Palveluehdot

1. Suhteesi Whirlviden

1.1 Whirlvid-verkkosivuston (“Verkkosivusto”) käyttösi ja Whirlvid-tuotteet, -kanavat, -ohjelmistot, -tietosyötteet ja -palvelut, mukaan lukien Whirlvidn upotettava videosoitin (”Whirlvid-Soitin”), jotka on tarjottu sinulle Whirlvid-Verkkosivustolla, -Verkkosivustolta tai -Verkkosivuston kautta (yhdessä ”Palvelu”), ovat sinun ja Whirlvidn välisen juridisen sopimuksen ehtojen kohteena.

1.2 Sinun juridinen sopimuksesi Whirlvidn kanssa sisältää (A) tässä dokumentissa asetetut ehdot, (B) Whirlvidn tietosuojakäytännön ja (C) Whirlvidn yhteisösäännöt (yhdessä ”Ehdot”).

1.3 Ehdot muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen sinun ja Whirlvidn välillä liittyen Palvelun käyttöön. On tärkeää, että varaat aikaa lukeaksesi ne huolellisesti.

1.4 Ehdot koskevat kaikkia Palvelun käyttäjiä, mukaan lukien käyttäjät, jotka ovat myös Sisällön tuottajia Palvelussa. ”Sisältö” sisältää tekstin, ohjelmiston, skriptit, kuvat, valokuvat, äänet, musiikin, videot, audiovisuaaliset yhdistelmät, interaktiiviset ominaisuudet ja muut materiaalit, jotka voit katsoa Palvelulla tai Palvelun kautta tai joita voit tuottaa Palveluun.

2. Ehtojen hyväksyminen

2.1 Käyttääksesi Palvelua sinun tulee ensin hyväksyä Ehdot. Et saa käyttää Palvelua, jos et hyväksy Ehtoja.

2.2 Voit hyväksyä Ehdot yksinkertaisesti käyttämällä Palvelua. Ymmärrät ja hyväksyt, että Whirlvid pitää Palvelun käyttöäsi Ehtojen hyväksymisenä siitä hetkestä eteenpäin.

2.3 Et saa käyttää Palvelua etkä hyväksyä Ehtoja, jos (a) et ikäsi puolesta voi laillisesti solmia sitovaa sopimusta Whirlvidn kanssa tai (b) olet sellainen henkilö, jota on estetty tai muuten juridisesti kielletty vastaanottamasta tai käyttämästä Palvelua asuinmaasi tai sen maan, jossa tai josta käytät Palvelua, lakien mukaan.

2.4 Sinun tulisi tulostaa tai tallentaa paikallinen kopio Ehdoista itseäsi varten.

3. Muutokset Ehtoihin

3.1 Whirlvid varaa oikeuden tehdä Ehtoihin muutoksia aika ajoin, esimerkiksi muutoksia osoitteeseen, lakeihin tai sääntelyyn liittyviä muutoksia tai muutoksia Palvelun kautta tarjottaviin toiminnallisuuksiin. Näin ollen sinun täytyy katsoa Ehtoja säännöllisesti tarkistaaksesi tällaiset muutokset. Muokattu versio Ehdoista (”Muokatut Ehdot”) julkistetaan osoitteessa tai tarjotaan saataville Palvelussa (muokattujen lisäehtojen osalta). Jos et hyväksy Muokattuja Ehtoja, sinun täytyy lopettaa Palvelun käyttö. Hyväksyt Muokatut Ehdot, jos jatkat Palvelun käyttöä Muokattujen Ehtojen julkistamispäivän jälkeen.

4. Whirlvid-tilit

4.1 Käyttääksesi joitain Verkkosivuston ominaisuuksia tai muita Palvelun osia sinun tulee luoda Whirlvid-tili. Tilin luodessasi sinun täytyy tarjota oikeat ja täydelliset tiedot. On tärkeää, että pidät Whirlvid-tilisi salasanan turvassa ja luottamuksellisena.

4.2 Sinun täytyy ilmoittaa Whirlvidlle välittömästi mistä tahansa tietoosi tulleesta turvallisuuteen liittyvästä rikkomuksesta tai luvattomasta Whirlvid-tilisi käytöstä.

