HİZMET KOŞULLARI

1. Whirlvid ile olan ilişkiniz

1.1 Whirlvid İnternet Sitesi’ni (“Site”) ve Site içerisinde veya üzerinden veya aracılığıyla size sunulan entegre edilebilir Whirlvid video oynatıcı (“Whirlvid Video Oynatıcı”) dahil, herhangi bir Whirlvid ürününü, kanalını, yazılımını, veri akışını ve hizmetini (topluca “Hizmet” olarak anılacaktır) kullanımınız siz ve Whirlvid arasındaki yasal anlaşmanın hükümlerine tabidir.

1.2 Whirlvid ile sizin aranızda olan hukuki anlaşma, (A) bu dokümanda belirtilen koşul ve şartlardan, (B) Whirlvid’un Gizlilik Politikası’ndan ve (C) Whirlvid Topluluk Kuralları’ndan meydana gelir (topluca “Şartlar” olarak anılacaktır).

1.3 Şartlar, Hizmet’i kullanımınıza ilişkin olarak siz ve Whirlvid arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma teşkil eder. Zaman ayırarak bunları okumanız önemlidir.

1.4 Şartlar, Hizmet kapsamında İçerik’e katkıda bulunanlar dahil, Hizmet’i kullanan tüm kullanıcılar için geçerlidir. “İçerik”, Hizmet ile ilgili olarak Site içerisinde veya aracılığıyla görüntüleyebileceğiniz, erişimde bulunabileceğiniz veya katkıda bulunabileceğiniz yazı, yazılım, komut dizisi, grafik, fotoğraf, ses, müzik, video, görsel-işitsel kombinasyonlar, interaktif özellikler ve diğer materyalleri ifade eder.

2. Şartlar’ın kabulü

2.1 Hizmet’i kullanabilmeniz için, öncelikle Şartlar’ı kabul etmelisiniz. Şartlar’ı kabul etmiyorsanız Hizmet’i kullanmamalısınız.

2.2 Şartlar’ı kabul etmek için Hizmet’i kullanmanız yeterlidir. Bu noktadan itibaren Whirlvid’un, Hizmet’i kullanmanızı Şartlar’ı kabul etmiş olduğunuz şeklinde değerlendireceğini anladığınızı kabul edersiniz.

2.3 Eğer (a) yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapabilecek yaşta değilseniz, veya (b) ikamet ettiğiniz veya Hizmet’i kullandığınız veya Hizmet’e erişim sağladığınız ülkenin kanunları uyarınca Hizmet’i almanız veya kullanmanız hukuken yasaklanmış ise veya hukuki nedenlerle kısıtlanmış bir kişi iseniz, Hizmet’i kullanamazsınız ve Şartlar’ı kabul edemezsiniz.

2.4 Kayıtlarınızda bulunması için yerel Şartlar’ınızın bir çıktısını almalı veya bir kopyasını saklamalısınız.

3. Şartlar’da Değişiklik Yapılması

Whirlvid, örneğin yasal düzenlemelerde veya Hizmet kapsamında sunulan fonksiyonlarda yapılan değişikliklere yer vermek için, Şartlar’da zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik olup olmadığını kontrol etmek için düzenli olarak Şartlar’ı kontrol etmelisiniz. Şartlar’ın değişiklik yapılmış hali (“Değiştirilmiş Şartlar”) adresinde yayınlanacak veya Hizmet kapsamında (değişiklik yapılmış ek şartlar için) erişilebilir olacaktır. Eğer Değiştirilmiş Şartlar’ı kabul etmiyorsanız Hizmet’i kullanmayı bırakmalısınız. Değiştirilmiş Şartlar’ın yayınlandığı tarihten sonra Hizmet’i kullanmaya devam etmeniz, Değiştirilmiş Şartlar’ı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

4. Whirlvid hesapları

4.1 Site’nin bir takım özelliklerine veya Hizmet’in farklı unsurlarına erişebilmeniz için bir Whirlvid hesabı oluşturmanız gerekir. Hesabı yaratırken doğru ve tam bilgi vermelisiniz. Whirlvid hesabınızın şifresini güvende ve gizli tutmanız önemlidir.

