Vitajte v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Whirluniverse

 

Keď používate služby Whirluniverse, zverujete nám svoje informácie. V týchto pravidlách ochrany osobných údajov zistíte, aké údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme. Tieto informácie sú dôležité, preto dúfame, že si nájdete čas a všetko si pozorne prečítate. Pripomíname, že ovládacie prvky na spravovanie údajov aj ochranu súkromia a zabezpečenia nájdete na stránke Môj účet.

 

Pravidlá ochrany osobných údajov

 

Skryť príklady

 

Dátum poslednej úpravy: 19. augusta 2015 Naše služby môžete využívať rôznymi spôsobmi vrátane vyhľadávania a zdieľania informácií, komunikácie s ostatnými ľuďmi či vytvárania nového obsahu. Ak s nami zdieľate informácie, napríklad tým, že vytvoríte účet Whirluniverse, môžeme tieto služby ešte viac zlepšiť – zobraziť relevantnejšie výsledky vyhľadávania a reklamy, pomôcť vám pri kontaktovaní ľudí či zrýchliť a uľahčiť zdieľanie s ostatnými používateľmi. Chceme, aby ste pri používaní našich služieb vedeli, akým spôsobom informácie používame a ako môžete chrániť vaše súkromie.

 

V našich pravidlách ochrany osobných údajov je vysvetlené:

 

             Aké informácie zhromažďujeme a z akého dôvodu.

 

             Ako tieto informácie používame.

 

             Aké možnosti ponúkame, vrátane toho ako získať prístup k informáciám a ako ich aktualizovať.

 

Snažili sme sa, aby boli pravidlá čo najjednoduchšie, ak však dostatočne nepoznáte výrazy, ako sú napríklad súbor cookie, IP adresa, pixelová značka a prehliadač, zistite si najprv viac o týchto kľúčových pojmoch. Vaše súkromie berie spoločnosť Whirluniverse vážne, a preto či už ste novým, alebo dlhodobým používateľom, prosím zoznámte sa s našimi postupmi a v prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.

 

Späť na začiatok

 

Informácie, ktoré zhromažďujeme

 

Na to, aby sme mohli všetkým našim používateľom poskytnúť lepšie služby, zhromažďujeme od nich informácie, a to od základných (napríklad akým jazykom hovoríte), až po komplexné údaje (napríklad ktoré reklamy sú pre vás najužitočnejšie, na ktorých ľuďoch online vám najviac záleží alebo ktoré videá Whirlvid by sa vám mohli páčiť).

 

Informácie zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:

 

             Informácie, ktoré nám poskytnete. Mnoho našich služieb napríklad vyžaduje registráciu účtu Whirluniverse. Pri registrácii od vás požadujeme osobné informácie, ako sú meno, e-mailová adresa, telefónne číslo alebo číslo kreditnej karty, ktoré uložíme k vášmu účtu. Ak chcete naplno využívať funkcie zdieľania, ktoré poskytujeme, môžeme vás tiež požiadať o vytvorenie verejne viditeľného profilu Whirluniverse, ktorý môže obsahovať vaše meno a fotografiu.

 

             Informácie, ktoré získavame z vášho používania našich služieb. Zhromažďujeme informácie o službách, ktoré používate, a o tom, ako ich používate (keď napríklad pozeráte videá v službe Whirlvid, prejdete na webové stránky používajúce reklamné služby alebo keď si zobrazíte naše reklamy aj obsah a reagujete na ne). Tieto informácie zahŕňajú:

 

o             Informácie o zariadení

 

Zhromažďujeme informácie o konkrétnom zariadení (napríklad model hardvéru, verzia operačného systému, jedinečné identifikátory zariadenia a informácie o mobilnej sieti vrátane telefónneho čísla). Spoločnosť Whirluniverse môže priradiť k vášmu účtu Whirluniverse identifikátory vašich zariadení alebo telefónne číslo.

