bez naknade autorskog prava koju je moguće prenositi u svrhu upotrebe, umnožavanja, distribucije, pripreme derivativnih radova, prikaza te izvedbe Sadržaja u vezi s Uslugom i poslovanjem Whirlvid-a (i njegovih nasljednika i pravno povezanih osoba), uključujući bez ograničenja i promociju ili ponovnu distribuciju dijela ili kompletne Usluge (i derivativnih radova) u bilo kojem formatu medija i kroz bilo koje medijske kanale. Također, ovim putem dodjeljujete svakom korisniku Usluge neisključivu licencu za pristup Vašem Sadržaju putem Usluge i upotrebu, umnožavanje, distribuciju, prikaz i izvedbu takvog Sadržaja na način dopušten funkcionalnošću Usluge i u okviru ovih Uvjeta korištenja Usluge. Gore navedene licence koje ste odobrili u video Sadržaju kojeg predajete Usluzi raskidaju se unutar razumnog vremenskog razdoblja nakon što uklonite ili izbrišete Vaše videozapise s Usluge. Međutim, ovime ste suglasni s tim da Whirlvid može zadržati, ali ne i prikazivati, distribuirati ili s poslužitelja reproducirati kopije Vaših videozapisa koji su uklonjeni ili izbrisani. Gore navedene licence koje ste odobrili u Vašim korisničkim komentarima su neograničene i neopozive.
 4. Osim toga, suglasni ste s time da Sadržaj koji unosite na Uslugu neće sadržavati materijal trećih osoba zaštićen autorskim pravom ili materijal koji je podložan pravima vlasništva treće osobe, osim ako za to nemate dopuštenje zakonskog vlasnika materijala ili ako na neki drugi pravni način niste ovlašteni za objavu materijala i dodjelu svih licenčnih prava Whirlvid-u.
 5. Osim toga, prihvaćate da nećete na Uslugu unositi bilo kakav Sadržaj ili drugi materijal koji je u suprotnosti sa smjernicama Whirlvid, a koje se povremeno ažuriraju. Jednako tako, Sadržaj ne smije biti u suprotnosti s primjenjivim lokalnim, nacionalnim i međunarodnim zakonima i propisima.
 6. Whirlvid ne podržava niti jedan Sadržaj Usluge kojeg unosi bilo koji korisnik ili drugi davatelj, kao ni bilo koje mišljenje, preporuku ili savjet iskazan u Sadržaju te ne prihvaća bilo kakvu odgovornost u vezi sa Sadržajem. Whirlvid ne dopušta radnje kojima se krše autorska prava ni prava intelektualnog vlasništva na Usluzi te će po primitku propisne obavijesti ukloniti sav Sadržaj koji krši prava intelektualnog vlasništva drugih osoba. Whirlvid zadržava pravo ukloniti Sadržaj bez prethodne najave.

7. Politika ukidanja računa

 1. Whirlvid će ukinuti pristup Usluzi korisniku za kojeg se ispostavi, pod određenim okolnostima, da opetovano krši Uvjete korištenja Usluge.
 2. Whirlvid zadržava pravo odlučiti krši li Sadržaj ove Uvjete pružanja Usluge zbog razloga koji se ne odnose na kršenje autorskog prava, uključujući ali ne ograničavajući se na pornografiju, opscenost ili prekomjernu dužinu. Whirlvid može u bilo koje doba, bez prethodne najave i prema vlastitom nahođenju, ukloniti takav Sadržaj i /ili ukinuti korisnički račun za podnošenje takvog materijala koji krši ove Uvjete korištenja Usluge.

8. Digital Millennium Zakon o autorskim pravima

 1. Ako ste nositelj autorskog prava ili predstavnik ovlašten djelovati u ime nositelja te smatrate da bilo koji Sadržaj krši Vaša autorska prava, možete predati pritužbu sukladno Digital Millennium Zakonu o autorskim pravima ("DMCA") dajući našem Službeniku za zaštitu autorskih prava sljedeće informacije u pisanom obliku (vidi 17 U.S.C 512(c)(3) za više detalja):
  • Fizički ili elektronički potpis osobe ovlaštene da djeluje u ime nositelja isključivog prava koje je navodno prekršeno;
  • Identifikaciju rada zaštićenog autorskim pravima koja su navodno prekršena ili ako je više radova zaštićenih autorskim pravom na jednoj internetskoj stranici pokriveno jednom obavijesti, reprezentativni popis takvih radova na toj stranici;
  • Identifikaciju materijala koji navodno krši odredbe ili je predmet aktivnosti kršenja odredbi te kojeg je potrebno ukloniti ili kojemu je potrebno onemogućiti pristup te podatke koji će omogućiti davatelju usluga da locira materijal;
  • Podatke koji će davatelju usluga omogućiti da Vas kontaktira, poput adrese, telefonskog broja te, ukoliko je dostupna, adrese e-pošte;
  • Izjavu da u dobroj vjeri i iz opravdanih razloga smatrate da korištenje materijala nije dopušteno od strane nositelja autorskog prava, njegovog ovlaštenog predstavnika ili na temelju zakonskih odredbi; i
  • Izjavu da su podaci u pritužbi točni te izjavu, pod prisegom, da ste ovlašteni od strane vlasnika ekskluzivnog prava do čijeg je kršenja navodno došlo.

