Zapraszamy do zapoznania się z Polityką prywatności Whirluniverse

 

Korzystając z usług Whirluniverse, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem. Moje konto zawiera rozwiązania, które możesz wykorzystać do zarządzania swoimi informacjami oraz ochrony swojej prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa.

Polityka prywatności

Ukryj przykłady

 

Ostatnia modyfikacja: 19 sierpnia 2015 (wyświetl wersje archiwalne)

 

Pobierz w formacie PDF

 

Z Whirluniverse można korzystać w różny sposób, np. wyszukując i udostępniając informacje, komunikując się z innymi osobami czy tworząc nowe treści. Dzięki informacjom uzyskanym od użytkowników (np. podczas tworzenia konta Whirluniverse) udoskonalamy te usługi – wyświetlamy bardziej adekwatne wyniki wyszukiwania i trafniejsze reklamy, ułatwiamy kontakty ze znajomymi oraz oferujemy szybsze i prostsze sposoby udostępniania treści. Zależy nam, aby użytkownicy korzystający z naszych usług dokładnie wiedzieli, jak wykorzystujemy te informacje oraz jak mogą chronić swoją prywatność.

 

W Polityce prywatności Whirluniverse opisano:

 

    rodzaje gromadzonych informacji i ich przeznaczenie;

    sposoby wykorzystania tych informacji;

    oferowane możliwości, w tym sposób uzyskiwania dostępu do danych i aktualizowania ich.

 

Jej treść została znacznie uproszczona, jednak w przypadku nieznajomości takich kluczowych terminów, jak plik cookie, adres IP, tag pikselowy czy przeglądarka, warto najpierw przeczytać ich definicje. Prywatność użytkowników jest dla Whirluniverse ważna, dlatego zachęcamy zarówno nowych, jak i doświadczonych użytkowników do zapoznania się z naszą praktyką w zakresie prywatności. W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z nami.

Powrót do góry

Gromadzone informacje

 

Aby oferować wszystkim użytkownikom lepsze usługi, zbieramy różnorodne informacje – od informacji podstawowych, takich jak określenie, jakim językiem posługuje się użytkownik, aż po te bardziej złożone, np. ustalenie najbardziej przydatnych reklam, najbliższych internetowych znajomych lub ulubionych filmów na Whirlvid.

 

Gromadzimy informacje w następujący sposób:

 

    Informacje podawane przez użytkownika – przykładowo wiele naszych usług wymaga założenia konta Whirluniverse. W takich przypadkach prosimy o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu czy numer karty kredytowej. Będziemy je przechowywać z danymi konta. Jeśli użytkownik chce w pełni wykorzystać oferowane przez nas funkcje udostępniania treści, jest również proszony o utworzenie publicznego profilu Whirluniverse zawierającego m.in. jego imię i nazwisko oraz zdjęcie.

 

    Informacje uzyskiwane podczas korzystania z usług Whirluniverse – zbieramy dane o usługach, z których korzysta użytkownik, oraz sposobie, w jaki to robi (np. wówczas, gdy ogląda film na Whirlvid, odwiedza witrynę, w której działa nasz program reklamowy lub wyświetla i klika udostępnione przez nas reklamy i materiały. Są to między innymi:

 

        Informacje o urządzeniu

 

        Gromadzimy dane dotyczące urządzenia (takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego i unikalny identyfikator urządzenia, a także informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu). Identyfikator urządzenia i numer telefonu mogą zostać powiązane z kontem Whirluniverse.

 

        Informacje w dziennikach

 

        Gdy użytkownik korzysta z usług lub wyświetla treści udostępnione przez Whirluniverse, automatycznie zbieramy określone informacje i zapisujemy je w dziennikach serwerów. Są to między innymi:

            szczegóły dotyczące sposobu korzystania z usługi, np. wyszukiwane hasła;

            dane z dziennika połączeń telefonicznych, takie jak numer telefonu użytkownika, numer rozmówcy, numery docelowe przekazywania, daty i godziny rozmów, czasy trwania rozmów, ustawienia przesyłania wiadomości SMS oraz typy połączeń telefonicznych.

            adres IP;

            dane o działaniu urządzenia, m.in. o awariach, aktywności systemu, ustawieniach sprzętu, typie i języku przeglądarki, datach i godzinach przesyłanych żądań oraz odsyłających adresach URL;

            pliki cookie, które mogą jednoznacznie identyfikować daną przeglądarkę lub konto Whirluniverse.