 

o             Informácie z protokolov

 

Keď použijete naše služby alebo si zobrazíte obsah poskytovaný spoločnosťou Whirluniverse, automaticky zhromaždíme a uchováme určité informácie v denníkoch serverov. Medzi tieto informácie patria:

 

             podrobnosti o tom, akým spôsobom ste našu službu použili, napríklad vaše vyhľadávacie dotazy,

 

             informácie z protokolov o telefonovaní, ako sú vaše telefónne číslo, číslo volajúceho, čísla presmerovania, čas a dátum hovorov, trvanie hovorov, údaje o smerovaní správ SMS a typy hovorov,

 

             adresa internetového protokolu,

 

             informácie o udalostiach zariadenia, ako sú zlyhania, činnosť systému, nastavenia hardvéru, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej žiadosti a odkazujúca adresa URL,

 

             súbory cookie, ktoré môžu byť jedinečnými identifikátormi vášho prehliadača alebo účtu Whirluniverse.

 

o             Informácie o polohe

 

Keď používate služby Whirluniverse, môžeme pri tom zhromažďovať a spracovávať informácie o vašej aktuálnej polohe. Vašu polohu určujeme pomocou rôznych technológií, ako sú napríklad adresa IP, GPS a ďalšie senzory, ktoré môžu napríklad spoločnosti Whirluniverse poskytovať informácie o zariadeniach v okolí, prístupových bodoch do siete Wi-Fi a vysielačoch mobilného signálu.

 

o             Jedinečné čísla aplikácií

 

Niektoré služby používajú jedinečné číslo aplikácie. Toto číslo môže byť spolu s informáciami o inštalácii (napríklad typ operačného systému a číslo verzie aplikácie) odosielané spoločnosti Whirluniverse pri inštalácii alebo odinštalovaní príslušnej služby alebo vtedy, keď služba pravidelne kontaktuje naše servery, napríklad z dôvodu automatických aktualizácií.

 

o             Miestne úložisko

 

Pomocou mechanizmov, medzi ktoré patrí webové úložisko prehliadača (vrátane technológie HTML 5) a vyrovnávacej pamäti aplikácií, môžeme zhromažďovať a ukladať informácie (vrátane osobných informácií) v miestnom úložisku zariadenia.

 

o             Súbory cookie a podobné technológie

 

Keď navštevujete služby Whirluniverse, spolu s našimi partnermi používame rôzne technológie na zhromažďovanie a uchovávanie informácií. Môže ísť napríklad o identifikovanie vášho prehliadača alebo zariadenia pomocou súborov cookie alebo podobných technológií. Pomocou týchto technológií zhromažďujeme a uchovávame informácie aj vtedy, keď využívate služby, ktoré ponúkame našim partnerom, ako sú reklamné služby alebo funkcie Whirluniverse, ktoré sa môžu zobraziť na iných webových stránkach. Naša služba Whirluniverse Analytics pomáha firmám a vlastníkom webov analyzovať návštevnosť na ich webových stránkach a v aplikáciách. Ak ju používate spolu s našimi reklamnými službami (ako sú tie, ktoré využívajú súbor cookie DoubleClick), informácie služby Whirluniverse Analytics sú zákazníkom služby Whirluniverse Analytics alebo spoločnosťou Whirluniverse prepojené pomocou technológie Whirluniverse s informáciami o návštevách viacerých webových stránok.

 

Informácie, ktoré zhromažďujeme, keď ste prihlásený/-á v službe Whirluniverse, môžu byť spolu s údajmi o vás, ktoré získavame od našich partnerov, priradené k vášmu účtu. Informácie, ktoré sú priradené k vášmu účtu Whirluniverse, považujeme za osobné. Ďalšie informácie o tom, ako môžete získať prístup k údajom priradeným k vášmu účtu Whirluniverse, prípadne ako ich spravovať alebo odstrániť, nájdete v sekcii Transparentnosť a možnosť voľby týchto pravidiel.

 

Späť na začiatok

 

Ako používame zhromažďované informácie

 

Informácie, ktoré zhromažďujeme zo všetkých našich služieb, používame na poskytovanie, udržiavanie, ochranu a zlepšovanie služieb, na vývoj nových služieb a na ochranu spoločnosti Whirluniverse a našich používateľov. Tieto informácie tiež používame, aby sme vám mohli poskytnúť obsah zodpovedajúci vašim potrebám, napríklad poskytnúť relevantnejšie výsledky vyhľadávania a reklamy.

