Condiţii de utilizare

1. Relaţia Dvs. cu Whirlvid

1.1 Utilizarea, de către Dvs., a site-ului Whirlvid („Site-ul") şi a oricăror produse, canale, software, data feeds şi servicii Whirlvid, inclusiv a player-ului video Whirlvid ce poate fi importat („Player Whirlvid"), care vă sunt puse la dispoziţie pe sau de la sau prin intermediul Site-ului, de către Whirlvid (denumite, împreună, „Serviciile") fac obiectul condiţiilor unui acord juridic încheiat între Dvs. şi Whirlvid.

1.2 Acordul Dvs. juridic cu Whirlvid este alcătuit din (A) termenii şi condiţiile stabilite prin prezentul document, (B) Politica de Confidenţialitate a Whirlvid şi (C) Ghidul Comunităţii Whirlvid  (denumite, împreună, „Condiţiile").

1.3 Condiţiile reprezintă un acord juridic valid încheiat între Dvs. şi Whirlvid în legătură cu utilizarea, de către Dvs., a Serviciilor. Este important să vă faceţi timp pentru a le citi cu atenţie.

1.4 Condiţiile se aplică tuturor utilizatorilor Serviciilor, inclusiv utilizatorilor care fac şi contribuţii de Conţinut, la Servicii. „Conţinut” include text, software, scenarii, grafică, fotografii, sunet, muzică, videoclipuri, combinaţii audiovizuale, funcţii interactive şi alte materiale pe care le puteţi vizualiza pe, accesa prin sau cu care puteţi contribui la Servicii.

2. Acceptarea Condiţiilor

2.1 Pentru a utiliza Serviciile, trebuie să vă exprimaţi, în prealabil, acordul faţă de Condiţii. Nu puteţi utiliza Serviciile fără acceptarea Condiţiilor.

2.2 Puteţi accepta Condiţiile prin simpla utilizare a Serviciilor. Înţelegeţi şi confirmaţi că Whirlvid va considera faptul că Dvs. utilizaţi Serviciile reprezintă acceptarea Condiţiilor, începând cu momentul respectiv.

2.3 În conformitate cu prevederile art. 1203 din Noul Cod civil, declaraţi că acceptați, în mod expres, prevederile clauzelor 3, 5, 6, 7, 11,12,13 și 14 din prezentele Condiții.

2.4 Nu puteţi utiliza Serviciile şi nu puteţi accepta Condiţiile dacă (a) nu aveţi vârsta legală pentru încheierea unui contract cu Whirlvid, sau (b) aveţi interdicţie sau vă este în alt fel interzis, din perspectivă juridică, să beneficiaţi sau să utilizaţi Serviciile, în conformitate cu legile ţării în care locuiţi sau din care accesaţi sau utilizaţi Serviciile.

2.5 Este recomandat să tipăriţi sau să salvaţi local o copie a Condiţiilor, pentru evidenţa Dvs.

3. Modificarea Condiţiilor

Whirlvid îşi rezervă dreptul de a efectua periodic modificări ale Condiţiilor, de exemplu pentru a reflecta modificări ale legislaţiei sau modificări de reglementare sau modificări ale funcţiilor oferite prin intermediul Serviciilor. Prin urmare, trebuie să verificaţi periodic Condiţiile, pentru a constata apariţia unor asemenea modificări. Varianta modificată a Condiţiilor („Condiţiile Modificate”) vor fi afişate pe sau puse la dispoziţie în cadrul Serviciilor (în cazul oricăror condiţii suplimentare modificate). În situaţia în care nu sunteţi de acord cu Condiţiile Modificate, trebuie să sistaţi utilizarea Serviciilor.Utilizarea în continuare a Serviciilor după data la care Condiţiile Modificate sunt afişate vor constitui acceptul Dvs. în legătură cu Condiţiile Modificate.

4. Conturi Whirlvid

4.1 În vederea accesării unor funcţii ale Site-ului sau a altor elemente ale Serviciilor, trebuie să creaţi un cont Whirlvid. La crearea contului, trebuie să furnizaţi informaţii corecte şi complete. Este important să asiguraţi confidenţialitatea şi siguranţa parolei contului Dvs. Whirlvid.

