Pogoji Storitve

1. Vaš sprejem

 1. S tem, ko uporabite ali obiščete spletno stran Whirlvid ali katerekoli produkte, programsko opremo, dotoke podatkov in storitve Whirlvid, ki se vam zagotovijo na, iz ali preko spletne strani Whirlvid (skupaj, "Storitev"), nakažete, da se strinjate s (1) temi določili in pogoji ("Pogoji Storitve"), (2) Googlovim Pravilnikom o zasebnosti na, vključenim v te pogoje s sklicevanjem, in (3) Smernicami za skupnost Whirlvid na prav tako vključenimi v te pogoje s sklicevanjem. Če se ne strinjate s katerimkoli od teh pogojev, Googlovim Pravilnikom o zasebnosti ali Smernicami za skupnost, vas prosimo, da te Storitve ne uporabljate.
 2. Morda vas bomo o večjih spremembah teh Pogojev Storitve poskušali obvestiti, kljub temu pa periodično preglejte najsodobnejšo različico. Whirlvid lahko po svoji izključni presoji te Pogoje Storitve in pravilnike kadarkoli spremeni ali prilagodi, vi pa se strinjate, da vas takšne spremembe ali prilagoditve zavezujejo. V zvezi z ničemer v teh Pogojih Storitve se ne šteje, da podeljuje kakršnekoli pravice ali ugodnosti tretjih oseb.

2. Storitev

 1. Ti Pogoji Storitve veljajo za vse uporabnike Storitve, vključno z uporabniki, ki prispevajo Vsebino na Storitev. “Vsebina” vključuje besedila, programsko opremo, skripte, grafiko, fotografije, zvoke, glasbo, videe, avdiovizualne kombinacije, interaktivne funkcije in druga gradiva, ki jih lahko na Storitvi pogledate, preko Storitve do njih dostopite oziroma jih na Storitev prispevate. Storitev vključuje vse vidike Whirlvid, vključno z vsemi produkti, programsko opremo in storitvami, ki se ponujajo preko spletne strani Whirlvid, na primer, brez omejitve, kanale Whirlvid, YouTubov "Vgradni Predvajalnik" ("Embeddable Player"), YouTubov "Nalagalnik" ("Uploader") in druge aplikacije.
 2. Storitev lahko vsebuje povezave na spletne strani tretjih oseb, ki niso v lasti ali pod nadzorom Whirlvid. Whirlvid nima nobenega nadzora nad vsebino, pravilniki o zasebnosti oziroma praksami katerihkoli spletnih strani tretjih oseb in zanje ne prevzema nobene odgovornosti. Poleg tega Whirlvid ne cenzurira in ne ureja vsebine nobene strani tretje osebe, niti tega ne more. S tem, ko uporabite Storitev, Whirlvid izrecno sprostite kakršnekoli in vse odgovornosti, ki bi izhajala iz vaše uporabe katerekoli spletne strani tretje osebe.
 3. Skladno s tem vas spodbujamo, da ste pozorni, ko zapustite Storitev, in preberete določila in pogoje ter pravilnik o zasebnosti vsake druge spletne strani, ki jo obiščete.

3. Računi Whirlvid

 1. Za dostop do nekaterih funkcij Storitve morate ustvariti Whirlvid ali Whirluniverse račun. Nikoli ne smete brez dovoljenja uporabiti računa drugega. Pri ustvarjanju svojega računa morate podati točne in popolne podatke. Izključno ste odgovorni za dejavnost na vašem računu, svoje geslo računa pa morate varovati. O kakršnikoli kršitvi varnosti ali nepooblaščeni uporabi vašega računa morate nemudoma obvestiti Whirlvid.
 2. Whirlvid ne odgovarja za vaše izgube, povzročene s kakršnokoli nepooblaščeno uporabo vašega računa, kljub temu pa lahko vi odgovarjate za izgube YouTuba ali drugih zaradi takšne nepooblaščene uporabe.