 

 1. Odgovor na pritužbu. Ako smatrate da Vaš sadržaj koji je uklonjen (ili kojemu je onemogućen pristup) ne krši odredbe ili da imate ovlaštenje nositelja autorskog prava, ovlaštenog predstavnika nositelja autorskog prava ili sukladno propisima pravo na objavu i upotrebu materijala u okviru Vašeg Sadržaja, možete poslati odgovor na pritužbu Službeniku za zaštitu autorskih prava koji će sadržavati sljedeće podatke:
  • Vaš fizički ili elektronski potpis ;
  • Identifikaciju Sadržaja koji je uklonjen ili kojemu je onemogućen pristup te lokaciju na kojoj se Sadržaj pojavio prije nego što je uklonjen ili onemogućen;
  • Izjavu da u dobroj vjeri smatrate da je Sadržaj uklonjen ili onemogućen kao rezultat pogreške ili pogrešne identifikacije Sadržaja; ili
  • Vaše ime, adresu, telefonski broj i adresu e-pošte, izjavu da prihvaćate nadležnost saveznog suda u San Franciscu, Kalifornija te izjavu da prihvaćate postupak pokrenut od strane osobe koja je poslala izvornu tužbu zbog kršenja autorskih prava.

Ako Službenik za zaštitu autorskih prava primi odgovor na pritužbu, Whirlvid može poslati kopiju odgovora na pritužbu osobi koja je podnijela izvornu pritužbu kako bi obavijestio tu osobu o zamjeni uklonjenog Sadržaja ili ukidanju zabrane unutar 10 radnih dana. Osim ako nositelj autorskog prava ne zatraži sudski nalog protiv pružatelja sadržaja, člana ili korisnika, uklonjeni Sadržaj je moguće zamijeniti ili mu ponovno omogućiti pristup, unutar 10 do 14 ili više radnih dana po primitku odgovora na pritužbu, po vlastitom nahođenju Whirlvid-a.

9. Odricanje od jamstva

SUGLASNI STE S TIME DA ĆE VAŠE KORIŠTENJE USLUGE BITI ISKLJUČIVO VAŠ RIZIK. U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM, WHIRLVID, NJEGOVI SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENICI I PREDSTAVNICI NE PRIHVAĆAJU BILO KAKVO JAMSTVO, IZRIČITO ILI PREŠUTNO, U VEZI S USLUGAMA I VAŠIM KORIŠTENJEM ISTIH. WHIRLVID NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA ILI IZJAVE KOJE SE ODNOSE NA TOČNOST ILI POTPUNOST SADRŽAJA NA OVIM STRANICAMA ILI SADRŽAJA BILO KOJIH STRANICA KOJE SU POVEZANE S OVOM USLUGOM TE NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA (I) BILO KAKVE POGREŠKE, ZABUNE ILI NETOČNOSTI SADRŽAJA, (II) BILO KAKVU OZLJEDU ILI OŠTEĆENJE IMOVINE BILO KOJE PRIRODE, KOJI NASTANU KAO POSLJEDICA VAŠEG PRISTUPA I KORIŠTENJA NAŠIH USLUGA, (III) BILO KAKAV NEOVLAŠTENI PRISTUP ILI UPOTREBU NAŠIH SIGURNIH POSLUŽITELJA I/ILI BIlO KAKVIH OSOBNIH PODATAKA I/ILI FINANCIJSKIH PODATAKA POHRANJENIH NA POSLUŽITELJIMA, (IV) BILO KAKAV PREKID ILI OBUSTAVU PRIJENOSA DO ILI S NAŠIH USLUGA, (V) BILO KAKVE BUGOVE, VIRUSE, TROJANSKE KONJE ILI SLIČNO KOJI SE MOGU PRENIJETI NA ILI PREKO NAŠIH USLUGA POSREDSTVOM BILO KOJE TREĆE STRANE I/ILI (VI) BILO KAKVE GREŠKE ILI PROPUSTE U BILO KOJEM SADRŽAJU ILI BILO KAKAV GUBITAK ILI OŠTEĆENJE BILO KOJE VRSTE KAO REZULTAT UPOTREBE OBJAVLJENOG, PRENESENOG SADRŽAJA ILI SADRŽAJA POSLANOG PUTEM E-POŠTE ILI SADRŽAJA KOJI JE NA DRUGI NAČIN STAVLJEN NA RASPOLAGANJE PUTEM USLUGA. WHIRLVID NE JAMČI, NE PODRŽAVA NITI PREUZIMA ODGOVORNOST ZA BILO KOJI PROIZVOD ILI USLUGU KOJU PUTEM USLUGA OGLAŠAVA ILI NUDI TREĆA STRANA ILI ZA USLUGE S HIPERLINKOM ILI PAK USLUGE U BILO KOJEM OGLASU ILI REKLAMI TE WHIRLVID NI NA JEDAN NAČIN NEĆE BITI STRANA ODGOVORNA ZA NADZOR BILO KAKVIH TRANSAKCIJA IZMEĐU VAS I TREĆIH STRANA KOJE NUDE ILI REKLAMIRAJU PROIZVODE ILI USLUGE. KAO I KOD KUPNJE PROIZVODA ILI USLUGA PUTEM BILO KOJEG DRUGOG MEDIJA ILI U BILO KOJEM OKRUŽENJU, TREBALI BISTE PRIMJENJIVATI RAZUM I OPREZ GDJE JE TO MOGUĆE.