4.3 Hyväksyt, että olet yksin vastuussa (Whirlvidlle ja muille) kaikesta toiminnasta, joka tapahtuu Whirlvid-tililläsi.

5. Yleiset käyttörajoitukset

5.1 Whirlvid näin ollen myöntää sinulle luvan käyttää Palvelua, rajoittamatta seuraavia nimenomaisia ehtoja, ja hyväksyt, että mikäli et noudata mitä tahansa näistä ehdoista, rikot näitä Ehtoja:

 1. hyväksyt olla jakamatta mitään osaa tai osia Verkkosivustosta tai Palvelusta, mukaan lukien rajoituksetta mikä tahansa Sisältö, missä tahansa muodossa ilman Whirlvidn etukäteistä kirjallista lupaa, paitsi jos Whirlvid tarjoaa Palvelun toiminnallisuudella (kuten Whirlvid-Soittimella) keinon tällaiselle jakamiselle;
 2. hyväksyt olla muuttamatta tai muokkaamatta mitään Verkkosivuston tai Palvelun osaa (mukaan lukien rajoituksetta Whirlvid-Soitin ja siihen liittyvä teknologia);
 3. hyväksyt olla käyttämättä Sisältöä minkään muun teknologian tai keinon välityksellä kuin itse Verkkosivuston videontoistosivujen, Whirlvid-Soittimen tai muiden Whirlvidn nimenomaan tähän tarkoitukseen tarkoittamien keinojen välityksellä;
 4. hyväksyt olla kiertämättä, estämättä tai muuten häiritsemättä (tai yrittämästä tehdä näin) minkä tahansa Palvelun turvallisuuteen liittyvää toiminnallisuutta tai toiminnallisuutta, joka (i) estää tai rajoittaa Sisällön käyttöä tai kopioimista tai (ii) täytäntöönpanee Palvelun käyttöön tai Palvelun kautta käytettävään sisältöön liittyviä rajoituksia;
 5. hyväksyt olla käyttämättä Palvelua (mukaan lukien Whirlvid-Soitin) millä tahansa seuraavalla kaupallisella tavalla, paitsi jos hankit Whirlvidn etukäteisen kirjallisen luvan:
  1. pääsyn myynti Palveluun
  2. Palveluun tai Sisältöön sijoittuvan mainostuksen, sponsoroinnin tai myynninedistämisen myynti
  3. mainostuksen, sponsoroinnin tai myynninedistämisen myynti mille tahansa sellaisen mainokset mahdollistavan blogin tai verkkosivuston sivulle, joka sisältää Palvelun kautta toimitettua Sisältöä, paitsi jos samalla sivulla on muuta materiaalia, jota ei ole hankittu Whirlvidsta ja joka perustaa riittävän arvon tällaiselle myynnille;
 6. kielletyt kaupalliset käytön tavat eivät sisällä (i) alkuperäisen videon lataamista Whirlviden, (ii) alkuperäisen kanavan ylläpitoa Verkkosivustolla liiketoiminnan tai taiteellisen hankkeen edistämiseksi, (iii) Whirlvid-videoiden näyttämistä Whirlvid-Soittimen välityksellä tai muutoin mainokset mahdollistavalla verkkosivustolla tai blogilla, kuitenkaan rajoittamatta mainostusrajoituksia yllä kohdassa 5.1(E)(iii); ja (iv) mitään käyttöä, jonka Whirlvid on nimenomaisesti kirjallisesti sallinut;
 7. jos käytät Whirlvid-Soitinta verkkosivustollasi, et saa muokata tai estää mitään Whirlvid-Soittimen osaa tai toiminnallisuutta, mukaan lukien linkkejä takaisin Verkkosivustolle, etkä rakentaa näiden päälle;
 8. hyväksyt olla käyttämättä tai lanseeraamatta mitään automaattista järjestelmää (mukaan lukien rajoituksetta ”robot”, ”spider” tai ”offline reader”-ohjelmistot), joka käyttää Palvelua lähettämällä enemmän pyyntöviestejä Whirlvidn palvelimille tietyn aikajakson aikana kuin mitä ihminen voi kohtuudella tuottaa saman aikajakson aikana käyttämällä julkisesti saatavilla olevaa standardiverkkoselainta (ei siis muokattua);
 9. hyväksyt olla keräämättä kenenkään Verkkosivuston tai Palvelun käyttäjän henkilötietoja (ja hyväksyt, että tämä sisältää Whirlvid-käyttäjänimet);
 10. hyväksyt olla käyttämättä Verkkosivustoa tai Palvelua (mukaan lukien Verkkosivustolla olevat kommentit ja sähköpostiominaisuudet) kaupallisiin yhteydenottoihin elinkeinotoiminnassa tai kaupallisen hankkeen yhteydessä;
 11. hyväksyt olla tekemättä yhteydenottoja kaupallisessa tarkoituksessa kehenkään Verkkosivuston käyttäjään liittyen heidän Sisältöönsä; ja
 12. hyväksyt olla käyttämättä Sisältöä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin henkilökohtaiseen, epäkaupalliseen käyttöösi ainoastaan kuten Palvelun normaalit toiminnallisuudet tarkoittavat ja sallivat, ja ainoastaan Suoratoistolla. ”Suoratoisto” tarkoittaa Whirlvidn suorittamaa samanaikaista digitaalista materiaalin siirtoa Internetin kautta käyttäjän hallinnoimaan Internetiä käyttävään laitteeseen sellaisella tavalla, että tieto on tarkoitettu reaaliaikaiseen katseluun eikä käyttäjän tallennettavaksi (pysyvästi tai väliaikaisesti), kopioitavaksi, säilytettäväksi tai edelleen jaettavaksi.
 13. Et kopioi, jäljennä, jakele, välitä, lähetä, näytä, myy, lisensoi tai muuten hyväksikäytä Sisältöä mihinkään muihin tarkoituksiin ilman Whirlvidn tai Sisällön lisenssinantajien etukäteistä kirjallista lupaa.