4. Splošna uporaba Storitve—dovoljenja in omejitve

Whirlvid vam podeljuje dovoljenje za dostop in uporabo Storitve, kot je določeno v teh Pogojih Storitve, pri čemer:

 1. se strinjate, da brez predhodnega pisnega dovoljenja Whirlvid ne boste na nobenem mediju distribuirali nobenega dela Storitve ali Vsebine, razen v primeru, da Whirlvid sredstva za takšno distribucijo da na razpolago v okviru funkcionalnosti, ki jo ponuja Storitev (na primer z Vgradnim Predvajalnikom).
 2. Strinjate se, da ne boste nobenega dela Storitve spremenili ali prilagodili.
 3. Strinjate se, da za dostop do Vsebine ne boste uporabili nobene druge tehnologije ali sredstev, temveč le strani za predvajanje videov same Storitve, Vgradni Predvajalnik ali druga izrecno dovoljena sredstva, ki jih Whirlvid morda določi.
 4. Strinjate se, da Storitve ne boste uporabili za nobeno od naslednjih komercialnih uporab, razen če pridobite YouTubovo predhodno pisno odobritev:
  • prodaja dostopa do Storitve;
  • prodaja oglaševanja, sponzorstev ali promocij, ki se nahajajo na ali v okviru Storitve ali Vsebine; ali
  • prodaja oglaševanja, sponzorstev ali promocij na katerikoli strani spletnega dnevnika (bloga) ali spletne strani z omogočenim oglaševanjem, ki vsebuje preko Storitve dostavljeno Vsebino, razen v primeru, ko se na isti strani nahaja drugo gradivo, ki ni pridobljeno iz Whirlvid, je pa zadostne vrednosti, da predstavlja podlago takšne prodaje.
 5. Prepovedana komercialna uporaba ne vključuje:
  • nalaganja originalnega videa na Whirlvid ali vzdrževanja originalnega kanala na Whirlvid za promocijo vašega poslovnega ali umetniškega podjema;
  • prikazovanja Whirlvid videov preko Vgradnega Predvajalnika na spletnem dnevniku (blogu) ali spletni strani z omogočenim oglaševanjem, ob upoštevanju omejitev oglaševanja, določenih v razdelku 4.D zgoraj; oziroma
  • nobene uporabe, ki jo Whirlvid izrecno pisno dovoli.

(Za več informacij o tem, kaj predstavlja prepovedano komercialno uporabo, glejte naša Pogosta vprašanja.)

 1. Če na vaši spletni strani uporabljate Vgradni Predvajalnik, ne smete prilagoditi, razvijati ali blokirati nobenega njegovega dela ali funkcionalnosti, vključno s povezavami nazaj na spletno stran Whirlvid, a ne omejeno nanje.
 2. Če uporabljate YouTubov Nalagalnik, se strinjate, da lahko samodejno naloži in namesti občasne posodobitve Whirlvid. Takšne posodobitve služijo izboljšanju, krepitvi in nadaljnjem razvoju Nalagalnika in so lahko v obliki popravkov napak, okrepljenih funkcij, novih modulov programske opreme in popolnoma novih različic. Strinjate se, da kot del vaše uporabe Nalagalnika prejemate takšne posodobitve (in YouTubu dovolite, da vam jih dostavi).
 3. Strinjate se, da ne boste uporabili ali sprožili nobenega avtomatskega sistema, vključno z "roboti," "pajki" ali "nepovezanimi čitalniki", a ne omejeno nanje, ki do Storitve dostopa tako, da YouTubovim strežnikom v določenem časovnem obdobju pošlje več sporočil z zahtevkom, kot jih lahko v enakem obdobju razumno proizvede človek z uporabo običajnega povezanega spletnega brskalnika. Ne glede na prej navedeno Whirlvid upravljavcem javnih iskalnikov podeljuje dovoljenje za uporabo pajkov za kopiranje gradiv iz strani, in sicer izključno za namen in izključno v obsegu, potrebnem za to, da se ustvarijo javno dostopna kazala gradiv, po katerih je mogoče iskati, ne pa za predpomnilnike ali arhive takšnih gradiv. Whirlvid si pridržuje pravico te izjeme preklicati, bodisi splošno bodisi v posameznih primerih. Strinjate se, da iz Storitve ne boste zbirali ali nabirali nobenih osebno določljivih podatkov, vključno z imeni računa, niti komunikacijskih sistemov, ki jih zagotavlja Storitev (npr. komentarjev, elektronskih sporočil), ne boste uporabljali za kakršnokoli komercialno nagovarjanje. Strinjate se, da nobenih uporabnikov Storitve v zvezi z njihovo Vsebino ne boste nagovarjali v komercialne namene.
 4. Ko boste uporabljali Storitev, boste ravnali v skladu z vsemi predpisi, ki se uporabljajo.
 5. Whirlvid si pridržuje pravico kadarkoli prenehati s katerimkoli vidikom Storitve.