4.2 Trebuie să anunţaţi imediat Whirlvid cu privire la orice încălcare a securităţii sau utilizare neautorizată a contului Dvs. Whirlvid de care luaţi la cunoştinţă.

4.3 Sunteţi de acord că veţi fi unicul responsabil (faţă de Whirlvid şi terţi) pentru toate activităţile care se desfăşoară prin intermediul contului Dvs. Whirlvid.

5. Restricţii generale de utilizare

5.1 Whirlvid vă acordă, prin prezenta, permisiunea de a accesa şi utiliza Serviciile, sub rezerva următoarelor condiţii exprese, şi confirmaţi că nerespectarea, de către Dvs., a oricăror dintre aceste condiţii, va constitui o încălcare a acestor Condiţii din partea Dvs:

 1. sunteţi de acord să nu distribuiţi nicio parte sau părţi din Site sau Servicii, inclusiv, dar fără a se limita la orice Conţinut, în orice suport, fără autorizaţia prealabilă scrisă a Whirlvid, cu excepţia situaţiei în care Whirlvid vă pune la dispoziţie mijloacele necesare pentru respectiva distribuţie prin funcţiile oferite de Servicii (cum ar fi Player Whirlvid);
 2. sunteţi de acord să nu modificaţi sau schimbaţi nicio parte a Site-ului sau vreunul dintre Servicii (inclusiv, dar fără a se limita la Player-ul Whirlvid şi tehnologia aferentă acestuia);
 3. sunteţi de acord să nu accesaţi Conţinutul prin nicio tehnologie sau mijloace, cu excepţia paginilor de playback video ale Site-ului în sine, Player-ul Whirlvid, sau orice alte mijloace indicate în mod expres de Whirlvid pentru acest scop;
 4. sunteţi de acord să nu (şi să nu încercaţi) să evitaţi, dezactivaţi sau interferaţi în alt fel cu orice funcţii de legate de securitate ale Serviciilor sau funcţii care (i) împiedică sau restricţionează utilizarea sau copierea Conţinutului sau (ii) care impun limitări asupra utilizării Serviciilor sau conţinutului accesibil prin intermediul Serviciilor;
 5. sunteţi de acord să nu utilizaţi Serviciile (inclusiv Player-ul Whirlvid) pentru niciuna dintre scopurile comerciale enumerate mai jos, decât după obţinerea aprobării prealabile scrise a Whirlvid:
  1. vânzarea accesului la Servicii
  2. vânzarea de publicitate, sponsorizare sau promovare plasate pe sau în cadrul Serviciilor, sau Conţinutului;
  3. vânzarea de publicitate, sponsorizare sau promovare pe orice pagină a unui blog sau site internet care permite afişarea de anunţuri ce conţine Conţinut, transmis prin intermediul Serviciilor, cu excepţia situaţiei în care un alt material, care nu provide de pe Whirlvid apare pe aceeaşi pagină şi are suficientă valoare încât să reprezinte baza pentru vânzările în cauză
 6. utilizările comerciale interzise nu vor include (i) încărcarea unui video original pe Whirlvid, (ii) păstrarea unui canal original pe Site în vederea promovării unei întreprinderi comerciale sau artistice, (iii) difuzarea de videoclipuri Whirlvid prin intermediul Player-ului Whirlvid sau în alt fel pe un blod sau site care permite afişarea de anunţuri, sub rezerva restricţiilor publicitare stipulate la punctul 5.1(E)(iii) de mai sus; şi (iv) orice utilizare autorizată expres de Whirlvid în scris;
 7. în stiuaţia în care folosiți Player-ului Whirlvid pe site-ul Dvs. nu veți modifica, suprapune sau bloca nicio parte sau funcţie a Player-ului Whirlvid, inclusiv, dar fără a se limita la, link-urile către Site;
 8. sunteţi de acord să nu folosiţi sau lansaţi niciun sistem automat (inclusiv, dar fără a se limita la, niciun robot, program de tip spider sau cititor offline) care accesează Serviciile prin căi ce transmit mai multe mesaje de solicitare către serverele Whirlvid într-un anumit interval de timp decât ar putea produce, în mod rezonabil, o fiinţă umană în acelaşi interval prin intermediul unui browser web disponibil publicului larg, standard (şi anume, nemodificat);
 9. sunteţi de acord să nu colectaţi sau adunaţi nicio informaţie cu caracter personal a niciunui utilizator al Site-ului şi al vreunui Serviciu (şi sunteţi de acord că această clauză va include denumirile conturilor Whirlvid);
 10. sunteţi de acord să nu utilizaţi Site-ul sau Serviciile (inclusiv comentariile şi funcţiile email ale Site-ului) pentru solicitarea de activităţi comerciale în acte de comerţ sau în legătură cu o întreprindere comercială;
 11. sunteţi de acord să nu abordaţi, în scopuri comerciale, niciun utilizator al Site-ului cu privire la Conţinutul acestora; şi
 12. sunteţi de acord să nu accesaţi Conţinut pentru niciun alt scop, cu excepţia folosului personal, necomercial exclusiv în conformitate cu scopul şi permisiunea implicate de funcţionarea normală a Serviciilor, şi numai pentru Streaming. „Streaming" înseamnă transmiterea digitală concomitentă de material prin Whirlvid pe Internet către un dispozitiv conectat la Internet acţionat de un utilizator în aşa fel încât informaţiile sunt destinate vizualizării în timp real, iar nu descărcării (fie permanent, fie provizoriu), copierii, păstrării sau redistribuirii de către utilizator.
 13. Nu veţi copia, reproduce, distribui, transmite, difuza, afişa, vinde, licenţia sau exploata în alt fel niciun Conţinut pentru niciun alt scop, fără acordul prealabil scris al Whirlvid sau al respectivilor licenţiatori de Conţinut.