5.2 Hyväksyt, että noudatat kaikkia muita Ehtojen osia ja Whirlvidn yhteisösääntöjä aina käyttäessäsi Palvelua.

5.3 Whirlvid antaa julkisten hakukoneiden ylläpitäjille luvan käyttää ”spider”-ohjelmistoja sivuston materiaalin kopioimiseksi yksinomaan julkisesti saatavilla olevien, hakuja mahdollistavien hakemistojen luomiseksi materiaalista mutta ei välimuistien tai arkistojen luomiseksi tästä materiaalista. Whirlvid varaa oikeuden peruuttaa nämä poikkeukset joko yleisesti tai yksittäistapauksissa.

5.4 Whirlvid innovoi jatkuvasti tarjotakseen parhaan mahdollisen kokemuksen käyttäjilleen. Ymmärrät ja hyväksyt, että Whirlvidn tarjoaman Palvelun muoto ja luonne voi muuttua aika ajoin ilman sinulle annettavaa etukäteistä ilmoitusta.

5.5 Ymmärrät ja hyväksyt, että osana tätä jatkuvaa innovointia Whirlvid voi lopettaa (lopullisesti tai väliaikaisesti) Palvelun (tai Palvelun osan) tarjoamisen sinulle tai käyttäjille yleisesti Whirlvidn yksinomaisella harkinnalla ilman etukäteistä ilmoitusta sinulle. Voit lopettaa Palvelun käytön milloin tahansa. Sinun ei tarvitse erityisesti ilmoittaa Whirlvidlle lopettaessasi Palvelun käytön.

5.6 Hyväksyt, että olet yksinomaan vastuussa (ja että Whirlvidlla ei ole vastuuta sinua tai kolmansia osapuolia kohtaan) Ehtojen rikkomisesta ja tällaisen rikkomuksen seurauksista (mukaan lukien Whirlvidn mahdollisesti kärsimät menetykset tai vahingot).

