Tjenestevilkår

1. Ditt forhold til Whirlvid

1.1 Din bruk av Whirlvid-nettstedet ("Nettstedet") og alle Whirlvid-produkter, kanaler, programvare, data-feeder og tjenester, herunder Whirlvids innbyggbare videospiller ("Whirlvid-spilleren"), som Whirlvid har gitt deg tilgang til fra eller via Nettstedet (samlet kalt "Tjenesten"), er underlagt vilkårene i en juridisk avtale mellom deg og Whirlvid.

1.2 Din avtale med Whirlvid består av (A) de vilkår som er angitt i dette dokumentet, (B) Whirlvids Retningslinjer for personvern og (C) Whirlvids Retningslinjer for fellesskapet  (samlet kalt "Vilkårene").

1.3 Vilkårene utgjør en juridisk avtale mellom deg og Whirlvid i forbindelse med din bruk av Tjenesten. Det er viktig at du tar deg tid til å lese dem nøye.

1.4 Vilkårene gjelder for alle brukere av Tjenesten, herunder brukere som også er bidragsytere til Innhold i Tjenesten. "Innhold" omfatter tekst, programvare, skript, grafikk, bilder, lyder, musikk, videoer, audiovisuelle kombinasjoner, interaktive funksjoner og annet materiale du kan se på, få tilgang til eller bidra med i forbindelse med Tjenesten.

2. Aksept av Vilkårene

2.1 For å bruke Tjenesten må du først akseptere Vilkårene. Du kan ikke bruke Tjenesten hvis du ikke godtar Vilkårene.

2.2 Du kan ikke bruke Tjenesten og kan ikke akseptere Vilkårene hvis (a) du ikke er gammel nok til å inngå en bindende avtale med Whirlvid, eller (b) du er en person som enten er sperret eller på annen måte rettslig forhindret fra å motta eller bruke Tjenesten i henhold til loven i landet der du bor eller der du får tilgang til eller bruker Tjenesten.

2.4 Du bør skrive ut eller lagre en lokal kopi av Vilkårene for arkivering.

3. Endringer i Vilkårene

Whirlvid forbeholder seg retten til å foreta endringer i Vilkårene fra tid til annen, for eksempel for å reflektere endringer i loven, regulatoriske endringer eller endringer i funksjonaliteten som tilbys gjennom Tjenesten. Den endrede versjonen av Vilkårene (de "Endrede Vilkårene") vil bli publisert på www.Whirlvid.com.no/t/terms eller gjort tilgjengelig i Tjenesten (for eventuelle endrede tilleggsvilkår). For å kunne fortsette å bruke Tjenesten må du akseptere de Endrede Vilkårene. Hvis du ikke aksepterer de Endrede Vilkårene, vil du ikke kunne fortsette å bruke Tjenesten.

4. Whirlvid-kontoer

4.1 For å få tilgang til enkelte funksjoner på Nettstedet eller andre deler av Tjenesten, må du opprette en Whirlvid-konto. Når du oppretter en konto, må du oppgi nøyaktig og fullstendig informasjon. Det er viktig at du holder passordet til Whirlvid-kontoen din sikret og konfidensielt.

4.2 Du må varsle Whirlvid umiddelbart dersom du oppdager sikkerhetsbrudd eller uautorisert bruk av din Whirlvid-konto.

4.3 Du samtykker i at du selv vil være ansvarlig (overfor Whirlvid og overfor andre) for all aktivitet som skjer under din Whirlvid-konto.

5. Generelle bruksrestriksjoner

5.1 Whirlvid gir deg herved tillatelse til å få tilgang til og bruke Tjenesten, i samsvar med følgende uttrykkelige betingelser, og du samtykker i at din manglende overholdelse av disse betingelsene vil utgjøre et brudd på disse Vilkårene fra din side:

 1. du samtykker i at du ikke vil distribuere noen del av Nettstedet eller Tjenesten, herunder, men ikke begrenset til Innhold, i ethvert medium uten Whirlvids skriftlige forhåndstillatelse, med mindre Whirlvid tilgjengeliggjør hjelpemidler for slik distribusjon ved funksjonalitet som tilbys av Tjenesten (for eksempel Whirlvid-spilleren);
 2. du samtykker i at du ikke vil endre eller redigere noen del av Nettstedet eller Tjenesten (herunder, men ikke begrenset til Whirlvid-spilleren og tilknyttede teknologier);
 3. du samtykker i at du ikke vil skaffe deg tilgang til Innhold ved bruk av annen teknologi eller på annen måte enn ved bruk av videoavspillingssidene på selve Nettstedet, Whirlvid-spilleren eller på slike andre måter som Whirlvid uttrykkelig angir for dette formålet;
 4. du samtykker i at du ikke vil (forsøke å) omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner i Tjenesten eller funksjoner som (i) hindrer eller begrenser bruk eller kopiering av Innhold, eller (ii) setter begrensninger for bruk av Tjenesten eller innholdet som er tilgjengelig via Tjenesten;
 5. du samtykker i at du ikke vil bruke Tjenesten (herunder Whirlvid-spilleren) for noen av de følgende kommersielle formål med mindre du får Whirlvids skriftlige forhåndsgodkjennelse:
  1. salg av tilgang til Tjenesten
  2. salg av reklame, sponsing eller kampanjer plassert på eller i Tjenesten eller Innhold;
  3. salg av reklame, sponsing eller kampanjer på hvilken som helst side på en blogg eller et nettsted som tillater reklame og som inneholder Innhold levert via Tjenesten, med mindre annet materiale som ikke er hentet fra Whirlvid vises på samme side og er av tilstrekkelig verdi til å utgjøre grunnlaget for slike salg.
 6. forbudt kommersiell bruk omfatter ikke (i) å laste opp en original video til Whirlvid, (ii) å drive en original kanal på Nettstedet for å promotere en forretnings- eller kunstnerisk virksomhet, (iii) å vise Whirlvid-videoer via Whirlvid-spilleren eller på annen måte på en blogg eller et nettsted som tillater reklame, med forbehold om begrensningene for reklame som angitt i punkt 5.1 (E) (iii) ovenfor, og (iv) enhver bruk som er uttrykkelig tillatt av Whirlvid skriftlig;
 7. hvis du bruker Whirlvid-spilleren på nettstedet ditt, kan du ikke endre, bygge på eller blokkere noen del av eller funksjonalitet i Whirlvid-spilleren, herunder, men ikke begrenset til lenker tilbake til Nettstedet;
 8. du samtykker i at du ikke vil bruke eller lansere noe automatisert system (herunder, men ikke begrenset til noen robot, spider eller frakoblet nettleser) som gir tilgang til Tjenesten ved å sende flere forespørselsmeldinger til Whirlvid-serverne i en gitt tidsperiode enn det et menneske med rimelighet kan produsere i samme periode ved bruk av en offentlig tilgjengelig, standard (dvs. ikke modifisert) nettleser;
 9. du samtykker i at du ikke vil samle inn eller utnytte personopplysninger til brukere av Nettstedet eller Tjenestene (og samtykker i at dette skal anses å omfatte Whirlvid-kontonavn);
 10. du samtykker i at du ikke vil bruke Nettstedet eller Tjenestene (herunder kommentarer og e-post-funksjoner på Nettstedet) for oppfordring til handelsvirksomhet eller i forbindelse med næringsvirksomhet;
 11. du samtykker i at du ikke vil rekruttere brukere av Nettstedet vedrørende deres Innhold for kommersielle formål, og
 12. du samtykker i at du ikke vil få tilgang til Innhold for noe annet formål enn din personlige, ikke-kommersielle bruk og kun slik som forutsatt og tillatt gjennom normal funksjonalitet i Tjenesten, og utelukkende for Streaming. "Streaming" betyr en samtidig digital overføring av materialet foretatt av Whirlvid via internett til en brukers internett-aktiverte enhet på en måte som innebærer at dataene er ment for sanntidsvisning og ikke ment å bli lastet ned (verken permanent eller midlertidig), kopiert, lagret eller videredistribuert av brukeren.
 13. Du skal ikke kopiere, reprodusere, distribuere, overføre, kringkaste, vise, selge, lisensiere eller på annen måte utnytte Innhold for andre formål uten skriftlig forhåndssamtykke fra Whirlvid eller de respektive rettighetshavere til Innholdet.