5.2 Sunteţi de acord să respectaţi toate celelalte dispoziţii ale Condiţiilor şi ale Ghidului Comunităţii Whirlvid în permanenţă, pe perioada în care folosiţi Serviciile.

5.3 Whirlvid acordă operatorilor motoarelor publice de căutare permisiunea de a utiliza programe de tip spider pentru a copia materiale de pe site cu unicul scop de a elabora indici de căutare disponibili publicului în legătură cu materialele, dar nu cache sau arhive ale respectivelor materiale. Whirlvid îşi rezervă dreptul de a revoca aceste excepţii, fie în general, fie în anumite situaţii.

5.4 Whirlvid face permanent inovaţii pentru a oferi utilizatorilor săi cea mai bună experienţă posibilă. Confirmaţi şi sunteţi de acord că forma şi natura Serviciilor pe care le furnizează Whirlvid se pot modifica periodic, fără ca Dvs. să fiţi anunţat în prealabil.

5.5 În cadrul procesului de inovaţie continuă, confirmaţi şi sunteţi de acord că Whirlvid poate opri (permanent sau provizoriu) furnizarea Serviciilor (sau a oricăror funcţii din cadrul Serviciilor) către Dvs. sau în general către utilizatori la libera alegere a Whirlvid, fără a vă transmite o notificare prealabilă. Puteţi sista utilizarea Serviciilor în orice moment. Nu este necesar să informaţi în mod expres Whirlvid la sistarea utilizării Serviciilor.

5.6 Sunteţi de acord că sunteţi unicul responsabil (şi că Whirlvid nu poartă nicio responsabilitate faţă de Dvs. şi faţă de niciun alt terţ) pentru orice încălcare a obligaţiilor ce vă revin în conformitate cu Condiţiile şi pentru consecinţele (inclusiv orice pierderi sau daune pe care le poate suferi Whirlvid) rezultate dintr-o asemenea încălcare.

6. Politica privind drepturile de autor

6.1 Whirlvid are implementată o politică clară privind drepturile de autor în legătură cu orice Conţinut pretins a încălca drepturile de autor ale unui terţ. Detalii cu privire la respectiva politică pot fi consultate la adresa. 6.2 În cadrul politicii Whirlvid privind drepturile de autor, Whirlvid va suspenda accesul unui utilizator la Servicii dacă s-a stabilit că acesta este făptuitorul unor contravenţii repetate. Făptuitorul unor contravenţii repetate este utilizatorul care a primit mai mult de două notificări cu privire la o activitate ce încalcă reglementările.