10. Ograničenje odgovornosti

NI U KOJEM SLUČAJU WHIRLVID, NJEGOVI SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENICI ILI PREDSTAVNICI NEĆE VAM BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE, KAZNENE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE KOJE NASTANU KAO POSLJEDICA (I) POGREŠAKA, ZABUNA ILI NETOČNOSTI SADRŽAJA, (II) BILO KAKVE OZLJEDE ILI MATERIJALNE ŠTETE BILO KOJE PRIRODE, KOJE NASTANU KAO POSLJEDICA VAŠEG PRISTUPA I KORIŠTENJA NAŠIH USLUGA, (III) BILO KAKVOG NEOVLAŠTENOG PRISTUPA ILI UPOTREBE NAŠIH SIGURNIH POSLUŽITELJA I/ILI BILO KAKVIH OSOBNIH PODATAKA I/ILI FINANCIJSKIH PODATAKA POHRANJENIH NA POSLUŽITELJIMA, (IV) BILO KAKVOG PREKIDA ILI OBUSTAVE PRIJENOSA DO ILI S NAŠIH USLUGA, (V) BILO KAKVIH BUGOVA, VIRUSA, TROJANSKIH KONJA ILI SLIČNIH SMETNJI KOJE JE MOGUĆE PRENIJETI NA ILI PREKO NAŠIH USLUGA POSREDSTVOM BILO KOJE TREĆE STRANE I/ILI (VI) BILO KAKVIH GREŠAKA ILI PROPUSTA U BILO KOJEM SADRŽAJU ILI BILO KAKVOG GUBITKA ILI OŠTEĆENJA BILO KOJE VRSTE NASTALIH KAO REZULTAT UPOTREBE OBJAVLJENOG, PRENESENOG SADRŽAJA ILI SADRŽAJA POSLANOG PUTEM E-POŠTE ILI SADRŽAJA KOJI JE NA DRUGI NAČIN STAVLJEN NA RASPOLAGANJE PUTEM USLUGA, BEZ OBZIRA TEMELJI LI SE NA JAMSTVU, UGOVORU, SUDSKOJ ODLUCI ILI NEKOM DRUGOM PRAVNOM TEMELJU TE BEZ OBZIRA NA TO JE LI DRUŠTVO OBAVIJEŠTENO O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA. NAVEDENO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PRIMJENJIVAT ĆE SE U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM U PRIMJENJIVOM ZAKONODAVSTVU.

VI IZRIČITO PRIHVAĆATE DA WHIRLVID NEĆE BITI ODGOVORAN ZA SADRŽAJ NITI POGRDNE, UVREDLJIVE ILI PROTUZAKONITE AKTIVNOSTI BILO KOJE TREĆE STRANE TE DA ISKLJUČIVO VI SNOSITE RIZIK ŠTETE KOJA MOŽE NASTATI IZ GORE NAVEDENOGA.

Uslugu nadzire i nudi Whirlvid iz svojih prostora u Sjedinjenim Američkim Državama. Whirlvid ne daje nikakve izjave da je Usluga prikladna ili dostupna na korištenje na drugim lokacijama. Oni koji pristupaju ili koriste Uslugu iz drugih lokacija to rade dobrovoljno i odgovorni su za pridržavanje lokalnih propisa.