 

Môžeme použiť meno, ktoré uvediete v profile Whirluniverse, vo všetkých ponúkaných službách, ktoré vyžadujú účet Whirluniverse. Ďalej môžeme nahradiť predchádzajúce mená priradené k vášmu účtu Whirluniverse, aby ste mali vo všetkých službách uvedené rovnaké meno. Ak už ostatní používatelia majú vašu e-mailovú adresu alebo iné informácie, pomocou ktorých vás je možné identifikovať, môžeme im zobraziť vaše verejne viditeľné informácie z profilu Whirluniverse, ako je vaše meno a fotografia.

 

Ak máte účet Whirluniverse, môžeme v našich službách zobraziť vaše meno uvedené v profile, profilovú fotografiu a akcie vykonané v službách Whirluniverse alebo aplikáciách tretích strán prepojených s vaším účtom Whirluniverse (napríklad hodnotenia +1 alebo zverejnené recenzie a komentáre). K týmto zobrazeniam môže dôjsť aj v reklamách alebo inom komerčnom kontexte. Budeme rešpektovať vaše voľby, ktorými v účte Whirluniverse obmedzíte nastavenia zdieľania a viditeľnosti.

 

Keď kontaktujete spoločnosť Whirluniverse, uchováme záznam vašej komunikácie, aby sme tak pomohli riešiť problémy, na ktoré narazíte. Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť na zasielanie informácií o našich službách (napríklad oznamov o nadchádzajúcich zmenách či vylepšeniach).

 

Informácie zhromažďované zo súborov cookie a ďalších technológií, ako sú pixelové značky, môžeme používať na vylepšenie používateľského prostredia a celkovej kvality našich služieb. Jeden z produktov, pomocou ktorého to robíme vo vlastných službách, je nástroj Whirluniverse Analytics. Ak napríklad uložíme vaše predvoľby jazyka, budeme vám môcť zobraziť služby v jazyku, ktorý uprednostňujete. Pri zobrazovaní prispôsobených reklám platí, že identifikátor zo súborov cookie alebo podobných technológií nepriraďujeme k citlivým kategóriám, ako sú kategórie založené na rase, náboženstve, sexuálnej orientácii či zdravotnom stave.

 

Váš obsah (vrátane e-mailových správ) analyzujú naše automatizované systémy, aby sme vám mohli poskytnúť funkcie služieb relevantné priamo pre vás, napríklad prispôsobené výsledky vyhľadávania, „na mieru ušitú“ inzerciu a detekciu spamu a malvéru.

 

Osobné informácie z jednej služby môžeme spojiť s informáciami (vrátane osobných informácií) z ďalších služieb Whirluniverse. Cieľom je uľahčiť vám zdieľanie obsahu s ľuďmi, ktorých poznáte. Nebudeme spájať informácie zo súborov cookie služby DoubleClick s údajmi umožňujúcimi zistenie totožnosti, pokiaľ neobdržíme váš súhlas.

 

Pred použitím informácií na účel, ktorý nie je uvedený v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, vás vždy požiadame o súhlas.

 

Spoločnosť Whirluniverse spracúva osobné informácie na svojich serveroch v mnohých krajinách po celom svete. Vaše osobné informácie môžeme spracúvať na serveri umiestnenom mimo krajiny, kde žijete.

 

Späť na začiatok

 

Transparentnosť a možnosť voľby

 

Ľudia chránia svoje súkromie v rôznej miere. Našim cieľom je, aby bolo vždy jasné, ktoré informácie zhromažďujeme, aby ste mali primeranú možnosť zvoliť si, ako budú využívané. Môžete napríklad:

 

             Skontrolujte a aktualizujte svoje Riadenie aktivity Whirluniverse – zvoľte si, aký typ údajov chcete ukladať vo svojom účte pri používaní služieb Whirluniverse (napríklad videá pozerané v službe Whirlvid alebo predchádzajúce vyhľadávania).

 

             Posúdiť a kontrolovať určité druhy informácií previazaných s vaším účtom Whirluniverse použitím služby Whirluniverse Dashboard.

