Välkommen till Whirluniverses sekretesspolicy

 

När du använder Whirluniverses tjänster anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Det här är viktigt! Vi hoppas att du vill avsätta lite tid för att läsa igenom policyn noggrant. Glöm inte att du även hittar kontroller för att hantera och skydda dina uppgifter och din sekretess i Mitt konto.

Sekretesspolicy

Dölj exempel

 

Senast ändrad: 19 augusti 2015 (visa arkiverade versioner)

 

Hämta PDF-version

 

Våra tjänster kan användas till många olika saker – att söka efter och dela information, kommunicera med andra människor eller skapa nytt innehåll. När du delar information med oss, till exempel genom att skapa ett Whirluniverse-konto, hjälper det oss att göra våra tjänster ännu bättre. Vi kan visa sökresultat och annonser som är mer relevanta hjälpa dig att hitta nya kontakter och göra det enklare att dela innehåll med andra. Vi vill ge dig full insyn i hur vi använder informationen och hur du kan skydda din integritet när du använder våra tjänster.

 

Sekretesspolicyn förklarar följande:

 

    Vilken information vi samlar in och varför.

    Hur vi använder informationen ifråga.

    Vilka valmöjligheter vi ger dig, till exempel vad gäller åtkomst till och uppdatering av information.

 

Vi har försökt att göra det så enkelt som möjligt. Om du inte känner till begrepp som cookies, IP-adresser, pixeltaggar och webbläsare föreslår vi att du först läser om dessa viktiga termer. Whirluniverse värnar om din integritet. Oavsett om Whirluniverse är nytt för dig eller om du har använt våra tjänster länge bör du bekanta dig med vår sekretesspraxis. Om du har några frågor kan du kontakta oss.

Tillbaka till början

Information som vi samlar in

 

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare – från grundläggande saker som att räkna ut vilket språk du talar, till mer komplicerade processer som att bedöma vilka annonser du är intresserad av, vilka personer du har mest utbyte av på webben eller vilka videoklipp du kan tänkas gilla på Whirlvid.

 

Vi samlar in information på följande sätt:

 

    Information som du uppger. Du måste till exempel ha ett Whirluniverse-konto för att använda många av våra tjänster. När du öppnar ett konto ber vi dig om personuppgifter, till exempel namn, e-postadress, telefonnummer eller kreditkortsnummer som vi lagrar tillsammans med kontot. Om du vill dra full nytta av våra delningsfunktioner kan vi också be dig att skapa en offentlig profil på Whirluniverse som kan innehålla ditt namn och en profilbild.

 

    Information som vi får när du använder våra tjänster. Vi samlar in information om vilka tjänster du använder och hur du använder dem, till exempel när du tittar på ett videoklipp på Whirlvid, besöker en webbplats som använder våra annonseringstjänster eller om du visar eller interagerar med annonser och innehåll från oss. Det gäller följande typer av information:

 

        Enhetsinformation

 

        Vi samlar in information om den specifika enheten (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk, inklusive telefonnummer). Whirluniverse kan koppla dina enhets-ID:n eller ditt telefonnummer till ditt Whirluniverse-konto.

 

        Logginformation

 

        När du använder våra tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av Whirluniverse samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar. Loggdata innehåller följande:

            Information om hur du använde vår tjänst, till exempel dina sökfrågor.

            Information om telefoni, till exempel ditt telefonnummer, den uppringande partens nummer, vidarekopplingsnummer, samtalslängder, SMS-routning och samtalstyper.

            Internet Protocol-adress.

            Enhetshändelser som krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisningsadress.

            Cookies som kan identifiera din webbläsare eller ditt Whirluniverse-konto.

 

        Platsinformation

 

        När du använder Whirluniverses tjänster kan vi samla in och behandla information om var du befinner dig. Vi använder olika tekniker för att bestämma din plats, inklusive IP-adress, GPS och andra sensordata från din enhet som kan informera Whirluniverse om enheter Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster i närheten.