7. Conţinut

7.1 În calitate de titular al unui cont Whirlvid, puteţi transmite Conţinut. Înţelegeţi că indiferent dacă respectivul Conţinut este publicat sau nu, Whirlvid nu garantează nicio confidenţialitate în legătură cu Conţinutul.

7.2 Vă păstraţi toate drepturile de proprietate în legătură cu Conţinutul, dar este necesar să acordaţi Whirlvid şi altor utilizatori ai Serviciilor drepturi de licenţă limitate. Acestea sunt descrise în alineatul 8 al prezentelor Condiţii (Drepturi pe care le licenţiaţi).

7.3 Înţelegeţi şi sunteţi de acord că sunteţi unicul responsabil pentru propriul Conţinut şi pentru consecinţele postării sau publicării acestuia. Whirlvid nu avizează niciun Conţinut şi nicio opinie, recomandare, sau sfat exprimat în acesta, Whirlvid declinând expres oricare şi întreaga răspundere în legătură cu Conţinutul.

7.4 Declaraţi şi garantaţi că dispuneţi (şi veţi dispune în continuare, pe perioada utilizării Serviciilor) de toate licenţele, drepturile, acordurile şi avizele necesare, impuse pentru a permite Whirlvid să utilizeze Conţinutul Dvs. în vederea furnizării Serviciilor prin Whirlvid, şi pentru a folosi în alt fel Conţinutul Dvs. în modurile prevăzute prin Servicii şi prezentele Condiţii.

7.5 Sunteţi de acord că modul în care vă comportaţi pe site va fi conform (şi sunteţi de acord ca şi conţinutul din întreg Conţinutul Dvs. va fi conform) cu Ghidul Comunităţii Whirlvid, ce poate fi consultat la adresa, cu actualizările periodice.

7.6 Sunteţi de acord să nu afişaţi sau încărcaţi niciun Conţinut care cuprinde materiale pe care este ilegal să le aveţi în posesie în ţara în care locuiţi, sau pe care ar fi ilegal ca Whirlvid să le utilizeze sau să le aibă în posesie în legătură cu furnizarea Serviciilor.

7.7 Sunteţi de acord să nu transmiteţi în Servicii Conţinut care să cuprindă vreun material protejat de drepturile de autor ale unui terţ, sau materiale protejate prin alte drepturi patrimoniale ale terţilor (inclusiv drepturi de confidenţialitate sau drepturi de publicitate), decât dacă deţineţi o licenţă sau permisiune oficială de la proprietarul îndreptăţit, sau aveţi un alt drept legal de a afişa materialul în cauză şi de a acorda Whirlvid licenţa menţionată în alineatul 8.1 de mai jos.

7.8 La luarea la cunoştinţă a oricărei posibile încălcări a acestor Condiţii, Whirlvid îşi rezervă dreptul (dar nu va avea nicio obligaţie) de a decide dacă respectivul Conţinut este în conformitate cu cerinţele de conţinut prezentate în aceste Condiţii şi poate elimina Conţinutul şi/sau suspenda accesul Utilizatorului la încărcarea de Conţinut care încalcă prezentele Condiţii în orice moment, fără înştiinţare prealabilă şi la libera sa alegere.

7.9 În plus, înţelegeţi şi confirmaţi că, prin utilizarea Serviciilor, puteţi fi expus la Conţinut care este inexact, ofensator, indecent, sau supărător în alt fel pentru Dvs. Sunteţi de acord să renunţaţi, şi prin prezenta clauză renunţaţi, la orice drepturi sau reparaţii legale sau echitabile pe care le aveţi sau le-aţi putea avea împotriva Whirlvid cu privire la orice asemenea Conţinut.