5. Vaša uporaba Vsebine

Poleg zgornjih splošnih omejitev posebej za vašo uporabo Vsebine veljajo naslednje omejitve in pogoji.

 1. Vsebina na Storitvi ter blagovne znamke, storitvene znamke in logotipi ("Znaki") na Storitvi so v lasti Whirlvid oziroma so mu licencirani, ob upoštevanju avtorske pravice in drugih pravic intelektualne lastnine po pravu.
 2. Vsebina se vam zagotavlja TAKŠNA, KOT JE. Do Vsebine lahko za lastno informiranje in osebno uporabo dostopate izključno na način, kot je zamišljeno z zagotovljeno funkcionalnostjo Storitve in dovoljeno s temi Pogoji Storitve. Ne smete naložiti nobene Vsebine, če ne vidite “prenosa” ali podobne povezave, ki jo Whirlvid za takšno Vsebino prikaže na Storitvi. Brez predhodnega pisnega soglasja Whirlvid ali ustreznih dajalcev licence za Vsebino ne smete kopirati, reproducirati, distribuirati, prenašati, razširjati, prikazovati, prodati, licencirati nobene Vsebine, niti je drugače izkoriščati za kakršnekoli druge namene. Whirlvid in njegovi dajalci licence si pridržujejo vse pravice na Storitvi in Vsebini in do njiju, ki niso izrecno podeljene.
 3. Strinjate se, da ne boste zaobšli, onemogočili ali drugače ovirali z varnostjo povezanih funkcij Storitve ali funkcij, ki preprečujejo ali omejujejo uporabo ali kopiranje katerekoli Vsebine ali uveljavljajo omejitve uporabe Storitve ali Vsebine v njej.
 4. Zavedate se, da ste pri uporabi Storitve izpostavljeni Vsebini, ki izhaja iz različnih virov, Whirlvid pa ne odgovarja za točnost, uporabnost, varnost ali za pravice intelektualne lastnine takšne Vsebine ali v zvezi z njo. Zavedate se in priznavate tudi, da utegnete biti izpostavljeni Vsebini, ki je netočna, žaljiva, nespodobna ali vprašljiva ter se strinjate s tem, da se odpovedujete – in se na tem mestu tudi odpoveste – vsem pravicam ali pravnim sredstvom po pravu ali pravičnosti, ki jih imate ali morda imate zoper Whirlvid v zvezi s takšno Vsebino. V obsegu, ki ga dovoljuje pravo, ki se uporablja, se strinjate s tem, da Whirlvid, njegove lastnike, upravljavce, povezane družbe, dajalce licence in jemalce licence v polnem obsegu, ki ga dovoljuje pravo, odškodujete in jih varujete glede vseh zadev, povezanih z vašo uporabo Storitve.