4.2 Farkına vardığınız herhangi bir güvenlik ihlalinde veya Whirlvid hesabınızın izinsiz olarak kullanımında, derhal Whirlvid’u bilgilendirmelisiniz.

4.3 Whirlvid hesabınız kapsamında gerçekleşen tüm aktivitelerden sadece kendinizin (Whirlvid’a karşı ve diğer kişilere karşı) sorumlu olacağını kabul edersiniz.

5. Kullanımın genel sınırları

5.1 Whirlvid, Hizmet’e erişiminize ve Hizmet’i kullanmanıza aşağıda açıklanan koşullar kapsamında izin vermektedir ve siz de söz konusu koşullardan herhangi birine uymamanızın işbu Şartlar’ı ihlal etmeniz anlamına geleceğini kabul edersiniz:

 1. Whirlvid, paylaşım için gerekli fonksiyonları Hizmet kapsamında mümkün kılmadığı sürece (örneğin Whirlvid video oynatıcı), önceden Whirlvid’un yazılı izni alınmaksızın, Site’nin veya Hizmet’in bir parçasını veya parçalarını, herhangi bir İçerik de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir medya üzerinden paylaşmamayı kabul edersiniz;
 2. Site’nin herhangi bir parçası veya Hizmet’in herhangi biri (Whirlvid Video Oynatıcı ve ilgili teknolojileri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) üzerinde değişiklik veya uyarlama yapmamayı kabul edersiniz;
 3. İçerik’e, Site’nin kendi video görüntüleme sayfaları, Whirlvid Video Oynatıcı veya Whirlvid’un bunun için özellikle tayin ettiği yöntemler haricinde başka bir yoldan erişim sağlamamayı kabul edersiniz;
 4. Hizmet’in güvenlik ile ilgili herhangi bir özelliğinin veya (i) İçerikler’in kullanılmasını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan veya (ii) Hizmet’in kullanılmasına veya Hizmet üzerinden erişilebilen içeriklere kısıtlama getiren diğer özelliklerin çevresinden dolaşmayacağınızı, bu özellikleri devre dışı bırakmayacağınızı ve başka bir şekilde bu özelliklere müdahale etmeyeceğinizi veya bunlara teşebbüs etmeyeceğinizi kabul edersiniz;
 5. Hizmet’i (Whirlvid Video Oynatıcı dahil), Whirlvid’un önceden yazılı izni alınmaksızın aşağıdaki ticari kullanımlar kapsamında kullanmayacağınızı kabul edersiniz:
  1. Hizmet’e erişimin satılması
  2. Hizmet ve İçerik içerisinde veya bunların kapsamında bulunan reklam, sponsorluk veya promosyonların satılması
  3. Whirlvid’dan alınmayan diğer materyaller aynı sayfada görüntülenmiyor ve bunlar satış için esaslı unsur teşkil etmiyorsa, Hizmet aracılığıyla sağlanan İçerik’in yer aldığı reklam verilebilir bir blog veya İnternet sitesinin herhangi bir sayfasında yer alan reklam, sponsorluk veya promosyonların satılması
 6. Yasaklanan ticari kullanımların kapsamına, (i) Whirlvid’a orijinal video yüklemek, (ii) ticari bir işin veya artistik değeri olan bir girişimin tanıtımını yapmak için Site’de orijinal bir kanal tesis etmek, (iii) 5.1(E)’de belirtilen reklam sınırlamalarına tabi olmak üzere, Whirlvid videolarını, Whirlvid Video Oynatıcı veya reklama izin verilen blog veya İnternet siteleri üzerinden göstermek ve (iv) Whirlvid tarafından yazılı olarak izin verilen hiçbir kullanım girmez;
 7. Eğer Whirlvid Video Oynatıcı’yı kendi İnternet sitenizde kullanıyorsanız, Site’ye geri dönmeyi sağlayan linkler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Whirlvid Video Oynatıcı’nın bir parçasını veya fonksiyonlarını değiştiremez, engelleyemez veya olan fonksiyonlarının üzerine başka bir fonksiyon ekleyemezsiniz;
 8. Hizmet, Whirlvid sunucularına bir insanın makul olarak belli bir zaman dilimi içerisinde kamunun kullanımına açık olan standart (diğer bir deyişle modifiye edilmemiş) bir ağ tarayıcısı kullanarak üretebileceğinden daha fazla talep mesajı göndererek erişen herhangi bir otomasyon sistemi (herhangi bir robot, örümcek veya çevrimdışı okuyucu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) çalıştırmayacağınızı veya kullanmayacağınızı kabul edersiniz;
 9. Site’yi veya Hizmet’i kullanan hiçbir kullanıcının kişisel verilerini (bunun Whirlvid hesap isimlerini de kapsadığını kabul edersiniz) toplamamayı veya biriktirmemeyi kabul edersiniz;
 10. Site’yi veya Hizmet’i (Site’deki yorum ve e-posta özellikleri de dahil olmak üzere) ticaret veya ticari bir kuruluş ile ilişkili olan bir işin tanıtımı için kullanmamayı kabul edersiniz;
 11. Site’nin herhangi bir kullanıcısının sağladığı İçerik’e ilişkin olarak kullanıcıyı ticari amaçlarla teşvik etmeyeceğinizi kabul edersiniz;
 12. İçerik’e kişisel ve ticari olmayan nedenler ve Hizmet’in normal işlevi ile izin verilen ve amaçlanan sebepler ve Yayın Akışı dışında erişmeyeceğinizi kabul edersiniz. “Yayın Akışı”nda, Whirlvid’daki materyalin, İnternet aracılığıyla İnternet erişimi olan ve kullanıcı tarafından idare edilen bir araca, kullanıcı tarafından gerçek zamanlı görüntülenebilmesi amacıyla eşzamanlı dijital veri olarak aktarımı amaçlanır; materyalin (geçici veya kalıcı olarak) indirilmesi, kopyalanması, depolanması veya tekrar dağıtılması amaçlanmaz.
 13. İçerik’i Whirlvid’un veya İçerik’in ilgili lisans vereninin önceden yazılı rızası alınmadan kopyalayamaz, dağıtamaz, aktaramaz, yayınlayamaz, sergileyemez, satamaz, lisans veremez veya bundan farklı başka amaçlarla İçerik’ten faydalanamazsınız.