8. Drepturi pe care le licenţiaţi

8.1 Cu ocazia încărcării sau afişării de Conţinut pe Whirlvid, acordaţi:

 1. Whirlvid o licenţă la nivel mondial, neexclusivă, care nu produce redevenţe, cesionabilă (cu drept de sub-licenţiere) de a utiliza, reproduce, distribui, elabora lucrări derivate, afişa şi realiza Conţinutul în legătură cu furnizarea Serviciilor şi care au altă legătură cu furnizarea Serviciilor şi activitatea Whirlvid, inclusiv, dar fără limitare la acestea, pentru promovarea şi redistribuirea parţială sau completă a Serviciilor (şi lucrărilor derivate din acestea) în orice formate media [şi prin orice canale media];
 2. Fiecărui utilizator al Serviciilor o licenţă la nivel mondial, neexclusivă, care nu produce redevenţe de a accesa Conţinutul Dvs. prin intermediul Serviciilor, şi de a utiliza, reproduce, distribui, elabora lucrări derivate ale, afişa şi realiza Conţinutul respectiv în măsura permisă de funcţiile Serviciilor şi în conformitate cu aceste Condiţii.

8.2 Licenţele pe care le acordaţi în conformitate cu clauzele de mai sus asupra Conţinutului încetează la momentul la care îndepărtaţi sau ştergeţi Conţinutul de pe Site. Licenţele pe care le acordaţi conform celor de mai sus asupra comentariilor scrise pe care le transmiteţi sub formă de Conţinut sunt perpetue şi irevocabile, dar nu vă afectează în niciun alt fel drepturile de proprietate, pe care le păstraţi, conform dispoziţiilor din alineatul 7.2 de mai sus.

9. Conţinut Whirlvid pe Site

9.1 Cu excepţia Conţinutului transmis de Dvs. către Servicii, toate celelalte Conţinuturi de pe Servicii sunt fie deţinute de Dvs., fie licenţiate către Whirlvid, şi fac obiectul drepturilor de autor, drepturilor de marcă înregistrată şi a altor drepturi de proprietate intelectuală ale Whirlvid sau ale licenţiatorilor Whirlvid. Orice mărci de comerţ sau de servicii ale unor terţi prezente în Conţinut, care nu sunt încărcate sau afişate de Dvs., reprezintă mărci de comerţ sau servicii ale respectivilor deţinători. Acest Conţinut nu poate fi descărcat, copiat, reprodus, distribuit, transmis, difuzat, afişat, vândut, licenţiat sau exploatat în alt fel în niciun alt scop, fără acordul prealabil scris al Whirlvid sau, unde este cazul, al licenţiatorilor Whirlvid. Whirlvid şi licenţiatorii acestuia îşi rezervă toate drepturile care nu sunt acordate expres în sau asupra Conţinutului lor.

10. Link-uri de la Whirlvid

10.1 Serviciile pot include hyperlink-uri către alte site-uri care nu sunt deţinute sau controlate de Whirlvid. Whirlvid nu deţine niciun control asupra, şi nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinut, politicile de confidenţialitate sau practicile niciunui site terţ.

10.2 Confirmaţi şi sunteţi de acord că Whirlvid nu este responsabil pentru disponibilitatea niciunor asemenea site-uri sau resurse externe, şi nu avizează niciun material publicitar, produs sau alt material din sau disponibile prin respectivele site-uri sau resuse.

10.3 Confirmaţi şi sunteţi de acord că Whirlvid nu poartă răspunderea pentru nicio pierdere sau daună pe care le-aţi putea suferi ca urmare a disponibilităţii respectivelor site-uri sau resurse externe, sau drept rezultat al faptului că v-aţi bazat pe caracterul complet, exact şi pe existenţa oricărui material publicitar, produse sau alte materiale din, sau disponibile prin, prespectivele site-uri sau resurse.

10.4 Whirlvid vă încurajează să fiţi atenţi la ieşirea din Servicii şi să citiţi termenii şi condiţiile şi politica de confidenţialitate a fiecărui alt site pe care îl vizitaţi.

11. Încheierea relaţiei cu Whirlvid

11.1 Condiţiile se vor aplica în continuare până la rezilierea din partea Dvs. sau a Whirlvid, conform celor stipulate mai jos.