6. Tekijänoikeuskäytäntö

6.1 Whirlvidlla on selkeät tekijänoikeuskäytännöt liittyen Sisältöön, jonka väitetään loukkaavan kolmannen osapuolen tekijänoikeutta. Näiden käytäntöjen yksityiskohdat löytyvät osoitteesta.

6.2 Osana Whirlvidn tekijänoikeuskäytäntöjä Whirlvid lopettaa käyttäjän pääsyn Palveluun, jos käyttäjä katsotaan toistuvaksi loukkaajaksi. Toistuva loukkaaja on käyttäjä, jolle on ilmoitettu loukkaavasta toiminnasta useammin kuin kahdesti.

7. Sisältö

7.1 Whirlvid-tilin haltijana voit toimittaa Sisältöä. Ymmärrät, että Whirlvid ei takaa luottamuksellisuutta Sisältöön riippumatta siitä, onko Sisältö julkaistu vai ei.

7.2 Säilytät kaikki omistusoikeudet Sisältöön, mutta sinun tulee myöntää rajoitettuja käyttöoikeuksia Whirlvidlle ja muille Palvelun käyttäjille. Nämä on kuvattu näiden Ehtojen kohdassa 8 (Lisensoimasi oikeudet).

7.3 Ymmärrät ja hyväksyt, että olet yksin vastuussa omasta Sisällöstäsi ja sen julkaisemisen tai esittämisen seurauksista. Whirlvid ei tue mitään Sisältöä tai siinä ilmaistua mielipidettä, suositusta tai neuvoa ja Whirlvid nimenomaisesti kieltää kaiken vastuun liittyen Sisältöön.

7.4 Vahvistat ja vakuutat, että sinulla on (ja tulee olemaan Palvelun käyttösi aikana) kaikki tarvittavat välttämättömät lisenssit, oikeudet, hyväksynnät ja luvat, jotta Whirlvid voi käyttää Sisältöäsi Palvelun tarjoamiseksi ja jotka muutoin ovat tarpeen Sisältösi käyttämiseksi Palvelun ja näiden Ehtojen tarkoittamalla tavalla.

7.5 Hyväksyt, että toimintasi sivustolla noudattaa (ja hyväksyt, että kaikki Sisältösi sisältö noudattaa) Whirlvidn yhteisösääntöjä, saatavilla osoitteessa kuten päivitetty aika ajoin.

7.6 Hyväksyt olla esittämättä tai lataamatta Sisältöä, joka sisältää materiaalia, jonka hallussapito on laitonta siinä maassa, jossa asut, tai jonka käyttö tai hallussapito Whirlvidn toimesta Palvelun tarjonnan yhteydessä olisi laitonta.

7.7 Hyväksyt, että Palveluun toimittamasi Sisältö ei sisällä kolmannen osapuolen tekijänoikeudella suojattua materiaalia tai materiaalia, johon kohdistuu muita kolmansien osapuolten yksinoikeuksia (mukaan lukien tietosuojaan tai julkisuuteen liittyvät oikeudet), paitsi jos sinulla on muodollinen lisenssi tai lupa oikeudenhaltijalta tai sinulla on muuten laillinen oikeus esittää kyseinen materiaali ja antaa Whirlvidlle alla kohdan 8.1. mukainen lisenssi.

7.8 Saadessaan tietää näiden Ehtojen mahdollisesta loukkauksesta Whirlvid varaa oikeuden (ilman velvollisuutta) päättää, noudattaako Sisältö näiden Ehtojen sisältövaatimuksia, ja voi poistaa tällaisen Sisällön ja/tai päättää käyttäjän mahdollisuuden ladata näiden Ehtojen vastaista Sisältöä milloin tahansa, ilman etukäteistä ilmoitusta ja yksinomaisella harkinnallaan.

7.9 Edelleen ymmärrät ja tiedostat, että käyttäessäsi Palvelua voit altistua Sisällölle, joka sisältää virheellistä tietoa tai on loukkaavaa, siveetöntä tai muuten sinulle vastenmielistä. Hyväksyt luopuvasi, ja näin ollen luovut, kaikista laissa määritellyistä tai kohtuullisista oikeuksista tai oikeussuojakeinoista, joita sinulla on tai voi olla Whirlvida vastaan liittyen tällaiseen Sisältöön.