5.2 Hizmet’i kullandığınız tüm süre boyunca, Şartlar’ın diğer tüm hükümlerine ve Whirlvid Topluluk Kuralları’na uyacağınızı kabul edersiniz.

5.3 Whirlvid halka açık arama motoru operatörlerinin siteden materyal kopyalayabilmeleri için örümcek (spider) kullanmalarına, sadece materyallerin halka açık arama yapılabilir indekslerini yaratmaları için izin vermektedir, söz konusu materyallerin önbellekleri veya arşivleri için izin vermemektedir. Whirlvid bu istisnayı genel olarak veya belirli bir olaya özgü olarak kaldırma hakkını saklı tutar.

5.4 Whirlvid kullanıcılarına mümkün olan en iyi tecrübeyi sunabilmek için sürekli olarak yenilikler yapmaktadır. Whirlvid’un sunduğu Hizmet’in şeklinin ve mahiyetinin zaman zaman size önceden bir bildirim olmaksızın değişebileceğini anladığınızı kabul edersiniz.

5.5 Sürekli olarak devam eden bu yeniliklerin bir parçası olarak, Whirlvid’un kendi takdirinde olmak üzere Hizmet’i (veya Hizmet kapsamındaki herhangi bir özelliği) tamamen, size veya genel olarak diğer kullanıcılara sunmayı durdurabileceğini (sürekli veya geçici olarak) anladığınızı kabul edersiniz.

5.6 İşbu Şartlar altındaki yükümlülüklerinizin ihlalinden ve bu ihlalin sonuçlarından (Whirlvid’un uğrayabileceği herhangi bir zarar veya kayıp da dahil olmak üzere) sadece kendinizin sorumlu olduğunu (ve Whirlvid’un size veya herhangi üçüncü bir kişiye karşı hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını) kabul edersiniz.