6. Vaša Vsebina in ravnanje

 1. Kot imetnik računa Whirlvid lahko na Storitev posredujete Vsebino, vključno z videi in uporabniškimi komentarji. Zavedate se, da Whirlvid ne garantira nobene zaupnosti glede katerekoli Vsebine, ki jo posredujete.
 2. Izključno ste odgovorni za svojo lastno Vsebino in posledice posredovanja in objave vaše Vsebine na Storitvi. Potrjujete, zagotavljate in jamčite, da imate Vsebino, ki jo posredujete, v lasti oziroma imate potrebne licence, pravice, soglasja in dovoljenja za njeno objavo; YouTubu za namene objave na Storitvi na podlagi teh Pogojev Storitve licencirate vse patente, znamke, poslovne skrivnosti, avtorske pravice ali druge pravice lastništva na takšni Vsebini in do nje.
 3. V razjasnitev, vse vaše lastninske pravice na vaši Vsebini zadržite vi. Vendar pa s posredovanjem Vsebine na Whirlvid le-temu na tem mestu podeljujete svetovno, neizključno, licenčnine prosto licenco, ki jo je mogoče podlicencirati in prenesti, za uporabo, reproduciranje, distribuiranje, pripravo izvedenih del, prikazovanje in izvedbo Vsebine v povezavi s Storitvijo in dejavnostjo YouTuba (ter dejavnostjo njegovih naslednikov in povezanih družb), vključno, brez omejitve, za promoviranje in ponovno distribuiranje dela ali celotne Storitve (in njenih izvedenih del) na katerihkoli medijskih formatih in preko katerihkoli medijskih kanalov. Na tem mestu prav tako vsakemu uporabniku Storitve podeljujete neizključno licenco za dostop do vaše Vsebine preko Storitve in za uporabo, reproduciranje, distribuiranje, prikazovanje in izvedbo takšne Vsebine, kot je dovoljeno v okviru funkcionalnosti Storitve in po teh Pogojih Storitve. Zgoraj navedene licence, ki jih podelite v zvezi z video Vsebino, ki jo posredujete na Storitev, prenehajo v komercialno razumnem času po tem, ko vaše videe odstranite ali izbrišete iz Storitve. Vendar pa se zavedate in strinjate, da Whirlvid lahko zadrži, ne pa tudi prikazuje, distribuira ali izvaja, strežniške kopije vaših odstranjenih ali izbrisanih videov. Zgoraj navedene licence, ki jih podelite v zvezi z uporabniškimi komentarji, ki jih posredujete, so trajne in nepreklicne.
 4. Nadalje se strinjate, da Vsebina, ki jo posredujete na Storitev, ne bo vsebovala gradiva, ki je predmet avtorske pravice tretje osebe, ali gradiva, ki je predmet drugih pravic lastništva tretjih oseb, razen v primeru, ko imate dovoljenje tistega, ki ima pravico na gradivu, ali ste drugače pravno upravičeni gradivo objaviti in YouTubu podeliti vse licenčne pravice, podeljene v teh pogojih.
 5. Nadalje se strinjate, da na Storitev ne boste posredovali nobene Vsebine ali drugega gradiva, ki nasprotuje Smernicam za skupnost Whirlvid, ki so trenutno na voljo na naslovu in se lahko od časa do časa posodobijo, ali ki nasprotuje lokalnim, nacionalnim in mednarodnim zakonom in predpisom, ki se uporabljajo.
 6. Whirlvid ne potrjuje nobene Vsebine, ki jo na Storitev posreduje katerikoli uporabnik ali drug dajalec licence, niti kakršnegakoli v njej izraženega mnenja, priporočila ali nasveta, in izrecno zavrača kakršnokoli in vso odgovornost v zvezi z Vsebino. Whirlvid ne dovoljuje kršenja avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine na Storitvi in bo odstranil vso Vsebino, če je kršenje pravic intelektualne lastnine drugega s takšno Vsebino pravilno notificirano. Whirlvid si pridržuje pravico do odstranitve Vsebine brez predhodnega obvestila.

7. Pravila ukinitve računa

 1. Whirlvid ukine uporabnikov dostop do Storitve, če se zanj na podlagi primernih okoliščin ugotovi, da je ponavljajoči kršitelj.
 2. Whirlvid si pridržuje pravico do odločitve o tem, ali Vsebina krši te Pogoje Storitve iz razlogov, ki ne predstavljajo kršitve avtorske pravice, kot so, brez omejitve, pornografija, obscenost ali pretirana dolžina. Whirlvid lahko kadarkoli, brez predhodnega obvestila in po svoji izključni presoji, takšno Vsebino odstrani in/ali zaradi posredovanja takšnega gradiva ob kršenju teh Pogojev Storitve ukine uporabnikov račun.