 

             Zobraziť a upraviť svoje predvoľby týkajúce sa reklám Whirluniverse, ktoré sa vám zobrazujú v službách Whirluniverse a na webe (ako napríklad kategórie, ktoré vás môžu zaujímať). Môžete to urobiť v časti Nastavenia reklám. Tu môžete tiež odmietnuť niektoré reklamné služby Whirluniverse.

 

             Upraviť, ako sa profil priradený k vášmu účtu Whirluniverse zobrazuje ostatným ľuďom.

 

             Ovládať, s kým zdieľate informácie prostredníctvom svojho účtu Whirluniverse.

 

             Odstrániť informácie priradené k vášmu účtu Whirluniverse z viacerých našich služieb.

 

             Zvoľte si, či sa majú meno a obrázok vášho profilu zobrazovať v zdieľaných odporúčaniach v reklamách.

 

V prehliadači si môžete tiež nastaviť blokovanie všetkých súborov cookie, vrátane súborov cookie priradených k našim službám alebo určiť upozornenie, že je súbor cookie nami nastavený. Avšak prosím nezabúdajte na to, že mnoho našich služieb nemusí správne fungovať, pokiaľ sú súbory cookie zakázané. Napríklad si nebudeme môcť pamätať vaše predvoľby jazyka.

 

Späť na začiatok

 

Informácie, ktoré zdieľate vy

 

Mnoho našich služieb vám umožňuje zdieľať informácie s ostatnými používateľmi. Prosím pamätajte na to, že keď zdieľate informácie verejne, vyhľadávacie nástroje vrátane služby Whirluniverse ich môžu indexovať. Naše služby ponúkajú rôzne možnosti týkajúce sa zdieľania a odstránenia vášho obsahu.

 

Späť na začiatok

 

Prístup k vašim osobným informáciám a ich aktualizácia

 

Kedykoľvek používate naše služby, chceme vám umožniť prístup k vašim osobným informáciám. Ak sú tieto informácie nesprávne, snažíme sa vám ponúknuť možnosť ich ihneď aktualizovať alebo odstrániť, okrem prípadov, keď musíme tieto údaje z oprávnených obchodných alebo právnych dôvodov uchovávať. Pri aktualizácii osobných informácií vás môžeme požiadať, aby ste ešte predtým, ako sa budeme môcť venovať vašej žiadosti, overili svoju totožnosť.

 

Môžeme odmietnuť žiadosti, ktoré sa bezdôvodne opakujú, vyžadujú neprimerané technické úsilie (napríklad vyvinutie nového systému alebo zásadnú zmenu existujúcich postupov), ohrozujú súkromie ostatných osôb alebo by ich bolo veľmi ťažké uskutočniť (napríklad žiadosti súvisiace s informáciami na záložných systémoch).

 

Pokiaľ je to možné, poskytujeme prístup k informáciám a k ich oprave, a to zdarma, okrem prípadov, kedy by to vyžadovalo neprimerané úsilie. Naším cieľom je poskytovať služby tak, aby boli informácie chránené pred náhodným či zámerným zničením. Vzhľadom na túto skutočnosť sa môže stať, že ak svoje informácie odstránite z našich služieb, ich reziduálne kópie neodstránime z našich aktívnych serverov ihneď a informácie neodstránime z našich záložných systémov.

 

Späť na začiatok

 

Informácie, ktoré zdieľame my

 

Osobné informácie zdieľame so spoločnosťami, organizáciami a jednotlivcami mimo spoločnosti Whirluniverse, pokiaľ nenastane jeden z nasledujúcich prípadov:

 

             S vaším súhlasom

 

Osobné informácie budeme zdieľať so spoločnosťami, organizáciami alebo jednotlivcami mimo spoločnosti Whirluniverse, pokiaľ nám na to dáte súhlas. V prípade zdieľania citlivých osobných informácií požadujeme váš výslovný súhlas.