6. Telif hakları politikası

6.1 Whirlvid üçüncü bir kişinin telif hakkını ihlal ettiği iddia edilen herhangi bir İçerik hakkında açık bir politika yürütmektedir. Söz konusu politikanın detayları burada bulunabilir

6.2 Whirlvid’un telif hakları politikası kapsamında, Whirlvid art arda ihlalde bulunduğu tespit edilen kullanıcıların Hizmet’e erişimini kesecektir. Bununla ifade edilen, ihlalde bulunduğu için iki defadan fazla uyarılan kullanıcıdır.

7. İçerik

7.1 Bir Whirlvid hesabı sahibi olarak İçerik yükleyebilirsiniz. Whirlvid’un, İçerik’in gizliliği hakkında, İçerik yayınlansın veya yayınlanmasın herhangi bir garanti vermediğini anladığınızı kabul edersiniz.

7.2 Size ait olan İçerik üzerindeki tüm haklarınızı muhafaza edersiniz, ancak Whirlvid’a ve Hizmet’in diğer kullanıcılarına kısıtlı lisans hakları vermeniz gerekir. Bu konu Şartlar’ın 8. başlığı altındadır (Lisans haklarınız).

7.3 Size ait İçerik’ten ve bunun yüklenmesinden veya yayınlanmasından sadece kendinizin sorumlu olduğunu anladığınızı kabul edersiniz. Whirlvid hiçbir İçerik’i veya İçerik kapsamındaki fikri, tavsiyeyi, öneriyi tasdik etmemektedir ve İçerik’e ilişkin her türlü sorumluluğu açıkça reddetmektedir.

7.4 Whirlvid’un İçerik’i, Hizmet’in sunulması amacıyla veya Şartlar’da ve Hizmet’te öngörülen biçimde kullanabilmesi için gerekli olan tüm lisanslara, haklara, izin ve rızalara sahip olduğunuzu (ve Hizmet’i kullanımınız süresince sahip olacağınızı) beyan ve taahhüt edersiniz.

7.5 Site üzerindeki sevk ve idarenizin (ve size ait İçerik’in tüm içeriğinin) adresinde bulunan ve zaman zaman güncellenen Whirlvid Topluluk Kuralları’na uygun olacağını kabul edersiniz.

7.6 İkamet ettiğiniz ülkenin kanunlarına göre elinizde bulunması hukuka aykırı olan materyal içeren veya Whirlvid’un Hizmet’in sağlanması ile bağlantılı olarak bulundurması veya kullanması hukuka aykırı olan materyalleri içeren İçerik yüklemeyeceğinizi veya yayınlamayacağınızı kabul edersiniz.

7.7 Hizmet’e sunacağınız İçerik’in, üçüncü kişilere ait telif haklarına veya fikri haklara (gizlilik veya umuma arz hakkı da dahil) konu materyal içermediğini veya hak sahibi kişi tarafından verilmiş resmi bir lisans veya izin olduğunu veya başka bir şekilde söz konusu İçerik’i yayınlamaya ve Whirlvid’a 8.1. maddede belirtilen lisansı vermeye hukuken yetkili olduğunuzu kabul edersiniz.

7.8 Bu Şartlar’ın ihlal edilme potansiyeli olduğunun farkına varan Whirlvid, İçerik’in bu Şartlar’da belirtilen içerik gereklerine uygun olup olmadığına karar verme hakkını saklı tutar (ancak herhangi bir yükümlülük altında değildir) ve önceden bildirimde bulunmaksızın, tamamen kendi takdirinde olmak üzere Şartlar’a aykırı İçerik’i kaldırabilir ve/veya kullanıcının bu Şartlar’ı ihlal eden İçerik’i yükleme erişimini her zaman sona erdirebilir.

7.9 Hizmet’in kullanımı esnasında tam olarak gerçeğe dayanmayan, saldırgan, hoş olmayan veya başka şekilde itiraz edilebilir İçerik’e maruz kalabileceğinizi tam anlamıyla anladığınızı kabul edersiniz. Böyle bir İçerik’e ilişkin olarak Whirlvid’a karşı sahip olabileceğiniz hukuki veya eşdeğer haklardan veya hukuki yollara başvurmaktan feragat edeceğinizi kabul eder ve bu noktada bunlardan feragat edersiniz.