5.2 Du samtykker i at du til enhver tid vil overholde alle de øvrige bestemmelsene i Vilkårene og Whirlvids Retningslinjer for fellesskapet i forbindelse med din bruk av Tjenesten.

5.3 Whirlvid gir operatørene av offentlige søkemotorer tillatelse til å bruke såkalte spiders til å kopiere materiale fra Nettstedet for det formål å skape offentlig tilgjengelige, søkbare indekser av materialet, men ikke for å lage bufre eller arkiver av slikt materiale. Whirlvid forbeholder seg retten til å trekke tilbake disse unntakene, enten helt generelt eller i konkrete saker.

5.4 Whirlvid er under kontinuerlig innovasjon for å tilby en best mulig opplevelse for sine brukere. Du erkjenner og godtar at formen og karakteren til Tjenesten som Whirlvid tilbyr kan bli endret fra tid til annen uten forvarsel til deg.

5.5 Som en del av denne kontinuerlige innovasjonen erkjenner og godtar du at Whirlvid kan slutte (permanent eller midlertidig) å tilby Tjenesten (eller funksjoner i Tjenesten) til deg eller til brukere generelt etter Whirlvids eget valg, uten forvarsel til deg. Du kan slutte å bruke Tjenesten når som helst. Du trenger ikke å informere Whirlvid når du slutter å bruke Tjenesten.

5.6 Du samtykker i at du selv er ansvarlig for (og at Whirlvid ikke har noe ansvar overfor deg eller noen tredjepart for) eventuelle brudd på dine forpliktelser i henhold til Vilkårene og for konsekvensene (herunder ethvert tap eller skade som Whirlvid måtte bli påført) som følge av slike brudd.

6. Retningslinjer for opphavsrett

6.1 Whirlvid har klare retningslinjer for opphavsrett i forbindelse med Innhold som blir påstått å krenke en tredjeparts opphavsrett. Mer informasjon om disse retningslinjene finnes her.

6.2 Som en del av Whirlvids retningslinjer for opphavsrett vil Whirlvid oppheve brukertilgang til Tjenesten hvis det er konstatert at en bruker har gjort seg skyldig i gjentatte krenkelser. Gjentatte krenkelser foreligger hvis en bruker er blitt varslet om krenkende handlinger mer enn to ganger.

7. Innhold

7.1 Som innehaver av en Whirlvid-konto kan du sende inn Innhold. Du forstår at enten Innholdet er publisert eller ikke, garanterer ikke Whirlvid noen konfidensialitet med hensyn til Innholdet.

7.2 Du beholder alle eierrettigheter til ditt Innhold, men du er påkrevd å gi begrensede lisensrettigheter til Whirlvid og andre brukere av Tjenesten. Disse er beskrevet i punkt 8 i disse Vilkårene (Rettigheter du lisensierer).

7.3 Du forstår og godtar at du selv er ansvarlig for ditt eget Innhold og konsekvensene av å legge det ut eller publisere det. Whirlvid går ikke god for noe Innhold eller noen mening, anbefaling eller råd uttrykt i Innholdet, og Whirlvid fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar i forbindelse med Innholdet.

7.4 Du bekrefter og garanterer at du har (og vil fortsette å ha ved din bruk av Tjenesten) alle nødvendige lisenser, rettigheter, samtykker og tillatelser som er nødvendige for å la Whirlvid bruke ditt Innhold for det formål å levere Tjenesten og ellers bruke ditt Innhold på den måten som er forutsatt i Tjenesten og disse Vilkårene.

7.5 Du samtykker i at din bruk av Nettstedet skal skje i samsvar med (og du samtykker i at innholdet i alt ditt Innhold skal overholde) Whirlvids Retningslinjer for fellesskapet, som finnes på slik disse foreligger i oppdatert versjon fra tid til annen.

7.6 Du samtykker i at du ikke vil publisere eller laste opp Innhold som inneholder materiale som det er ulovlig for deg å besitte i landet der du er bosatt, eller som det ville være ulovlig for Whirlvid å bruke eller besitte i forbindelse med levering av Tjenesten.