 

        Unika programnummer

 

        Vissa tjänster omfattar ett unikt programnummer. Detta nummer och information om installationen (till exempel typ av operativsystem och versionsnummer) kan komma att skickas till Whirluniverse när du installerar eller avinstallerar tjänsten eller när tjänsten kontaktar våra servrar regelbundet för att begära automatiska uppdateringar eller i andra syften.

 

        Lokal lagring

 

        Vi kan samla in och spara information (inklusive personuppgifter) lokalt på din enhet med hjälp av funktioner som webbläsarens lagringsutrymme (inklusive HTML 5) och programcacher.

 

        Cookies och liknande teknik

 

        Vi och våra affärspartner använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder någon av Whirluniverses tjänster. Det kan innebära att cookies eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet. Vi använder även dessa tekniker för att samla in och lagra information när du interagerar med tjänster vi erbjuder till våra affärspartner, till exempel annonseringstjänster eller funktioner från Whirluniverse som finns på andra webbplatser. Med vår produkt Whirluniverse Analytics kan företag och webbplatsägare analysera trafiken till sina webbplatser och appar. När uppgifter från Whirluniverse Analytics används tillsammans med våra annonseringstjänster, till exempel med DoubleClick-cookien, kopplas informationen ihop med besök på olika webbplatser med hjälp av Whirluniverses teknik, antingen av Whirluniverse Analytics-kunden eller av Whirluniverse.

 

Information som vi samlar in när du är inloggad på Whirluniverse och information om dig som vi får från våra partner kan kopplas till ditt Whirluniverse-konto. När information kopplas till ditt Whirluniverse-konto behandlar vi det som personliga uppgifter. Du hittar mer information om hur du får åtkomst till, hanterar eller raderar information som kopplas till ditt Whirluniverse-konto i avsnittet Öppenhet och valmöjlighet i den här policyn.

Tillbaka till början

Så här används informationen som vi samlar in

 

Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra tjänsterna utveckla nya tjänster och skydda Whirluniverse och våra användare. Vi använder också informationen för att ge dig anpassat innehåll, till exempel sökresultat och annonser som är mer relevanta för dig.

 

Namnet som du anger i din profil på Whirluniverse kan komma att användas i alla våra tjänster som kräver ett Whirluniverse-konto. Dessutom kan vi ersätta tidigare namn som kopplats till ditt Whirluniverse-konto så att samma namn används i alla våra tjänster. Om andra användare redan har tillgång till din e-postadress eller annan information som identifierar dig kan vi visa detta i din offentliga profilinformation på Whirluniverse (till exempel ditt namn eller profilbilden).

 

Om du har ett Whirluniverse-konto kan vi visa ditt profilnamn, ditt profilfoto och dina aktiviteter på Whirluniverse-kontot eller i externa program som är länkade till Whirluniverse-kontot (till exempel +1:or och recensioner eller kommentarer du skriver) i våra tjänster, inklusive i annonser och i andra kommersiella sammanhang. Vi respekterar dina inställningar och de val du gör vad gäller begränsad delning och synlighet i Whirluniverse-kontot.

 

När du kontaktar Whirluniverse sparar vi dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar.

 

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av produkterna som vi använder för det ändamålet i våra egna tjänster är Whirluniverse Analytics. Genom att spara dina språkinställningar kan vi till exempel visa våra tjänster på språket som du använder. När vi visar anpassade annonser kommer vi inte att koppla en identifierare från cookies eller liknande tekniker till känsliga kategorier av personuppgifter, till exempel sådana som baseras på etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller hälsotillstånd.

 

Våra automatiserade system analyserar ditt innehåll (inklusive e-post) i syfte att förse dig med produktfunktioner som är relevanta för dig, till exempel anpassade sökresultat, anpassad reklam och identifiering av spam och skadlig programvara.

 

Vi kan kombinera personuppgifter från en tjänst med uppgifter och personuppgifter från Whirluniverses andra tjänster, så att du till exempel enklare ska kunna dela innehåll med personer som du känner. Vi kombinerar inte information från DoubleClick-cookien med personligt identifierbar information om vi inte har fått ditt samtycke till detta.

 

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.