8. Lisensoimasi oikeudet

8.1 Ladatessasi tai toimittaessasi Sisältöä Whirlviden, myönnät:

 1. Whirlvidlle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, maksuttoman, siirrettävän oikeuden (sisältäen oikeuden alilisensointiin) käyttää, jäljentää, jakaa, valmistaa johdannaisia teoksia, näyttää ja esittää tätä Sisältöä Palvelun tarjoamisen yhteydessä ja muuten Palvelun tarjoamisen ja Whirlvidn liiketoiminnan yhteydessä, mukaan lukien rajoituksetta koko Palvelun tai sen osan (ja sen johdannaisten) mainostaminen ja edelleen jakeleminen missä tahansa mediamuodoissa [ja minkä tahansa mediakanavien välityksellä].
 2. jokaiselle Palvelun käyttäjälle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, maksuttoman oikeuden käyttää Sisältöäsi Palvelun kautta ja käyttää, jäljentää, jakaa, valmistaa johdannaisia teoksia, näyttää ja esittää tätä Sisältöä siinä määrin kuin Palvelun toiminnallisuus ja nämä Ehdot sallivat.

8.2 Yllä mainitut myöntämäsi lisenssit Sisältöön päättyvät, kun siirrät tai poistat Sisältösi Verkkosivustolta. Yllä mainitut myöntämäsi lisenssit Sisältönä toimittamiisi tekstikommentteihin ovat ikuisia ja peruuttamattomia kuitenkin niin, että säilytät niihin omistusoikeudet edellä kohdan 7.2 mukaisesti.

9. Whirlvid-sisältö Verkkosivustolla

9.1 Kaikki muu Sisältö Palvelussa paitsi sinun Palveluun toimittamasi Sisältö on joko Whirlvidn omistuksessa tai sille lisensoitu, ja siihen kohdistuu Whirlvidn tai Whirlvidn lisenssinantajien tekijänoikeuksia, tavaramerkkioikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia. Muiden kuin sinun lataamassasi tai esittämässäsi Sisällössä esiintyvät kolmansien osapuolten tavara- tai palvelumerkit ovat niiden omistajien tavara- ja palvelumerkkejä. Tällaista Sisältöä ei saada ladata, kopioida, jäljentää, jaella, välittää, lähettää, näyttää, myydä, lisensoida tai muuten hyväksikäyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen ilman Whirlvidn tai soveltuessa Whirlvidn lisenssinantajien etukäteistä kirjallista hyväksyntää. Whirlvid ja sen lisenssinantajat varaavat kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty heidän Sisältöönsä.

10. Linkit Whirlvidsta

10.1 Palvelu voi sisältää hyperlinkkejä muille verkkosivustoille, joita Whirlvid ei omista tai kontrolloi. Whirlvidlla ei ole kontrollia eikä Whirlvid hyväksy vastuuta kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä, tietosuojaperiaatteista tai käytännöistä.

10.2 Tiedostat ja hyväksyt, että Whirlvid ei ole vastuussa tällaisten ulkopuolisten sivustojen tai resurssien saatavuudesta, eikä tue tällaisilla ulkopuolisilla sivustoilla tai resursseilla olevia tai niiltä saatavilla olevia mainoksia, tuotteita tai muita materiaaleja.

10.3 Tiedostat ja ymmärrät, että Whirlvid ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, joita voi aiheutua sinulle tällaisten ulkopuolisten sivustojen tai resurssien saatavuuden seurauksena tai seurauksena siitä, että olet luottanut tällaisten sivustojen tai resurssien tai niiltä saatavilla olevien mainosten, tuotteiden tai muiden materiaalien täydellisyyteen, oikeellisuuteen tai olemassaoloon.

10.4 Whirlvid kehottaa sinua olemaan tietoinen poistuessasi Palvelusta ja lukemaan jokaisen vierailemasi verkkosivuston ehdot ja tietosuojakäytännöt.