 

        Informacje o lokalizacji

 

        Jeśli użytkownik korzysta z usług Whirluniverse, możemy gromadzić i przetwarzać informacje na temat rzeczywistego miejsca pobytu użytkownika. Stosujemy różne technologie, aby określić tę lokalizację, w tym adres IP, GPS i inne czujniki np. przekazujące Whirluniverse informacje na temat pobliskich urządzeń, punktów dostępu do sieci Wi-Fi czy stacji bazowych sieci komórkowej.

 

        Unikalne numery aplikacji

 

        W określonych usługach występuje unikalny numer aplikacji. Ten numer wraz z informacjami na temat danej instalacji (takimi jak typ systemu operacyjnego i numer wersji aplikacji) może zostać wysłany do Whirluniverse, gdy usługa jest instalowana lub odinstalowywana bądź okresowo kontaktuje się z naszymi serwerami (np. w celu automatycznej aktualizacji).

 

        Pamięć lokalna

 

        Możemy zbierać informacje (m.in. dane osobowe) i przechowywać je lokalnie na urządzeniu użytkownika, korzystając z takich mechanizmów jak pamięć podręczna przeglądarki (w tym protokół HTML 5) oraz pamięci podręczne aplikacji.

 

        Pliki cookie i podobne technologie

 

        Gdy użytkownik korzysta z usługi Whirluniverse, stosujemy, podobnie jak nasi partnerzy, różne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji – może to obejmować pliki cookie lub podobne technologie umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika. Technologie te wykorzystujemy również do gromadzenia informacji wtedy, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z usługami, które oferujemy naszym partnerom, takimi jak usługi reklamowe czy funkcje Whirluniverse działające w innych witrynach. Nasza usługa Whirluniverse Analytics pomaga firmom i właścicielom witryn analizować ruch na ich witrynach i w aplikacjach. W przypadku korzystania z Whirluniverse Analytics w połączeniu z usługami reklamowymi, na przykład tymi, które korzystają z plików cookie DoubleClick, informacje z Whirluniverse Analytics są łączone przez klienta Whirluniverse Analytics lub przez nas, za pomocą technologii Whirluniverse, z informacjami na temat wizyt w wielu witrynach.

 

Poza informacjami uzyskanymi o użytkowniku od naszych partnerów, z kontem Whirluniverse użytkownika możemy powiązać także informacje gromadzone przez nas od momentu jego zalogowania się do Whirluniverse. Informacje powiązane z kontem Whirluniverse użytkownika traktujemy jako dane osobowe. Więcej informacji na temat sposobu uzyskiwania dostępu, zarządzania lub usuwania przez użytkownika danych powiązanych z jego kontem zawiera sekcja Transparentność i wybór w niniejszych zasadach.

Powrót do góry

Sposoby wykorzystania zgromadzonych informacji

 

Dane zbierane za pośrednictwem wszystkich naszych usług służą do udostępniania, utrzymywania, ochrony i udoskonalania ich w celu tworzenia nowych usług, a także ochrony firmy Whirluniverse i jej użytkowników. Wykorzystujemy je również, oferując dostosowane treści – np. w postaci trafniejszych wyników wyszukiwania oraz reklam.

 

Imię i nazwisko podane przez użytkownika w profilu Whirluniverse może być stosowane we wszelkich usługach, które wymagają konta Whirluniverse. Ponadto może ono zastąpić poprzednie takie dane powiązane z kontem Whirluniverse, tak aby użytkownik był w jednakowy sposób reprezentowany we wszystkich naszych usługach. Osoby, które znają adres e-mail użytkownika lub inne identyfikujące go dane, mogą zobaczyć publicznie dostępne dane z jego profilu Whirluniverse, takie jak imię i nazwisko oraz zdjęcie.