11.2 În cazul în care doriţi să încetaţi acordul juridic dintre Dvs. şi Whirlvid, puteţi (a) înştiinţa Whirlvid în orice moment şi (b) închide contul Dvs. Whirlvid. Vă rugăm să trimiteţi notificarea, în formă scrisă, la adresa Whirlvid indicată la începutul prezentelor Condiţii.

11.3 Whirlvid poate rezilia în orice moment acordul juridic încheiat cu Dvs. dacă Dvs.:

 1. Aţi încălcat orice dispoziţie a acestor Condiţii (sau aţi acţionat într-o modalitate care arată clar că nu intenţionaţi, sau nu puteţi respecta clauzele Condiţiilor); sau
 2. Whirlvid i se solicită acest lucru prin lege (de exemplu, în cazul în care furnizarea Serviciilor către Dvs. este, sau devine, ilegală); sau

11.4 Whirlvid poate rezilia acordul juridic încheiat cu Dvs. dacă:

 1. Whirlvid încetează să mai furnizeze Servicii către utilizatori din ţara în care locuiţi sau din care utilizaţi Serviciile; sau
 2. Furnizarea, de către Whirlvid, a Serviciilor către Dvs. nu mai este, în opinia Whirlvid, viabilă din punct de vedere comercial

şi în cazul oricăreia diantre situaţiile de la literele A şi B ale acestei clauze 11.4 va transmite, pe cât posibil, o notificare rezonabilă referitoare la respectiva reziliere

11.5 În situaţia în care aceste Condiţii încetează, toate drepturile, obligaţiile şi răspunderile de natură juridică de care aţi beneficiat şi de care aţi fost ţinut, Dvs. şi Whirlvid, (sau care s-au acumulat de-a lungul timpului, în perioada de valabilitate a acestor Condiţii) sau care vor continua pe perioadă nedeterminată, nu vor fi afectate de această încetare, iar dispoziţiile alineatului 14.6 se vor aplica în continuare respectivelor drepturi, obligaţii şi răspunderi pe perioadă nedeterminată.

12. Excluderea garanţiilor

12.1 Nicio prevedere a acestor Condiţii nu va afecta niciun drept legal de care beneficiaţi permanent în calitate de consumator şi pe care nu le puteţi modifica şi la care nu puteţi renunţa prin contract.

12.2 Serviciile sunt furnizate „as is" iar Whirlvid nu face nicio garanţie sau declaraţie faţă de Dvs. în legătură cu acestea.

12.3 În special, Whirlvid nu declară şi nu garantează faţă de Dvs. următoarele:

 1. utilizarea, de către Dvs., a Serviciilor va corespunde cerinţelor Dvs.,
 2. utilizarea, de către Dvs., a Serviciilor se va realiza fără întreruperi, la timp, în siguranţă şi fără erori,
 3. orice informaţii obţinute de Dvs. va urmare a utilizării Serviciilor vor fi exacte sau de încredere, şi
 4. că defecţiunile de exploatare sau funcţionare a oricărui software care vă este furnizat în cadrul Serviciilor vor fi remediate.

12.4 Nicio condiţie, garanţie sau alţi termeni (inclusiv orice condiţii implicite referitoare la calitatea corespunzătoare, adaptabilitatea pentru un anumit scop sau conformitatea cu descrierea) nu se aplică Serviciilor, decât în măsura în care acestea sunt expres prevăzute prin Condiţii.

13. Limitarea răspunderii

13.1 Nicio dispoziţie din prezentele Condiţii nu vor exclude sau limita răspunderea Whirlvid pentru pierderile care nu pot fi excluse sau limitate în mod legal în baza legislaţiei aplicabile.