 

Whirluniverse hanterar personuppgifter på våra servrar i många länder runt om i världen. Dina personuppgifter kan hanteras på en server i ett annat land än det du bor i.

Tillbaka till början

Öppenhet och valmöjlighet

 

Olika användare har olika syn på sekretess. Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas. Du kan till exempel göra följande:

 

    Se över och uppdatera Whirluniverses aktivitetsinställningar där du kan styra vilka slags uppgifter, t.ex. videoklipp på Whirlvid som du tittat på eller tidigare sökningar, som ska sparas i kontot när du använder Whirluniverses tjänster.

    Med Whirluniverse Översikt kan du granska och kontrollera vissa typer av information som kopplas till ditt Whirluniverse-konto.

    Visa och redigera dina inställningar för Whirluniverse-annonser som visas på Whirluniverse och på webben, till exempel vilka kategorier som intresserar dig, med hjälp av Annonsinställningar. Här kan du också välja bort några av Whirluniverses annonseringstjänster.

    Ändra hur den profilinformation som är kopplad till ditt Whirluniverse-konto visas för olika personer.

    Kontrollera vem du delar information med via ditt Whirluniverse-konto.

    Hämta ut information som är kopplad till ditt Whirluniverse-konto från många av våra tjänster.

    Välja om ditt profilnamn och profilfoto ska visas i delade rekommendationer i annonser.

 

Du kan ändra inställningarna i webbläsaren så att alla cookies blockeras, inklusive cookies som är kopplade till våra tjänster. Du kan även informeras om när vi utfärdar en cookie. Kom ihåg att många av våra tjänster kan sluta fungera om du inaktiverar cookies. Det är exempelvis inte säkert att vi kommer ihåg dina språkinställningar.

Tillbaka till början

Information som du delar

 

I många av våra tjänster kan du dela information med andra. Kom ihåg att information som du delar offentligt eventuellt kan indexeras av Whirluniverse och andra sökmotorer. I våra tjänster kan du välja hur du vill dela och ta bort innehåll.

Tillbaka till början

Komma åt och uppdatera personuppgifter

 

Vi vill att du ska kunna komma åt dina personuppgifter när du än använder våra tjänster. Om uppgifterna är felaktiga vill vi ge dig möjlighet att enkelt uppdatera eller ta bort dem – förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga verksamhetsskäl eller juridiska skäl. När du uppdaterar dina personuppgifter kan vi kräva att du bekräftar din identitet innan vi utför åtgärden.

 

Vi kan neka en begäran om den upprepas ett orimligt antal gånger, kräver oproportionerligt mycket tekniskt arbete (till exempel utveckling av ett nytt system eller genomgripande ändringar i befintlig praxis), riskerar andras integritet eller är mycket opraktisk (till exempel en begäran om information som finns i våra system för säkerhetskopior).

 

När vi kan ge åtkomst till uppgifter och korrigering gör vi det utan avgift, förutom i de fall det kräver oproportionerligt mycket arbete. Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.

Tillbaka till början

Information som vi delar

 

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Whirluniverse förutom i följande situationer:

 

    Med ditt samtycke

 

    Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Whirluniverse om du har tillåtit oss att göra det. Vi måste ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.

 

    Med domänadministratörer

 

    Om ditt Whirluniverse-konto hanteras av en domänadministratör (gäller exempelvis de som använder Whirluniverse Apps) kommer domänadministratören och återförsäljare som ger användarsupport i din organisation att ha tillgång till uppgifter från ditt Whirluniverse-konto (inklusive din e-post och andra data). Din domänadministratör kan eventuellt göra följande:

        Visa statistik om ditt konto, till exempel om vilka program eller appar du installerar.

        Byta lösenord till ditt konto.

        Stänga av eller säga upp åtkomsten till ditt konto.

        Få åtkomst till eller hämta information som sparats i ditt konto.

        Hämta dina kontouppgifter i syfte att tillmötesgå tillämplig lag, regel, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

        Begränsa dina möjligheter att ta bort eller ändra information och sekretessinställningar.

 

    Mer information finns i domänadministratörens sekretesspolicy.