7.7 Du samtykker i at Innholdet du sender inn til Tjenesten ikke vil inneholde opphavsrettslig beskyttet materiale tilhørende tredjepart, eller materiale som er underlagt andre eierrettigheter tilhørende tredjepart (herunder personvern- eller publiseringsrettigheter), med mindre du har en formell lisens eller tillatelse fra den rettmessige eieren, eller på annen måte har rettslig adgang, til å publisere det aktuelle materialet og til å gi Whirlvid slik lisens som angitt i punkt 8.1 nedenfor.

7.8 Dersom det oppdages brudd på disse Vilkårene, forbeholder Whirlvid seg retten til (men er ikke forpliktet til) å avgjøre hvorvidt Innholdet er i samsvar med de krav til Innhold som er angitt i disse Vilkårene og kan til enhver tid, uten forvarsel og etter eget valg, fjerne slikt Innhold og/eller oppheve en brukers adgang til å laste opp Innhold som er i strid med disse Vilkårene.

7.9 Videre forstår og erkjenner du at ved å bruke Tjenesten, kan du bli eksponert for Innhold som er uriktig med hensyn til fakta, støtende, uanstendig eller på annen måte upassende for deg. Med det forbehold som følger av de generelle bestemmelsene i punkt 12.1 og 13.1 nedenfor, samtykker du i å frasi deg, og frasier deg herved, alle rettskrav, rimelighetskrav eller rettsmidler du har eller kan ha mot Whirlvid med hensyn til slikt Innhold.

8. Rettigheter du lisensierer

8.1 Når du laster opp eller publiserer Innhold på Whirlvid, gir du:

 1. til Whirlvid; en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, vederlagsfri, overførbar lisens (med rett til viderelisensiering) til å bruke, reprodusere, distribuere, lage avledede verk av, vise og fremføre Innholdet i forbindelse med levering av Tjenesten og ellers i forbindelse med Whirlvids virksomhet, herunder, men ikke begrenset til, for å promotere og videredistribuere deler av eller hele Tjenesten (og avledede verk av denne) i ethvert medieformat [og gjennom alle mediekanaler];
 2. til enhver bruker av Tjenesten; en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, vederlagsfri lisens til å få tilgang til ditt Innhold via Tjenesten, og til å bruke, reprodusere, distribuere, lage avledede verk av, vise og fremføre slikt Innhold i den utstrekning det tillates av Tjenestens funksjonalitet og disse Vilkårene.

8.2 De ovennevnte lisenser som du har gitt til Innholdet ditt opphører når du fjerner eller sletter Innholdet fra Nettstedet. De ovennevnte lisenser som du har gitt til tekstlige kommentarer som du sender inn som Innhold, er evigvarende og ugjenkallelige, men påvirker ellers ikke dine eierrettigheter som du beholder i henhold til punkt 7.2 ovenfor.

9. Whirlvid-innhold på Nettstedet

9.1 Med unntak av Innhold som du sender inn til Tjenesten, er alt annet Innhold i Tjenesten enten eid av eller lisensiert til Whirlvid og underlagt opphavsrett, varemerkerettigheter og andre immaterielle rettigheter tilhørende Whirlvid eller Whirlvids lisensgivere. Tredjeparts varemerker eller servicemerker som vises på Innhold som ikke er lastet opp eller publisert av deg, tilhører de respektive eiere. Slikt Innhold kan ikke lastes ned, kopieres, reproduseres, distribueres, overføres, kringkastes, vises, selges eller på annen måte utnyttes til andre formål uten skriftlig forhåndssamtykke fra Whirlvid eller, dersom relevant, Whirlvids lisensgivere. Whirlvid og Whirlvids lisensgivere beholder alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deres Innhold.

10. Lenker fra Whirlvid

10.1 Tjenesten kan inneholde hyperlenker til andre nettsteder som ikke er eid eller kontrollert av Whirlvid. Whirlvid har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for, innholdet, retningslinjer for personvern eller praksis på tredjeparts nettsteder.