11. Suhteesi päättäminen Whirlviden

11.1 Ehdot säilyvät voimassa, kunnes joko sinä tai Whirlvid irtisanovat ne alla sovitun mukaisesti.

11.2 Jos haluat irtisanoa juridisen sopimuksesi Whirlvidn kanssa, voit tehdä niin (a) ilmoittamalla tästä Whirlvidlle milloin tahansa ja (b) sulkemalla Whirlvid-tilisi. Ilmoituksesi tulisi lähettää kirjallisesti näiden Ehtojen alussa ilmoitettuun Whirlvidn osoitteeseen.

11.3 Whirlvid voi milloin tahansa irtisanoa juridisen sopimuksensa kanssasi, jos:

 1. olet rikkonut mitä tahansa näiden Ehtojen ehtoa (tai olet toiminut tavalla, joka selkeästi osoittaa, että et aio tai olet kykenemätön noudattamaan näitä Ehtoja); tai
 2. Whirlvidlla on lain mukaan tähän velvollisuus (esimerkiksi silloin, jos Palvelun tarjoaminen on laitonta tai muuttuu sellaiseksi); tai

11.4 Whirlvid voi irtisanoa juridisen sopimuksensa kanssasi, jos:

 1. Whirlvid ei enää tarjoa Palvelua käyttäjille siinä maassa, jossa asut tai josta käytät Palvelua; tai
 2. Whirlvidn Palvelun tarjoaminen sinulle ei enää Whirlvidn mielestä ole kaupallisesti kannattavaa ja kummassakin tämän kohdan 11.4 tapauksessa A ja B Whirlvid ilmoittaa irtisanomisesta kohtuullisessa ajassa, jos mahdollista.

11.5 Näiden Ehtojen päättyessä kaikki juridiset oikeudet, velvollisuudet ja vastuut, joista sinä ja Whirlvid olette hyötyneet, joiden kohteena sinä ja Whirlvid olette olleet (tai jotka ovat kertyneet ajan kuluessa Ehtojen ollessa voimassa), tai joiden on ilmoitettu jatkuvan toistaiseksi, säilyvät päättämisestä huolimatta, ja kohdan 14.6 ehdot koskevat jatkossakin näitä oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuita toistaiseksi.

12. Ei takuita

12.1 Mikään näissä Ehdoissa ei vaikuta lakimääräisiin oikeuksiisi, joihin sinulla on aina oikeus kuluttajana ja joita et voi sopimuksella muuttaa tai joista et voi sopimuksella luopua.

12.2 Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ja Whirlvid ei anna mitään takuita tai vahvistuksia sinulle tähän liittyen.

12.3 Erityisesti Whirlvid ei vahvista tai takaa sinulle, että:

 1. Palvelun käyttösi täyttää vaatimuksesi,
 2. Palvelun käyttösi on keskeytyksetöntä, oikea-aikaista, turvallista tai virheetöntä,
 3. Palvelun käyttösi seurauksena saamasi tieto on oikeaa tai luotettavaa, ja
 4. sinulle osana Palvelua tarjottujen ohjelmistojen toiminnan tai toiminnallisuuden virheet korjataan.

12.4 Palveluun ei sovellu edellytyksiä, takuita tai muita ehtoja (mukaan lukien oletetut ehdot kuten tyydyttävä laatu, sopivuus tarkoitukseen tai kuvauksen mukaisuus), paitsi siltä osin kuin Ehdoissa on nimenomaisesti mainittu.

13. Vastuunrajoitus

13.1 Mikään näissä Ehdoissa ei poista tai rajoita Whirlvidn vastuuta menetyksistä, joita ei voida laillisesti poistaa tai rajoittaa soveltuvan lain perusteella.