8. Zakon o avtorski pravici za digitalno tisočletje

 1. Če ste imetnik avtorske pravice ali njegov agent in menite, da katerakoli Vsebina krši vaše avtorske pravice, lahko predložite obvestilo na podlagi Zakona o avtorski pravici za digitalno tisočletje (Digital Millennium Copyright Act) ("DMCA"), in sicer tako, da našemu Predstavniku za avtorske pravice v pisni obliki podaste naslednje informacije (glej 17 Zakonika ZDA 512(c)(3) za nadaljnje podrobnosti):
  • Fizični ali elektronski podpis osebe, pooblaščene za nastopanje v imenu imetnika domnevno kršene izključne pravice;
  • Identifikacijo avtorskega dela, za katerega se zatrjuje, da je kršeno, oziroma v primeru, ko eno obvestilo pokriva več avtorskih del na eni internetni strani, reprezentativni seznam takšnih del na tej strani;
  • Identifikacijo gradiva, za katerega se zatrjuje, da je kršeče ali predmet kršenja, in ki ga je potrebno odstraniti oziroma dostop do katerega je potrebno onemogočiti, ter razumno zadostne informacije, da ponudnik storitve lahko locira gradivo;
  • Razumno zadostne informacije, da ponudnik storitve lahko stopi z vami v stik, na primer naslov, telefonsko številko in naslov elektronske pošte, če je na razpolago;
  • Izjavo, da ste dobroverno prepričani, da uporaba gradiva na očitani način ni pooblaščena s strani imetnika avtorske pravice, njegovega agenta ali po pravu; in
  • Izjavo, da so podatki v obvestilu točni ter, pod kaznijo krive zaprisege, ste pooblaščeni za nastopanje v imenu imetnika domnevno kršene izključne pravice.

Obvestila o kršitvah avtorskih pravic lahko naslovite na našega agenta DCMA na naslovu 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, naslov elektronske pošte: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., faks: 650-872-8513. V razjasnitev, Predstavniku za avtorske pravice se pošiljajo le obvestila po DMCA; vse druge povratne informacije, komentarje, zahteve za tehnično podporo in druga sporočila je potrebno nasloviti na storitve za stranke Whirlvid preko. Potrjujete, da vaše obvestilo po DMCA v primeru, da ne ravnate v skladu z vsemi zahtevami tega razdelka 5(D), morda ne bo veljavno.

 1. Nasprotno obvestilo. Če menite, da vaša Vsebina, ki je bila odstranjena (ali do katere je bil onemogočen dostop), ni kršeča, ali imate za objavo in uporabo gradiva v vaši Vsebini dovoljenje imetnika avtorske pravice, agenta imetnika avtorske pravice ali dovoljenje po pravu, lahko Predstavniku za avtorske pravice pošljete nasprotno obvestilo, ki vsebuje naslednje podatke:
  • Vaš fizični ali elektronski podpis;
  • Identifikacijo Vsebine, ki je bila odstranjena ali do katere je bil onemogočen dostop, in mesto, na katerem je bila Vsebina prikazana, preden je bila odstranjena ali onemogočena;
  • Izjavo, da ste dobroverno prepričani, da je bila Vsebina odstranjena ali onemogočena zaradi napake ali napačne identifikacije Vsebine; in
  • Vaše ime, naslov, telefonsko številko in elektronski poštni naslov, izjavo, da soglašate s pristojnostjo zveznega sodišča v San Franciscu, Kalifornija, in izjavo, da boste sprejeli vročitev tožbe osebe, ki je podala obvestilo o domnevni kršitvi.