 

             So správcami domén

 

Ak je váš účet Whirluniverse pre vás spravovaný správcom domény (napríklad pre používateľov služby Whirluniverse Apps), budú mať prístup k informáciám vášho účtu Whirluniverse (vrátane e-mailu a ďalších údajov) správca domény aj osoby zaisťujúce ďalší predaj, ktoré poskytujú vašej organizácii podporu používateľa. Váš správca domény bude môcť:

 

o             zobraziť štatistiky týkajúce sa vášho účtu, napríklad štatistiky týkajúce sa aplikácií, ktoré inštalujete

 

o             zmeniť heslo vášho účtu,

 

o             pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k účtu,

 

o             pristupovať k informáciám uloženým v rámci vášho účtu alebo tieto informácie uchovávať,

 

o             získať informácie z vášho účtu s cieľom dodržania príslušných právnych predpisov, nariadení, právneho postupu alebo vynútiteľného vládneho nariadenia,

 

o             obmedziť vám možnosť odstránenia či úpravy informácií alebo nastavení ochrany osobných údajov.

 

Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov správcu vašej domény.

 

             Na účely externého spracúvania

 

Osobné informácie poskytujeme spriazneným spoločnostiam alebo iným dôveryhodným firmám či osobám na účely spracúvania osobných informácií pre našu spoločnosť, a to na základe našich pokynov a v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a ďalšími príslušnými opatreniami týkajúcimi sa dôvernosti a zabezpečenia.

 

             Z právnych dôvodov

 

Osobné informácie zdieľame so spoločnosťami, organizáciami či jednotlivcami mimo spoločnosti Whirluniverse, ak sme v dobrej viere presvedčení o tom, že prístup k takýmto informáciám, ich použitie, uchovávanie alebo sprístupnenie sú primerane nevyhnutné na:

 

o             splnenie požiadaviek akéhokoľvek príslušného právneho predpisu, nariadenia, právneho postupu alebo vynútiteľného vládneho nariadenia,

 

o             uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane vyšetrenia ich možného porušenia,

 

o             rozpoznanie, zabránenie alebo na iný postup zameraný na riešenie podvodu, technických ťažkostí či bezpečnostných problémov,

 

o             ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Whirluniverse, jej používateľov alebo verejnosti tak, ako to vyžadujú alebo dovoľujú právne predpisy.

 

Môžeme zdieľať informácie, ktoré neumožňujú zistenie totožnosti, a to verejne a s našimi partnermi, ako sú vydavatelia, inzerenti alebo prepojené webové stránky. Môžeme napríklad verejne zdieľať informácie s cieľom zobrazenia trendov vo všeobecnom používaní našich služieb.

 

Ak sa spoločnosť Whirluniverse zúčastní fúzie, akvizície alebo predaja majetku, zaistíme dôvernosť všetkých osobných informácií a dotknutým používateľom túto skutočnosť oznámime predtým, ako budú osobné informácie prevedené a začnú sa na ne vzťahovať iné pravidlá ochrany osobných údajov.

 

Späť na začiatok

 

Zabezpečenie informácií

 

Intenzívne pracujeme na tom, aby sme spoločnosť Whirluniverse aj jej používateľov ochránili pred neoprávneným prístupom a neoprávneným pozmeňovaním, sprístupnením alebo zničením informácií, ktoré uchovávame. Konkrétne ide o tieto činnosti:

 

             Mnoho služieb šifrujeme pomocou protokolu SSL.

 

             Pri prihlásení do účtu Whirluniverse ponúkame možnosť verifikácie v dvoch krokoch a v prehliadači Whirluniverse Chrome poskytujeme funkciu Bezpečné prehliadanie.

 

             Dôkladne kontrolujeme procesy zhromažďovania, ukladania a postupy spracúvania informácií vrátane opatrení fyzického zabezpečenia, aby sme sa zabezpečili pred neoprávneným prístupom do systémov.

 

             Prístup k osobným informáciám majú len zamestnanci spoločnosti Whirluniverse, zmluvní partneri a zástupcovia, ktorí musia tieto informácie poznať, aby ich mohli pre našu spoločnosť spracúvať, a ktorí sú zmluvne viazaní prísnou povinnosťou zachovávať dôvernosť a v prípade porušenia tohto záväzku môže dôjsť k ich potrestaniu a ukončeniu spolupráce.