8. Lisans tanıdığınız haklarınız

8.1 Whirlvid’a bir İçerik yüklediğinizde veya Whirlvid’da bir İçerik yayınladığınızda şu hakları tanırsınız:

 1. Whirlvid’a, İçerik’i Hizmet’in sağlanmasıyla ilişkili olarak ve ayrıca Hizmet’in sağlanması ve Whirlvid’un ticari faaliyetiyle bağlantılı olarak, herhangi bir sınırlama olmaksızın, herhangi bir medya formatında, Hizmet’in tümünün veya bir bölümünün (ve bundan türemiş eserlerin) promosyonu ve yeniden dağıtımı amacı dahil, kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türemiş eserlerini hazırlamak, sergilemek, icra etmek üzere dünya çapında, basit, telifsiz, devredilebilir bir lisans hakkı (alt lisans hakkıyla birlikte) tanırsınız;
 2. Hizmet’in tüm kullanıcılarına, Hizmet aracılığıyla İçerik’inize erişim ve bu İçerik’i bu Şartlar altında ve Hizmet’in fonksiyonelliğinin izin verdiği ölçüde kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türemiş eserlerini hazırlamak, sergilemek, icra etmek üzere dünya çapında basit telifsiz devredilebilir bir lisans hakkı tanırsınız.

8.2 Yukarıda sizin tarafınızdan tanınan lisans hakları, İçerik’i Site’den kaldırdığınızda veya sildiğinizde sona erer. İçerik olarak sunduğunuz metin şeklindeki yorumlarda tanıdığınız yukarıdaki lisans hakları daimidir ve geri alınamaz, ancak diğer taraftan yukarıda 7.2 paragrafında gösterilen mülkiyet haklarınız halel gelmeksizin muhafaza edilir.

9. Site’deki Whirlvid içeriği

9.1 Hizmet’e sunduğunuz İçerik istisna olmak üzere, Hizmet’teki diğer tüm İçerik ya Whirlvid’a aittir ya da bunun için Whirlvid’a lisansla verilmiştir ve Whirlvid’un veya Whirlvid’a lisans verenlerin telif haklarına, marka haklarına ve diğer fikri haklarına tabidir. Sizin tarafınızdan yüklenmemiş veya yayınlanmamış İçerik’teki üçüncü kişilere ait tüm ticari markalar veya hizmet markaları, ticari markanın veya hizmet markasının ilgili sahiplerinindir. Söz konusu İçerik, Whirlvid’un veya varsa Whirlvid’a lisans verenlerin, uygun olduğu ölçüde önceden yazılı izni alınmaksızın hiçbir şekilde indirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz, sergilenemez, satılamaz, lisansa konu edilemez veya bundan başka bir amaçla faydalanılamaz. Whirlvid ve Whirlvid’a lisans verenlerin İçerik’e ya da İçerik’te açıkça tanınmayan tüm hakları saklıdır.

10. Whirlvid’dan bağlantılar

10.1 Hizmet, Whirlvid’a ait olmayan veya Whirlvid’un kontrolünde olmayan diğer İnternet sitelerine bağlantılar içerebilir. Üçüncü kişilere ait herhangi bir sitenin içeriği, uygulaması veya gizlilik politikası hakkında Whirlvid’un herhangi bir sorumluluğu ve bunlar üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur.

10.2 Whirlvid’un kendi haricindeki sitelerin veya kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu site veya kaynaklarda bulunan veya buralardan erişilebilen ürünleri, reklamları veya diğer materyalleri tasdik etmediğini kabul edersiniz.

10.3 Bu harici sitelerin veya kaynakların kullanılabilirliğinin sonucunda veya bu gibi İnternet siteleri veya kaynaklardaki veya bunlardan ulaşılabilen reklamların, ürünlerin veya diğer materyallerin, doğru veya eksiksiz olduğuna duyduğunuz güven sonucunda uğrayabileceğiniz herhangi bir zarar veya kaybınızdan Whirlvid’un sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

10.4 Whirlvid sizi, Hizmet’ten çıktığınızda bunun farkında olmanız ve ziyaret ettiğiniz her bir diğer İnternet sitesinin şart ve koşullarını ve gizlilik politikalarını okumanız konusunda teşvik eder.

11. Whirlvid ile ilişkinizi sonlandırma

11.1 Şartlar, aşağıda gösterilen şekilde sizin tarafınızdan ya da Whirlvid tarafından feshedilmedikçe uygulanmaya devam edecektir.