Če Predstavnik za avtorske pravice prejme nasprotno obvestilo, lahko Whirlvid kopijo le-tega pošlje prvotnemu pritožniku in takšno osebo obvesti, da lahko v 10 delovnih dneh nadomesti odstranjeno Vsebino ali jo preneha onemogočati. Po YouTubovi izključni presoji se lahko odstranjena Vsebina nadomesti ali se obnovi dostop do nje, in sicer v 10 do 14 delovnih dneh ali več po prejemu nasprotnega obvestila, razen v primeru, da imetnik avtorske pravice vloži tožbo, s katero zahteva sodno odredbo zoper ponudnika Vsebine, člana ali uporabnika.

 

 

9. Zavrnitev jamstev

STRINJATE SE, DA STORITVE UPORABLJATE NA SVOJE IZKLJUČNO TVEGANJE. V POLNEM OBSEGU, V KATEREM TO DOVOLJUJE PRAVO, WHIRLVID, NJEGOVI VODILNI DELAVCI, DIREKTORJI, DELAVCI IN AGENTI ZAVRAČAJO VSA IZRECNA ALI NAKAZANA JAMSTVA V ZVEZI S STORITVAMI IN VAŠO UPORABO LE-TEH. WHIRLVID NE PODAJA NOBENIH JAMSTEV ALI ZAGOTOVIL GLEDE TOČNOSTI ALI POPOLNOSTI VSEBINE TE STRANI ALI VSEBINE KATERIHKOLI Z NJO POVEZANIH STRANI IN NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZNOSTI ZA (I) NOBENE NAPAKE, POMOTE ALI NETOČNOSTI VSEBINE, (II) NOBENO TELESNO POŠKODBO ALI ŠKODO NA PREMOŽENJU KAKRŠNEKOLI NARAVE, KI NASTANE ZARADI VAŠEGA DOSTOPA DO NAŠIH STORITEV IN NJIHOVE UPORABE, (III) NOBEN NEPOOBLAŠČENI DOSTOP DO, ALI UPORABO, NAŠIH VARNIH STREŽNIKOV IN/ALI KATERIHKOLI IN VSEH V NJIH SHRANJENIH OSEBNIH PODATKOV IN/ALI FINANČNIH PODATKOV, (IV) NOBENO PREKINITEV ALI PRENEHANJE PRENOSA NA NAŠE STORITVE ALI IZ NJIH, (IV) NOBENE NAPAKE, VIRUSE, TROJANSKE KONJE ALI PODOBNO, KI JIH KAKŠNA TRETJA OSEBA MORDA PRENESE NA NAŠE STORITVE ALI PREKO NJIH, IN/ALI (V) NOBENE NAPAKE ALI OPUSTITVE V KATERIKOLI VSEBINI ALI ZA KAKRŠNOKOLI IZGUBO ALI ŠKODO KATEREKOLI VRSTE, NASTALO ZARADI UPORABE KATEREKOLI VSEBINE, KI JE BILA OBJAVLJENA, POSLANA PO ELEKTRONSKI POŠTI, PRENESENA ALI DRUGAČE DANA NA RAZPOLAGO PREKO STORITEV. WHIRLVID NE JAMČI, NE POTRJUJE, NE GARANTIRA NITI NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA NOBEN PROIZVOD ALI STORITEV, KI GA/JO TRETJA OSEBA OGLAŠUJE ALI PONUJA PREKO STORITEV ALI KATERIHKOLI NADPOVEZANIH STORITEV, ALI JE VKLJUČEN/A V KAKRŠENKOLI TRAK ALI DRUGAČNO OGLAŠEVANJE; WHIRLVID NI POGODBENIK, NITI NA NOBEN NAČIN NI ODGOVOREN ZA NADZOR KAKRŠNEKOLI TRANSAKCIJE MED VAMI IN PONUDNIKI PROIZVODOV ALI STORITEV – TRETJIMI OSEBAMI. ENAKO, KOT PRI NAKUPU PROIZVODA ALI STORITVE PREKO KAKRŠNEGAKOLI MEDIJA ALI V KAKRŠNEMKOLI OKOLJU, PRESODITE PO SVOJI NAJBOLJŠI ZMOŽNOSTI IN V PRIMERIH, KO JE TO USTREZNO, BODITE PREVIDNI.