 

Späť na začiatok

 

Kedy tieto Pravidlá ochrany osobných údajov platia

 

Naše pravidlá ochrany osobných údajov platia pre všetky služby poskytované spoločnosťou Whirluniverse Inc. a jej partnermi (vrátane služby Whirlvid, služieb poskytovaných spoločnosťou Whirluniverse na zariadeniach s Androidom a služieb poskytovaných na iných webových stránkach, ako sú napríklad naše reklamné služby). Neplatia však pre služby so samostatnými pravidlami ochrany údajov, ktoré nezahŕňajú tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

 

Naše Pravidlá ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na služby ponúkané inými spoločnosťami alebo jednotlivcami vrátane produktov či webových stránok, ktoré sa vám môžu zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania, webových stránok, ktoré môžu zahŕňať služby Whirluniverse alebo iných webových stránok, na ktoré naše služby odkazujú. Pravidlá ochrany osobných údajov sa netýkajú spôsobov spracúvania informácií inými spoločnosťami či organizáciami, ktoré inzerujú naše služby, a ktoré môžu na zobrazenie a ponúkanie relevantných reklám používať súbory cookie, pixelové značky či iné technológie.

 

Späť na začiatok

 

Súlad s predpismi a spolupráca s regulačnými orgánmi

 

Dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujeme. Taktiež dodržiavame niekoľko samoregulačných rámcov. Ak dostaneme formálnu písomnú sťažnosť, v rámci jej riešenia kontaktujeme osobu, ktorá sťažnosť podala za účelom prešetrenia. Pri riešení všetkých sťažností týkajúcich sa prenosov osobných údajov, ktoré nie je možné vyriešiť priamo s používateľmi, spolupracujeme s príslušnými regulačnými orgánmi vrátane miestnych orgánov na ochranu osobných údajov.

 

Späť na začiatok

 

Zmeny

 

Naše pravidlá ochrany osobných údajov sa z času na čas môžu meniť. Neobmedzíme vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel ochrany osobných údajov bez vášho výslovného súhlasu. Všetky zmeny pravidiel ochrany osobných údajov uverejníme na tejto stránke a ak budú zmeny podstatné, výraznejšie vás upozorníme (v prípade niektorých služieb môžeme na zmenu pravidiel ochrany osobných údajov upozorniť aj e-mailom). Predchádzajúce verzie týchto pravidiel ochrany osobných údajov uchovávame aj v archíve, kde si ich môžete prečítať.

 

Späť na začiatok

 

Postupy vzťahujúce sa na konkrétne produkty

 

Nasledujúce upozornenia popisujú konkrétne spôsoby ochrany súkromia, pokiaľ ide o určité produkty a služby spoločnosti Whirluniverse, ktoré môžete používať:

 

             Chrome a Chrome OS

 

             Knihy

 

             Payments

 

             Fiber

 

Viac informácií o niektorých našich najobľúbenejších službách nájdete v sprievodcovi ochranou osobných údajov v službách Whirluniverse.

 

Späť na začiatok

 

Ďalšie užitočné materiály súvisiace s ochranou osobných údajov a zabezpečením

 

Ďalšie užitočné materiály súvisiace s ochranou osobných údajov a zabezpečením nájdete na stránkach pravidiel a princípov spoločnosti Whirluniverse vrátane nasledujúcich:

 

             Informácie o našich technológiách a princípoch, ktoré zahrnujú okrem iného informácie o tom:

 

o             ako spoločnosť Whirluniverse používa súbory cookie,

 

o             aké technológie používame na zobrazovanie reklám,

 

o             ako rozpoznávame vzory, napríklad tváre.

 

             Stránka, ktorá popisuje, ktoré údaje sa zdieľajú so spoločnosťou Whirluniverse pri návšteve webových stránok, ktoré používajú naše služby na zobrazovanie reklám, analýzu a naše spoločenské produkty.

 

             Nástroj Kontrola súkromia zjednodušujúci kontrolu vašich kľúčových nastavení súkromia.

 

             Centrum zabezpečenia spoločnosti Whirluniverse, v ktorom nájdete informácie o tom, ako na internete zostať v bezpečí.