11.2 Eğer Whirlvid ile olan yasal anlaşmanızı feshetmek istiyorsanız, bunu (a) Whirlvid’a herhangi bir zamanda bildirimde bulunarak ve (b) Whirlvid hesabınızı kapatarak yapabilirsiniz. Bildiriminiz yazılı olarak Whirlvid’un bu Şartlar’ın başlangıcında gösterilen adresine gönderilmelidir.

11.3 Whirlvid şu hallerde sizinle olan yasal anlaşmasını istediği zaman feshedebilir:

 1. Eğer Şartlar’ın herhangi bir hükmünü ihlal ederseniz (veya Şartlar’daki hükümlere uyamayacağınızı veya uyma niyetinde olmadığınızı açıkça gösteren bir tavırda hareket ederseniz); veya
 2. Whirlvid açısından kanunen gerekli ise (örneğin, Hizmet’in size sunulan hükmü kanuna aykırı ise veya kanuna aykırı hale gelirse); veya

11.4 Whirlvid şu hallerde sizinle olan yasal anlaşmasını feshedebilir:

 1. Whirlvid, ikamet ettiğiniz veya Hizmet’i kullandığınız ülkedeki kullanıcılara Hizmet’i artık daha fazla sağlamamayı seçmişse veya
 2. Whirlvid tarafından size sunulan Hizmet Whirlvid’a göre artık ticari olarak sürdürülebilir değil ise.

11.5 Bu Şartlar sonlandığında, siz ve Whirlvid tarafından faydalanılmış ve tabi olunmuş olan, süresiz olarak devam eden veya açıkça süresiz olarak devam edeceği belirtilen (veya bu Şartlar yürürlükte iken zamanla meydana gelmiş) hukuki hakların, borçların ve sorumlulukların hiçbiri bu kesilmeden etkilenmeyecek ve madde 14.6’daki hükümler bu haklara, borçlara ve sorumluluklara süresiz olarak uygulanmaya devam edecektir.

12. Taahhütlerin istisnaları

12.1 Bu Şartlar’daki hiçbir şey, tüketici olarak her zaman sahip olduğunuz ve sözleşmeyle değişiklik yapamayacağınız veya feragat edemeyeceğiniz yasal haklarınızı etkilemeyecektir.

12.2 Hizmet “olduğu gibi” sağlanır ve Whirlvid bunlara ilişkin size herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmaz.

12.3 Whirlvid özellikle:

 1. Hizmet’i kullanımınızın ihtiyaçlarınızı karşılayacağını,
 2. Hizmet’i kullanımınızın kesintisiz, tam zamanında, güvenli veya hatasız olacağını,
 3. Hizmet’i kullanımınız sonucu elde ettiğiniz herhangi bir bilginin doğruluğunu veya güvenilirliğini ve
 4. Hizmet’in bir bölümü olarak size sunulan herhangi bir yazılımın işleyişindeki veya işlevselliğindeki herhangi bir arızanın düzeltileceğini, beyan veya taahhüt etmez.

12.4 Şartlar’da açıkça gösterildikleri haller haricinde, Hizmet’e hiçbir koşul, taahhüt veya başka şartlar (yeterli kalite, amaca uygunluk veya tanıma uygunluk ile ilgili zımni hükümler de dahil) uygulanmaz.

13. Sorumluluğun Sınırlandırılması

13.1 Bu Şartlar’daki hiçbir şey Whirlvid’un uygulanan hukuk tarafından sınırlandırılamayan veya muaf tutulmasına imkan vermeyen zararlara ilişkin sorumluluğunu sınırlandırmayacak veya Whirlvid’u bunlardan muaf tutmayacaktır.