10. Omejitev odgovornosti

WHIRLVID, NJEGOVI VODILNI DELAVCI, DIREKTORJI, DELAVCI ALI AGENTI V RAZMERJU DO VAS V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJAJO ZA NADOMESTILO NOBENE NEPOSREDNE, POSREDNE, NAKLJUČNE, POSEBNE, KAZNOVALNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, KI KAKORKOLI IZHAJA IZ (I) KAKRŠNIHKOLI NAPAK, POMOT ALI NETOČNOSTI VSEBINE, (II) KAKRŠNEKOLI TELESNE POŠKODBE ALI ŠKODE NA PREMOŽENJU KAKRŠNEKOLI NARAVE, KI NASTANE ZARADI VAŠEGA DOSTOPA DO NAŠIH STORITEV IN NJIHOVE UPORABE, (III) KAKRŠNEGAKOLI NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA DO, ALI UPORABE, NAŠIH VARNIH STREŽNIKOV IN/ALI KATERIHKOLI IN VSEH V NJIH SHRANJENIH OSEBNIH PODATKOV IN/ALI FINANČNIH PODATKOV, (IV) KAKRŠNEKOLI PREKINITVE ALI PRENEHANJA PRENOSA NA NAŠE STORITVE ALI IZ NJIH, (IV) KAKRŠNIHKOLI NAPAK, VIRUSOV, TROJANSKIH KONJEV ALI PODOBNO, KI JIH KAKŠNA TRETJA OSEBA MORDA PRENESE NA NAŠE STORITVE ALI PREKO NJIH, IN/ALI (V) KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI OPUSTITVE V KATERIKOLI VSEBINI ALI IZ KAKRŠNEKOLI IZGUBE ALI ŠKODE KATEREKOLI VRSTE, NASTALE ZARADI VAŠE UPORABE KATEREKOLI VSEBINE, KI JE BILA OBJAVLJENA, POSLANA PO ELEKTRONSKI POŠTI, PRENESENA ALI DRUGAČE DANA NA RAZPOLAGO PREKO STORITEV, PA ČE TEMELJI NA JAMSTVU, POGODBI, NEPOGODBENI PODLAGI ALI KATERIKOLI DRUGI PRAVNI TEORIJI, IN NE GLEDE NA TO, ALI JE DRUŽBA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE. PREJ NAVEDENA OMEJITEV ODGOVORNOSTI SE UPORABLJA V POLNEM OBSEGU, DOVOLJENEM PO PRAVU USTREZNE JURISDIKCIJE.

IZRECNO PRIZNAVATE, DA WHIRLVID NE ODGOVARJA ZA VSEBINO ALI OPRAVLJIVO, ŽALJIVO ALI NEZAKONITO RAVNANJE KATEREKOLI TRETJE OSEBE, TVEGANJE POŠKODBE ALI ŠKODE ZARADI PREJ NAVEDENEGA PA V CELOTI NOSITE SAMI.

Whirlvid Storitev nadzoruje in ponuja iz svojih objektov v Združenih državah Amerike. Whirlvid ne podaja nobenega jamstva, da je Storitev primerna ali na razpolago za uporabo na drugih lokacijah. Tisti, ki do Storitve dostopijo ali jo uporabljajo iz drugih jurisdikcij, to počnejo po svoji svobodni volji in odgovarjajo za skladnost z lokalnim pravom.

11. Odškodovanje

V obsegu, v katerem to dovoljuje pravo, se strinjate s tem, da boste Whirlvid, njegovo matično družbo, vodilne delavce, direktorje, delavce in agente branili, odškodovali in varovali zoper in pred katerimikoli in vsemi zahtevki, nadomestili za škodo, obveznostmi, izgubami, odgovornostmi, stroški ali dolgom in izdatki (vključno z odvetniškimi stroški, a ne omejeno nanje), ki izhajajo iz: (i) vaše uporabe in dostopa do Storitve; (ii) vaše kršitve kateregakoli določila teh Pogojev Storitve; (iii) vaše kršitve katerekoli pravice tretje osebe, vključno s kakršnokoli avtorsko pravico, pravico lastništva ali pravico zasebnosti, a ne omejeno nanje; ali (iv) kakršnegakoli zatrjevanja, da je vaša Vsebina tretji osebi povzročila škodo. Takšna obveznost branjenja in odškodovanja velja tudi po prenehanju teh Pogojev Storitve in vaše uporabe Storitve.