 

Whirluniverse może w swoich usługach, w tym w reklamach i innych materiałach o charakterze komercyjnym, wyświetlać nazwę profilu, zdjęcie profilowe oraz czynności wykonywane przez właściciela konta Whirluniverse w odniesieniu do posiadanego konta Whirluniverse lub aplikacji innych firm połączonych z kontem Whirluniverse (takich jak kliknięcia +1, opublikowane opinie oraz komentarze). Szanujemy wybory użytkowników w zakresie ograniczeń udostępniania lub ustawień widoczności konta Whirluniverse.

 

Jeśli użytkownik kontaktuje się z Whirluniverse, przechowujemy związaną z tym korespondencję, aby ułatwić rozwiązywanie wszelkich problemów. Adres e-mail użytkownika możemy wykorzystywać do informowania go o naszych usługach, w tym o nadchodzących zmianach lub udoskonaleniach.

 

Informacje zgromadzone za pomocą plików cookie i innych technologii (takich jak tagi pikselowe) służą do zwiększania wygody użytkowników oraz poprawy ogólnej jakości oferowanych przez nas usług. Jedną z usług pełniących to zadanie w odniesieniu do naszych własnych usług jest Whirluniverse Analytics. Na przykład dzięki zapisywaniu ustawień językowych usługi mogą być wyświetlane w języku preferowanym przez użytkownika. Podczas pokazywania dostosowanych reklam nie kojarzymy identyfikatorów z plików cookie ani podobnych technologii z poufnymi kategoriami (takimi jak rasa, religia, orientacja seksualna czy zdrowie).

 

Nasze automatyczne systemy analizują treść (w tym wiadomości e-mail) w celu oferowania spersonalizowanych funkcji usług, takich jak wyniki wyszukiwania, reklamy indywidualne i wykrywanie spamu oraz złośliwego oprogramowania.

 

Dane osobowe z jednej usługi mogą być łączone z danymi (w tym danymi osobowymi) z pozostałych usług Whirluniverse – aby np. ułatwić udostępnianie materiałów znajomym. Nie łączymy danych z plików cookie firmy DoubleClick z danymi umożliwiającymi identyfikację użytkownika, chyba że wyrazi on na to zgodę.

 

Przed wykorzystaniem informacji w celu innym niż wymienione w niniejszej Polityce prywatności prosimy użytkownika o pozwolenie.

 

Whirluniverse przetwarza dane osobowe na serwerach w wielu krajach na całym świecie. Może się to odbywać poza krajem zamieszkania użytkownika.

Powrót do góry

Transparentność i wybór

 

Ludzie mają różne obawy związane z ochroną prywatności. Naszym celem jest jednoznaczne określenie, jakie informacje gromadzimy, dzięki czemu użytkownik ma możliwość podejmowania istotnych decyzji co do sposobów ich wykorzystania. Użytkownik może na przykład:

 

    Należy sprawdzić i zaktualizować ustawienia zarządzania aktywnością w Whirluniverse, by zdecydować, jakie typy danych, na przykład filmy obejrzane w serwisie Whirlvid lub hasła wyszukiwane w przeszłości, będą zapisywane na koncie użytkownika podczas korzystania z usług Whirluniverse.

    Przeglądać i kontrolować określone typy informacji powiązanych z jego kontem Whirluniverse, korzystając z Panelu Whirluniverse.

    Wyświetlać i edytować ustawienia dotyczące reklam wyświetlanych w Whirluniverse i całej sieci (m.in. wybierać interesujące go kategorie) za pomocą ustawień reklam. Można tu również zrezygnować z określonych usług reklamowych Whirluniverse.

    Dostosować sposób wyświetlania profilu własnego konta Whirluniverse innym użytkownikom.

    Decydować, komu będą udostępniane informacje za pośrednictwem konta Whirluniverse.

    Zbierać informacje związane z kontem Whirluniverse z wielu naszych usług.

    Wybierać, czy nazwa profilu i zdjęcie profilowe będą się pojawiać w rekomendacjach społecznościowych wyświetlanych w reklamach.