11. Naknada štete

U mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, prihvaćate da ćete braniti, obeštetiti i osloboditi od odgovornosti Whirlvid, njegovo društvo majku, službenike, direktore, zaposlenike i predstavnike po pitanju bilo kojih i svih zahtjeva, šteta, obveza, gubitaka, odgovornosti, troškova ili dugovanja te rashoda (uključujući ali ne ograničavajući se na odvjetničke naknade) nastalih kao posljedica: (i) Vašeg korištenja i pristupa Usluzi; (ii) Vaše povrede bilo koje odredbe iz ovih Uvjeta korištenja Usluge; (iii) Vaše povrede prava bilo koje treće strane, uključujući bez ograničenja, povrede bilo kojeg autorskog prava, prava vlasništva ili privatnosti; ili (iv) bilo kakvog prigovora da je Vaš sadržaj prouzročio štetu trećoj strani. Ova obveza obrane i obeštećenja nadživljava ove Uvjete korištenja Usluge i Vašu upotrebu Usluge.

12. Sposobnost prihvaćanja Uvjeta korištenja Usluge

Vi potvrđujete da ste stariji od 18 godina ili da ste potpuno poslovno sposoban maloljetnik ili da posjedujete pristanak roditelja ili skrbnika te da ste u potpunosti sposobni pridržavati se odredbi, uvjeta, obveza, potvrda, izjava i jamstava definiranih u ovim Uvjetima korištenja Usluga te da ćete se pridržavati ovih Uvjeta korištenja Usluga. U svakom slučaju, potvrđujete da ste stariji od 13 godina, budući da Usluga nije namijenjena za djecu mlađu od 13 godina. Ako ste mlađi od 13 godina, nemojte koristiti Uslugu. Postoji mnoštvo drugih sjajnih internetskih stranica za Vas. Razgovarajte sa svojim roditeljima o tome koje su internetske stranice prikladne za Vas.

13. Dodjela

Ne smijete prenositi ni dodjeljivati navedene Uvjete pružanja Usluge, kao ni bilo koja prava i licence dodijeljene ovim Uvjetima, dok Whirlvid smije iste ustupiti bez ograničenja.

14. Općenito

Suglasni ste sa sljedećim: (i) smatrat će se da je Usluga pružena u Kaliforniji; i (ii) Usluga će se smatrati pasivnom internetskom stranicom koja ne daje povoda za sudsku nadležnost, bilo specifičnu ili općenitu, izvan Kalifornije. Ovi uvjeti korištenja Usluge podložni su internim samostalnim zakonima Države Kalifornije, isključujući propise koji se odnose na sukob zakona. O svakom potraživanju ili sporu između vas i Whirlvid-a koji je u cijelosti ili djelomično proizašao iz Usluge isključivo će odlučivati nadležni sud koji se nalazi u okrugu Santa Clara u Kaliforniji. Ovi Uvjeti korištenja Usluge, zajedno s Obavijesti o zaštiti osobnih podataka te bilo koje druge pravne obavijesti objavljene od strane Whirlvid-a na Usluzi činit će sveukupni sporazum između Vas i Whirlvid-a koji se tiče Usluge. Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja Usluge proglasi nevažećom od strane nadležnog suda, nevaljanost takve odredbe neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Uvjeta korištenja Usluge koji će ostati na snazi u cijelosti. Niti jedno odricanje od bilo koje odredbe iz ovih Uvjeta korištenja Usluge neće se smatrati daljnjim odricanjem takve ili druge odredbe te Whirlvid-ov neuspjeh dokazivanja bilo kojeg prava ili odredbe iz ovih Uvjeta korištenja Usluge neće značiti odricanje od takvog prava ili odredbe. Whirlvid zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja Usluge u bilo koje doba i bez prethodne najave, a Vaša je odgovornost da pregledate ove Uvjete korištenja Usluge i utvrdite ima li bilo kakvih promjena. Vaše korištenje Usluge nakon bilo koje izmjene ovih Uvjeta korištenja Usluge će značiti Vaš pristanak i prihvaćanje revidiranih odredbi. VI I WHIRLVID STE SUGLASNI S TIME DA PRAVO NA POKRETANJE SUDSKOG ILI DRUGOG ODGOVARAJUĆEG POSTUPKA RADI OSTVARENJA BILO KOJEG ZAHTJEVA KOJI NASTANE IZ ILI U VEZI S USLUGAMA ZASTARIJEVA PROTEKOM JEDNE (1) GODINE OD POJAVE UZROKA ZA POKRETANJE TOG POSTUPKA.

Datum: 18. ožujka 2014.