13.2 Yukarıdaki paragraf 13.1’deki genel hükme tabi olmak üzere, Whirlvid size karşı şunlardan sorumlu olmayacaktır:

 1. Tarafınızca uğranılabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarar. Bu; (i) herhangi bir kar kaybını (doğrudan veya dolaylı); (ii) herhangi bir itibar veya ticari saygınlık kaybını; (iii) herhangi bir fırsat kaybını veya (iv) uğradığınız herhangi bir veri kaybını kapsar.
 2. Aşağıdakilerin sonucu olarak uğrayabileceğiz herhangi bir zarar veya kayıp:
  1. Herhangi bir reklamın eksiksiz ve doğru olduğuna veya mevcudiyetine duyduğunuz güven, veya Hizmet’te reklamı çıkan bir sponsor veya herhangi bir reklamcı ile aranızdaki herhangi bir ilişki veya işlem;
  2. Whirlvid’un Hizmet’te yapabileceği herhangi bir değişiklik veya Hizmet’in (veya Hizmet’teki herhangi bir özelliğin) sağlanmasında geçici veya kalıcı herhangi bir durdurma;
  3. Hizmet’i kullanımınız sırasında veya kullanımınız aracılığıyla aktarılan veya korunan herhangi bir İçerik veya iletişim verisinin silinmesi, bozulması veya saklanmasındaki yetersizlik;
  4. Whirlvid hesabınıza doğru hesap bilgilerini sağlamamanız,
  5. Whirlvid hesabınızın detaylarını güvenli ve gizli tutamamanız.

13.3 Yukarıdaki paragraf 13.2’de Whirlvid’un sorumluluğuna ilişkin sınırlandırmalar, Whirlvid’un herhangi bir zararın oluşabileceği ihtimali hakkında haberdar edilmiş olup olmadığına veya böyle zararların ortaya çıkabileceğini bilmesi gerekip gerekmediğine bakılmaksızın uygulanacaktır.

14. Genel hukuki şartlar

14.1 Şartlar, Whirlvid ile aranızdaki bütün yasal anlaşmayı oluşturur ve Hizmet’i kullanımınızı düzenler ve Hizmet’e ilişkin olarak Whirlvid ile aranızdaki önceki tüm anlaşmaların tamamen yerine geçer. Whirluniverse LTD. veya herhangi bir bağlı şirketinin zaman zaman yürürlükte olabilecek diğer bütün hizmet şartları açıkça Şartlar’ın dışında bırakılmıştır.

14.2 Whirlvid’un size, Şartlar’daki değişikliklere ilişkin olanlar da dahil, e-posta iletisi, normal posta, veya Hizmet’te yayınlamak suretiyle bildirimlerde bulunabileceğini kabul edersiniz.

14.3 Whirlvid’un Şartlar’da yer alan (veya Whirlvid’un uygulanabilir herhangi bir hukuk altında menfaati bulunan) hak veya hukuki yollardan hiçbirini kullanmamasının veya bunlara başvurmamasının, Whirlvid’un bu haklarından resmi olarak feragat ettiği şeklinde anlaşılmayacağını ve bu hak ve hukuki yolların Whirlvid için halen mevcut olacağını kabul edersiniz.

14.4 Eğer bu konuda karar verme yetkisi bulunan herhangi bir mahkeme Şartlar’ın herhangi bir hükmünün geçersiz olduğuna karar verirse, o zaman o hüküm Şartlar’daki diğer hükümleri etkilemeksizin Şartlar’dan çıkarılacaktır.

14.5 Whirlvid’un parçası olduğu grup şirketlerinin her bir üyesinin Şartlar’ın üçüncü kişi lehtarı olacağını ve bu şirketlerin, Şartlar’ın kendilerine menfaat sağlayan (veya kendilerinin lehine haklar sağlayan) herhangi bir hükmünü doğrudan icra etmeye yetkili olduğunu, bu hükümlere dayanabileceğini kabul edersiniz. Bundan başka, hiçbir kişi veya şirket bu Şartlar’ın üçüncü kişi lehtarı olmayacaktır.

14.6 Şartlar’a ve Şartlar altında Whirlvid ile olan ilişkinize İngiliz hukuku uygulanacaktır. Şartlar’dan doğabilecek hukuki herhangi bir konuyu çözmek üzere, taraflar İngiltere mahkemelerini münhasır olarak yetkilendirmiştir. Bununla birlikte, Whirlvid’un yine de herhangi bir yargı çevresinde önleyici tedbirlere (veya diğer eşdeğer acil hukuki yollara) başvurabileceğini kabul edersiniz.

Tarih: 16 Ocak 2013