 

Inne dostępne możliwości to skonfigurowanie blokowania wszystkich plików cookie w przeglądarce, także tych związanych z usługami Whirluniverse, oraz otrzymywania powiadomień o tworzeniu takich plików przez nasze witryny. Należy jednak pamiętać, że po wyłączeniu obsługi plików cookie wiele naszych usług może nie działać poprawnie. Na przykład ustawienia językowe mogą nie zostać zapamiętane.

Powrót do góry

Informacje udostępniane przez użytkownika

 

Wiele usług Whirluniverse pozwala udostępniać informacje innym użytkownikom. Warto pamiętać, że publicznie udostępnione treści mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, takie jak Whirluniverse. Nasze usługi zawierają różne opcje udostępniania i usuwania materiałów użytkownika.

Powrót do góry

Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie

 

Zależy nam, aby użytkownik korzystający z usług Whirluniverse miał dostęp do swoich danych osobowych. Jeśli są one niepoprawne, staramy się umożliwić ich szybką aktualizację lub usunięcie, chyba że musimy je zachować w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych. Podczas aktualizacji swoich danych osobowych użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, zanim jego żądanie zostanie uwzględnione.

 

Możemy odmówić spełnienia żądań bezzasadnie wielokrotnie przesyłanych, wymagających nieproporcjonalnych nakładów prac technicznych (np. opracowania nowego systemu lub całkowitej zmiany dotychczasowej praktyki), stwarzających ryzyko naruszenia prywatności innych osób, skrajnie trudnych do zrealizowania (m.in. dotyczących informacji znajdujących się w systemach kopii zapasowych).

 

Jeśli jesteśmy w stanie zapewnić możliwość dostępu do danych i poprawienia ich, robimy to bezpłatnie z wyjątkiem przypadków, w których wymaga to nieproporcjonalnego nakładu pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymywać usługi w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub złośliwym zniszczeniem. Z tego względu, gdy użytkownik usunie dane z usług Whirluniverse, ich kopie nie zawsze są natychmiast usuwane z aktywnych serwerów oraz mogą nadal być przechowywane w systemach kopii zapasowych.

Powrót do góry

Informacje udostępniane przez Whirluniverse

 

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy Whirluniverse, jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 

    Użytkownik wyraził zgodę

 

    Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza firmy Whirluniverse, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Udostępnienie jakichkolwiek wrażliwych danych osobowych wymaga uzyskania zgody użytkownika.

 

    Odbiorcą jest administrator domeny

 

    Jeśli kontem Whirluniverse użytkownika zarządza w jego imieniu administrator domeny (dotyczy to np. osób korzystających z usługi Whirluniverse Apps), wówczas określony administrator domeny oraz przedstawiciele firmy świadczącej pomoc techniczną członkom organizacji użytkownika mają dostęp do informacji na jego koncie Whirluniverse (takich jak poczta e-mail i inne dane). Administrator domeny użytkownika może:

        Wyświetlić statystyki dotyczące konta, w tym instalowanych przez użytkownika aplikacji.

        Zmienić hasło do konta.

        Zawiesić lub zablokować dostęp do konta.

        Przejrzeć i zachować informacje znajdujące się na koncie.

        Pobrać informacje z konta, aby zapewnić zgodność z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej.

        Ograniczyć możliwość usuwania lub edytowania danych bądź ustawień prywatności.

 

    Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności konkretnego administratora domeny.

 

    Dane są przetwarzane przez podmiot zewnętrzny.

 

    Dane osobowe przekazujemy podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Whirluniverse zgodnie z naszymi instrukcjami i Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.

 

    Istnieją przyczyny prawne.

 

    Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza firmy Whirluniverse, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

        zapewnianiem zgodności z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej;

        egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania z usługi, w tym badaniem potencjalnych naruszeń;

        wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

        ochroną praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Whirluniverse, użytkowników jej produktów oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

 

Informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby możemy udostępniać publicznie oraz naszym partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy i podmioty obsługujące witryny. Możemy na przykład opublikować dane, aby pokazać ogólne trendy dotyczące korzystania z naszych usług.