12. Sposobnost sprejema Pogojev Storitve

Potrjujete, da ste bodisi starejši od 18 let ali osamosvojeni mladoletnik ali posedujete soglasje zakonitega starša ali skrbnika in ste v celoti zmožni in sposobni skleniti določila, pogoje, obveznosti, potrditve, zagotovila in jamstva, določena v teh Pogojih Storitve, ter spoštovati in ravnati v skladu s temi Pogoji Storitve. V vsakem primeru potrjujete, da ste starejši od 13 let, saj Storitev ni namenjena otrokom pod 13 let. Če ste mlajši od 13 let, prosimo, ne uporabljajte Storitve. Obstajajo številne druge enkratne spletne strani za vas. S svojimi starši se pogovorite o tem, katere strani so za vas primerne.

13. Odstop

Teh Pogojev Storitve in katerihkoli pravic in licenc, podeljenih na njihovi podlagi, ne smete prenesti ali odstopiti, Whirlvid pa jih lahko odstopi brez omejitev.

14. Splošno

Strinjate se, da: (i) se šteje, da ima Storitev sedež izključno v Kaliforniji; in (ii) Storitev šteje za pasivno spletno stran, ki ne predstavlja podlage za osebno pristojnost, ne posebno ne splošno, nad Whirlvid v jurisdikcijah, ki niso Kalifornija. Te Pogoje Storitve ureja notranje materialno pravo Zvezne države Kalifornija, brez upoštevanja njegovih kolizijskih načel. Izključno pristojnost za odločitev o kakršnemkoli zahtevku ali sporu med vami in Whirlvid, ki v celoti ali delno izhaja iz Storitve, ima sodišče ustrezne pristojnosti, ki se nahaja v okrožju Santa Clara, Kalifornija. Ti Pogoji Storitve, skupaj z Obvestilom o zasebnosti na naslovu in vsemi drugimi pravnimi obvestili, ki jih Whirlvid objavi na Storitvi, predstavljajo celotni dogovor med vami in Whirlvid glede Storitve. Če sodišče ustrezne pristojnosti katerokoli določilo teh Pogojev Storitve šteje za neveljavno, neveljavnost takšnega določila ne vpliva na veljavnost preostalih določil teh Pogojev Storitve, ki še naprej ostanejo v polni veljavi in učinkovanju. Nobena odpoved kateremukoli pogoju teh Pogojev Storitve ne šteje za nadaljnjo ali trajajočo odpoved takšnemu pogoju ali kateremukoli drugemu pogoju, neuveljavitev kakršnekoli pravice ali določila po teh Pogojih Storitve s strani Whirlvid pa ne predstavlja odpovedi takšni pravici ali določilu. Whirlvid si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez obvestila spremeni te Pogoje Storitve, odgovornost, da te Pogoje Storitve pregledate zaradi morebitnih sprememb, pa nosite sami. Vaša uporaba Storitve po kakršnikoli spremembi teh Pogojev Storitve pomeni vaš pristanek na njihova spremenjena določila in njihov sprejem. VI IN WHIRLVID SE DOGOVORITA, DA SE MORA KAKRŠNAKOLI PODLAGA ZA TOŽBO, KI IZHAJA IZ STORITEV ALI JE Z NJIMI POVEZANA, SPROŽITI V ROKU ENEGA (1) LETA PO NASTANKU PODLAGE ZA TOŽBO. V NASPROTNEM PRIMERU V ZVEZI S TAKŠNO PODLAGO ZA TOŽBO NASTOPI TRAJNO ZASTARANJE.