10.2 Du erkjenner og samtykker i at Whirlvid ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten til slike eksterne nettsteder eller ressurser og at Whirlvid ikke går god for reklame, produkter eller annet materiale som er tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller ressurser.

10.3 Du erkjenner og samtykker i at Whirlvid ikke er ansvarlig for tap eller skade som du måtte bli påført som følge av tilgjengeligheten til slike eksterne nettsteder eller ressurser, eller som et resultat av din tillit til at reklame, produkter eller annet materiale tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller ressurser er fullstendig, nøyaktig eller eksisterer.

10.4 Whirlvid oppfordrer deg til å være oppmerksom når du forlater Tjenesten og til å lese vilkårene og retningslinjene for personvern for andre nettsteder du besøker.

11. Avslutning av ditt forhold til Whirlvid

11.1 Vilkårene vil fortsette å gjelde inntil de sies opp enten av deg eller Whirlvid som angitt nedenfor.

11.2 Hvis du ønsker å avslutte den juridiske avtalen med Whirlvid, kan du gjøre det ved (a) å varsle Whirlvid til enhver tid og (b) stenge Whirlvid-kontoen. Din melding bør sendes skriftlig til Whirlvids adresse som er angitt i begynnelsen av disse Vilkårene.

11.3 Whirlvid kan til enhver tid avslutte sin juridiske avtale med deg hvis:

 1. du har brutt en bestemmelse i Vilkårene (eller har handlet på en måte som klart viser at du ikke har tenkt til eller ikke er i stand til å overholde bestemmelsene i Vilkårene), eller
 2. Whirlvid er påkrevd å gjøre det i henhold til lov (for eksempel hvis det er, eller blir, ulovlig å tilby deg Tjenesten), eller

11.4 Whirlvid kan avslutte sin juridiske avtale med deg hvis:

 1. Whirlvid slutter å tilby Tjenesten til brukere i landet der du bor eller der du bruker Tjenesten, eller
 2. levering av Tjenesten er, etter Whirlvids oppfatning, ikke lenger kommersielt lønnsomt, og vil i ethvert tilfelle som nevnt i A og B i dette punkt 11.4, om mulig, gi rimelig forvarsel om slikt opphør.

11.5 Når disse Vilkårene opphører, skal alle rettigheter, forpliktelser og ansvar som du og Whirlvid har hatt eller vært underlagt (eller som har gjeldt over tid mens Vilkårene har vært i kraft) eller som er spesifisert å skulle fortsette å gjelde på ubestemt tid, være upåvirket av dette opphøret, og bestemmelsene i punkt 14.6 skal fortsette å gjelde for slike rettigheter, forpliktelser og ansvar på ubestemt tid.

12. Ingen garantier

12.1 Ingenting i Vilkårene skal påvirke lovfestede rettigheter som du alltid har rett til som forbruker og som ikke kan endres eller fravikes ved avtale.

12.2 Tjenesten leveres "som den er", og Whirlvid gir ingen garantier eller løfter til deg vedrørende Tjenesten.

12.3 Særlig innebærer dette at Whirlvid ikke garanterer eller lover deg at:

 1. din bruk av Tjenesten vil tilfredsstille dine krav,
 2. din bruk av Tjenesten vil kunne skje uavbrutt, rettidig, sikkert eller feilfritt,
 3. informasjon du innhenter ved din bruk av Tjenesten vil være nøyaktig eller pålitelig, og
 4. at feil i driften eller funksjonaliteten til programvare som leveres til deg som en del av Tjenesten vil bli rettet.

12.4 Ingen betingelser, garantier eller andre vilkår (herunder eventuelle underforståtte vilkår vedrørende tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et formål eller samsvar med en beskrivelse) gjelder for Tjenesten, unntatt i den utstrekning det er uttrykkelig angitt i Vilkårene.

13. Ansvarsbegrensning

13.1 Ingenting i disse Vilkårene skal unnta eller begrense Whirlvids ansvar for tap som ikke kan unntas eller begrenses i henhold til gjeldende lov.