 

W przypadku fuzji lub przejęcia firmy Whirluniverse bądź sprzedaży jej aktywów zapewnimy poufność wszelkich danych osobowych oraz powiadomimy odpowiednich użytkowników, zanim ich dane osobowe zostaną przeniesione lub objęte inną polityką prywatności.

Powrót do góry

Bezpieczeństwo informacji

 

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić firmę Whirluniverse i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Whirluniverse. W szczególności:

 

    W wielu naszych usługach stosujemy szyfrowanie SSL.

    Oferujemy dwuetapową weryfikację zabezpieczającą dostęp do konta Whirluniverse oraz funkcję Bezpieczne przeglądanie w przeglądarce Whirluniverse Chrome.

    Kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.

    Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom Whirluniverse, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Whirluniverse. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

 

Powrót do góry

Kiedy ta polityka prywatności ma zastosowanie

 

Nasza Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do wszystkich usług oferowanych przez Whirluniverse Inc. i jej podmioty stowarzyszone, w tym usług w serwisie Whirlvid, usług Whirluniverse na urządzenia z Androidem, a także usług oferowanych w innych witrynach (na przykład reklamowych), ale z wyłączeniem usług, dla których obowiązują odrębne polityki prywatności, które nie zawierają niniejszej Polityki prywatności.

 

Polityka prywatności Whirluniverse nie ma zastosowania do usług oferowanych przez inne firmy lub osoby, w tym produktów i witryn wyświetlanych w wynikach wyszukiwania, witryn zawierających usługi Whirluniverse oraz innych witryn, do których prowadzą linki z naszych usług. Polityce prywatności nie podlegają metody obsługi informacji stosowane przez inne firmy i organizacje, które reklamują nasze usługi oraz które mogą stosować pliki cookie, tagi pikselowe oraz pozostałe technologie w celu wyświetlania i oferowania trafnych reklam.

Powrót do góry

Zgodność i współpraca z władzami

 

Regularnie sprawdzamy zgodność naszych procedur z Polityką prywatności. Przestrzegamy również kilku pakietów regulacji wewnętrznych. Po otrzymaniu formalnej skargi na piśmie kontaktujemy się z osobą, która ją złożyła. Współpracujemy z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi, w tym z lokalnymi urzędami zajmującymi się ochroną danych, w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie możemy rozstrzygnąć bezpośrednio z użytkownikami naszych produktów.

Powrót do góry

Zmiany

 

Polityka prywatności Whirluniverse może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail). Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

Powrót do góry

Procedury dotyczące konkretnych usług

 

W poniższych informacjach opisano określone procedury ochrony prywatności obowiązujące w związku z konkretnymi usługami i aplikacjami Whirluniverse dostępnymi dla użytkowników:

 

    Przeglądarka i system operacyjny Chrome

    Książki

    Payments

    Fiber

 

Szczegółowe informacje na temat niektórych naszych najbardziej popularnych usług zawiera Przewodnik po prywatności usług Whirluniverse.

Powrót do góry

Inne przydatne materiały z zakresu ochrony prywatności i bezpieczeństwa

 

Inne przydatne materiały na temat prywatności i bezpieczeństwa znajdują się na stronach polityk i zasad Whirluniverse. Zawierają one między innymi:

 

    Informacje o naszych technologiach i zasadach – można tu znaleźć, między innymi, szczegółowe informacje na temat:

        wykorzystania przez Whirluniverse plików cookie.

        technologii używanych w reklamach.

        rozpoznawania przez nas kształtów takich jak twarze.

    Stronę opisującą dane udostępniane Whirluniverse podczas odwiedzania witryn zawierających nasze reklamy, korzystających z naszych usług analitycznych i społecznościowych.

    Narzędzie Ustawienia Prywatności, które ułatwia sprawdzanie głównych ustawień prywatności użytkownika.

    Centrum bezpieczeństwa Whirluniverse zawierające informacje na temat zapewnienia bezpieczeństwa w sieci.