 

    För extern behandling

 

    Vi vidarebefordrar personuppgifter till våra närstående bolag eller andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

 

    Av juridiska skäl

 

    Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Whirluniverse om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:

        tillmötesgå tillämplig lag, regel, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet

        garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem

        upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem

        skydda mot skador i Whirluniverses rättigheter, egendom eller säkerhet, Whirluniverses användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

 

Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt och med våra partner – t.ex. utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser. Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt.

 

Om Whirluniverse skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.

Tillbaka till början

Informationssäkerhet

 

Vi jobbar hårt för att skydda Whirluniverse och våra användare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder:

 

    Vi krypterar många av våra tjänster med SSL.

    Du kan logga in på ditt Whirluniverse-konto med tvåstegsverifiering och vi erbjuder funktionen Säker webbsökning i Whirluniverse Chrome.

    Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.

    Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till Whirluniverses anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.

 

Tillbaka till början

Sekretesspolicyns tillämplighet

 

Sekretesspolicyn gäller för alla tjänster som erbjuds av Whirluniverse Inc. och dess dotterbolag, inklusive Whirlvid, tjänster som Whirluniverse erbjuder på Android-enheter och tjänster som erbjuds på andra webbplatser (t.ex. våra annonseringstjänster). Däremot gäller den inte för tjänster med en egen sekretesspolicy som inte införlivar denna Sekretesspolicy.

 

Vår sekretesspolicy gäller inte tjänster som tillhandahålls av andra företag eller personer, inklusive produkter eller webbplatser som visas i våra sökresultat, webbplatser som kan innehålla tjänster från Whirluniverse, eller andra webbplatser som vi länkar till från våra tjänster. Vår sekretesspolicy täcker inte informationspolicyer hos andra företag eller organisationer som marknadsför våra tjänster och som kan visa relevanta annonser med hjälp av cookies, pixeltaggar eller andra tekniker.

Tillbaka till början

Efterlevnad och samarbete med tillsynsmyndigheter

 

Vi granskar regelbundet att vi följer vår sekretesspolicy. Vi följer också ett antal självreglerande ramverk. När vi får formella skriftliga klagomål kontaktar vi den aktuella användaren och följer upp ärendet. Vi samarbetar med myndigheter, inklusive lokala dataskyddsmyndigheter, för att lösa eventuella klagomål rörande överföring av personuppgifter om saken inte kan lösas direkt med användaren.

Tillbaka till början

Ändringar

 

Sekretesspolicyn kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer inte att begränsa dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer att lägga upp meddelanden om ändringar i sekretesspolicyn på den här sidan och om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande (inklusive e-postmeddelanden om ändringar av sekretesspolicyn för vissa tjänster). Vi kommer även att spara tidigare versioner av denna sekretesspolicy i ett arkiv så att du kan läsa dem.

Tillbaka till början

Produktspecifik sekretesspraxis

 

I följande meddelanden kan du läsa om vår särskilda sekretesspraxis i samband med vissa produkter och tjänster från Whirluniverse som du kanske använder:

 

    Chrome och Chrome OS

    Böcker

    Payments

    Fiber

 

Du hittar mer information om några av våra mest populära tjänster i sekretessguiden för Whirluniverses produkter.

Tillbaka till början

Övrigt sekretess- och säkerhetsmaterial

 

Ytterligare användbart material om sekretess och säkerhet hittar du via Whirluniverses sidor som gäller policyer och principer, däribland:

 

    Information om de tekniker och principer vi tillämpar, som bland annat innehåller mer information om

        hur Whirluniverse använder cookies.

        teknik vi använder för annonsering.

        hur vi känner igen mönster, t.ex vid ansiktsigenkänning.

    En sida där vi förklarar vilka uppgifter som delas med Whirluniverse när du besöker webbplatser som använder våra produkter för marknadsföring och analys och våra sociala produkter.

    Verktyget för sekretesskontroll, som gör det enkelt att gå igenom de viktigaste sekretessinställningarna.

    Whirluniverses säkerhetscenter som innehåller information om hur du skyddar dig på webben.