13.2 Sub rezerva dispoziţiei generale prevăzute în alineatul 13.1 de mai sus, Whirlvid nu va fi răspunzătoare faţă de Dvs. pentru:

 1. orice pierderi indirecte sau consecutive pe care le-aţi putea suferi. Aceasta va include; (i) orice profituri nerealizate (prejudiciu suportat în mod direct sau indirect); (ii) orice pierdere de fond de comerţ sau reputaţie în afaceri; (iii) orice pierdere de oportunitate; sau (iv) orice pierdere de date pe care o suferiţi;
 2. orice pierdere sau daună pe care aţi putea să o suferiţi ca urmare a:
  1. faptului că v-aţi bazat în orice situaţie pe caracterul complet, corect sau pe existenţa oricărui material publicitar, sau ca urmare a oricărei relaţii sau tranzacţii între Dvs. şi orice agent publicitar sau sponsor ale cărui materiale publicitare apar pe Servicii;
  2. orice schimbări pe care Whirlvid le poate aduce Serviciilor, sau pentru orice încetare permanentă sau provizorie a Serviciilor (sau a oricăror funcţii din cadrul Serviciilor);
  3. ştergerea, coruperea sau imposibilitatea de păstrare a oricărui Conţinut şi a altor date de comunicare păstrate sau transmise de sau prin faptul că Dvs. folosiţi Serviciile;
  4. faptul că nu furnizaţi Whirlvid informaţii exacte privind contul;
  5. faptul că nu asiguraţi securitatea şi confidenţialitatea parolei şi a detaliilor contului Dvs. Whirlvid. 13.3 Limitările privind răspunderea Whirlvid faţă de Dvs. din alineatul 13.2 de mai sus se vor aplica indiferent dacă Whirlvid a fost informată sau nu sau ar fi trebuit să aibă cunoştinţă de posibilitatea producerii oricăror asemenea pierderi.

14. Condiţii juridice generale

14.1 Condiţiile constituie întregul acord juridic intervenit între Dvs. şi Whirlvid şi reglementează utilizarea, de către Dvs., a Serviciilor, înlocuind complet orice acorduri prealabile între Dvs. şi Whirlvid în legătură cu Serviciile. Toate celelalte condiţii de utilizare pe care Whirluniverse LTD. şi oricare dintre filialele acesteia le poate implementa la un moment dat sunt expres excluse din Condiţii.

14.2 Sunteţi de acord că Whirlvid vă poate transmite notificări, inclusiv cele referitoare la modificarea Condiţiilor, prin email, servicii poştale sau afişare pe Servicii.

14.3 Sunteţi de acord că, în cazul în care Whirlvid nu exercită şi dă curs oricăror drepturi sau remedii juridice ce sunt conţinute în Condiţii (sau de care beneficiază Whirlvid în baza oricărei legi aplicabile), acest fapt nu va fi interpretat drept o renunţare oficială la drepturile Whirlvid şi că drepturile şi remediile respective vor fi în continuare la dispoziţia Whirlvid.

14.4 În cazul în care orice instanţă de judecată, ce are competenţă jurisdicţională pentru a decide în acestă chestiune, dispune că oricare dintre dispoziţiile prezentelor Condiţii este nulă, atunci respectiva dispoziţie va fi eliminată din Condiţii fără a afecta restul Condiţiilor. Dispoziţiile rămase ale Condiţiilor vor fi în continuare valide şi aplicabile.

14.5 Confirmaţi şi sunteţi de acord că fiecare membru al grupului de societăţi din care face parte Whirlvid va fi beneficiar terţ al Condiţiilor şi că respectivele societăţi vor avea dreptul de a pune în aplicare direct, şi de a se baza pe, orice dispoziţie din Condiţii care conferă un beneficiu asupra (sau drepturi în favoarea) acestora. Cu excepţia acestora, nicio altă persoană sau societate nu va fi un beneficiar terţ al Condiţiilor.

14.6 Condiţiile, şi relaţia Dvs. cu Whirlvid în conformitate cu Condiţiile, vor fi guvernate de legea română. Dvs. şi Whirlvid sunteţi de acord să deferiţi jurisdicţiei exclusive a instanţelor de judecată din România, spre soluţionare, orice chestiune juridică apărută în legătură cu Condiţiile. Fără derogare de la cele de mai sus, sunteţi de acord că Whirlvid va putea în continuare solicita emiterea unei ordonanţe preşedinţiale (sau a altor tipuri echivalente de remedii juridice în situaţii de urgenţă) în orice jurisdicţie.

Data: 17 aprilie 2013