13.2 Med det forbehold som følger av den generelle bestemmelsen i punkt 13.1 ovenfor, skal Whirlvid ikke være ansvarlig overfor deg for:

 1. indirekte tap eller konsekvenstap som du måtte bli påført. Dette skal omfatte: (i) tapt fortjeneste (direkte eller indirekte), (ii) tapt goodwill eller virksomhetsomdømme, (iii) tapte muligheter, eller (iv) tap av dine data;
 2. tap eller skade som du måtte bli påført som følge av:
  1. din tillitt til at reklame er fullstendig, nøyaktig eller eksisterer, eller som følge av eventuelle forhold eller transaksjoner mellom deg og en annonsør eller sponsor som viser reklame i Tjenesten;
  2. eventuelle endringer som Whirlvid gjør i Tjenesten, eller for permanent eller midlertidig opphør av leveransen av Tjenesten (eller funksjoner i Tjenesten);
  3. sletting, ødeleggelse eller manglende lagring av Innhold eller andre kommunikasjonsdata som vedlikeholdes eller overføres ved din bruk av Tjenesten;
  4. at du ikke har gitt Whirlvid nøyaktig kontoinformasjon;
  5. at du ikke har holdt ditt passord eller Whirlvid-kontoopplysninger sikret og konfidensielle.

13.3 Begrensningene som gjelder for Whirlvids ansvar overfor deg i punkt 13.2 ovenfor skal gjelde uansett om Whirlvid er blitt informert om eller burde ha vært klar over muligheten for slike tap.

14. Generelle juridiske vilkår

14.1 Vilkårene utgjør hele den juridiske avtalen mellom deg og Whirlvid og regulerer din bruk av Tjenesten, og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Whirlvid vedrørende Tjenesten. Alle øvrige tjenestevilkår som Whirluniverse LTD. og selskapets datterselskaper til enhver tid opererer med er uttrykkelig unntatt fra Vilkårene.

14.2 Du samtykker i at Whirlvid kan gi deg varsler, herunder slike som gjelder endringer i Vilkårene, via e-post, vanlig post eller oppslag i Tjenesten.

14.3 Du samtykker i at hvis Whirlvid ikke utøver eller håndhever sine rettigheter eller rettsmidler i henhold til Vilkårene (eller som Whirlvid har i henhold til gjeldende lov), skal dette ikke anses som et formelt avkall på Whirlvids rettigheter, og slike rettigheter og rettsmidler vil fortsatt kunne påberopes av Whirlvid.

14.4 Hvis en domstol med kompetanse til å treffe avgjørelser vedrørende dette rettsforholdet avgjør at en bestemmelse i disse Vilkårene er ugyldig, skal den aktuelle bestemmelsen tas ut av Vilkårene uten at det skal påvirke resten av Vilkårene. De gjenværende bestemmelsene i Vilkårene vil fortsatt være gyldige og vil kunne håndheves.

14.5 Du erkjenner og samtykker i at hvert enkelt medlem av gruppen av selskaper som Whirlvid er en del av skal være begunstigede tredjeparter etter Vilkårene og at disse selskapene skal ha rett til selv å kunne håndheve, og ha tillit til, bestemmelser i Vilkårene som tillegger dem en fordel (eller en rettighet til fordel for dem). Foruten dette skal ingen annen person eller selskap være begunstigede tredjeparter etter Vilkårene.

14.6 Vilkårene og ditt forhold til Whirlvid i henhold til Vilkårene skal være underlagt engelsk rett. Valget av engelsk rett som lovvalg skal imidlertid ikke frata deg de rettigheter du har i henhold til ufravikelige lovbestemmelser i norsk lov. Du og Whirlvid er enige om å være underlagt domstolene i England sin jurisdiksjon for løsning av enhver rettstvist som måtte oppstå i forbindelse med Vilkårene. Du skal likevel 1) beholde din rett etter ufravikelig norsk lov til å reise sak i forbindelse med disse Vilkårene ved en norsk domstol på det stedet der du bor, med mindre annet avtales etter at en tvist har oppstått, og 2) du samtykker likevel i at Whirlvid skal ha rett til å søke midlertidige forføyninger (eller andre tilsvarende typer hasterettsmidler) i enhver jurisdiksjon.

Datert: 30. januar 2013