13.2 Rajoittamatta yllä kohdan 13.1 yleisehtoa Whirlvid ei ole sinulle vastuussa:

 1. mistään epäsuorista tai seurannaisista menetyksistä, joita sinulle voi aiheutua. Tämä sisältää; (i) menettämäsi voitot (aiheutuneet joko suoraan tai epäsuoraan); (ii) goodwillin tai liiketoiminnan maineen menetyksesi; (iii) mahdollisuuksien menetyksesi; tai (iv) tietojen menetyksesi;
 2. menetyksistä tai vahingoista, joita sinulle voi aiheutua seuraavien seurauksena:
  1. olet luottanut mainosten täydellisyyteen, oikeellisuuteen tai olemassaoloon, tai sinulla on ollut jonkunlainen suhde tai liiketoimi sellaisen mainostajan tai sponsorin kanssa, jonka mainos on Palvelussa;
  2. muutokset, joita Whirlvid voi tehdä Palveluun, tai Palvelun (tai Palvelun ominaisuuden) tarjoamisen lopullinen tai väliaikainen päättyminen;
  3. sellaisen Sisällön tai muun kommunikaatiotiedon, jota ylläpidetään tai välitetään sinun Palvelun käytölläsi tai sen kautta, poisto, korruptoituminen tai säilytyksen epäonnistuminen;
  4. laiminlyöt oikeiden tilitietojen tarjoamisen Whirlvidlle;
  5. laiminlyöt salasanasi tai Whirlvidn tilitietojen säilyttämisen turvallisesti ja luottamuksellisesti.

13.3 Whirlvidn vastuunrajoitukset sinua kohtaan yllä kohdassa 13.2 soveltuvat riippumatta siitä, onko Whirlvida ohjeistettu tai olisiko Whirlvidn tullut olla tietoinen tällaisten menetysten aiheutumisen mahdollisuudesta.

14. Yleiset juridiset ehdot

14.1 Ehdot muodostavat koko juridisen sopimuksen sinun ja Whirlvidn välillä ja määräävät Palvelun käytöstäsi ja korvaavat täysin edelliset sopimukset sinun ja Whirlvidn välillä liittyen Palvelun käyttöön. Kaikki muut palveluehdot, joita Whirluniverse LTD:llä ja sen tytäryhtiöillä voi kulloinkin olla, jätetään nimenomaisesti Ehtojen ulkopuolelle.

14.2 Hyväksyt, että Whirlvid voi lähettää sinulle ilmoituksia, mukaan lukien ilmoitukset Ehtojen muutoksista, sähköpostitse, tavallisella postilla tai esittämällä Palvelussa.

14.3 Hyväksyt, että jos Whirlvid ei käytä tai toimeenpane jotain laillista oikeutta tai oikeussuojakeinoa, joka sisältyy Ehtoihin (tai josta Whirlvid hyötyy soveltuvan lain perusteella), tämä ei tarkoita Whirlvidn muodollisesti luopuneen oikeuksistaan, ja nämä oikeudet ja oikeussuojakeinot ovat yhä Whirlvidn käytettävissä.

14.4 Jos jokin tuomioistuin, jolla on toimivalta tällaisen asian ratkaisemiseen, päättää, että jokin ehto näissä Ehdoissa on pätemätön, tämä ehto poistetaan Ehdoista vaikuttamatta muihin Ehtojen osiin. Jäljelle jäänet Ehdot säilyvät voimassa ja täytäntöönpantavissa.

14.5 Tiedostat ja hyväksyt, että jokainen jäsen siinä yritysryhmässä, johon Whirlvid kuuluu, on Ehtojen edunsaaja kolmantena osapuolena, ja että nämä muut yritykset voivat suoraan toimeenpanna sellaisia osia Ehdoissa (ja luottaa niihin), joista aiheutuu niille etua (tai oikeuksia niiden hyväksi). Muutoin muut henkilöt tai yritykset eivät ole Ehtojen edunsaajia kolmantena osapuolena.

14.6 Ehtoihin ja suhteeseesi Whirlviden Ehtojen alla sovelletaan Suomen lakia. Sinä ja Whirlvid sovitte, että Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista Ehdoista johtuvat oikeudelliset asiat. Tästä huolimatta hyväksyt, että Whirlvidlla on kuitenkin oikeus hakea kieltoja (tai muita vastaavia kiireellisiä oikeussuojakeinoja) missä tahansa oikeuspaikassa.

Päiväys: 30. tammikuuta 2013